Kursy walut

Transakcje Walutowe
» Archiwum kursów rozwiń »

» Kursy dla przedsiębiorstw korzystających z systemu CitiDirect
Notowanie na dzień:

Kursy walut obowiązujące w dniu ,
Obowiązujące dla przedsiębiorstw korzystających z Citibank Online

 

     
  L.p. Kraj Waluta Kupno Sprzedaż  
  1. Australia 1 AUD  
  2. Dania 1 DKK  
  3. Japonia 100 JPY  
  4. Kanada 1 CAD  
  5. Norwegia 1 NOK  
  6. Szwajcaria 1 CHF  
  7. Szwecja 1 SEK  
  8. UGW 1 EUR  
  9. USA 1 USD  
  10. W. Brytania 1 GBP  
  11. Węgry 100 HUF  
  12. Czechy 1 CZK  

 

Tabela kursowa ma  charakter informacyjny, kursy walutowe mogą ulec zmianie w ciągu dnia. W celu uzyskania informacji o obowiązujących w danym momencie kursach walutowych należy skorzystać z systemu bankowości elektronicznej lub serwisu telefonicznego, albo skontaktować się z oddziałem Banku.


Kursy podane w tabeli powyżej nie mają zastosowania do rozliczania transakcji dokonywanych Kartami Płatniczymi Citibank

Kursy walut i zasady rozliczania transakcji Kartami Płatniczymi:

» Kartą Debetową Visa Electron Business

Tabele kursów dla rozliczenia transakcji zagranicznych zaksięgowanych dnia

 • Gdy walutą rozliczeniową jest USD
     
  Waluta, w której dokonano transakcji Kurs dla przeliczenia transakcji na USD Kurs dla przeliczania transakcji z USD na PLN  
  CHF ----- -----  
  GBP -----
  USD -----
  EUR -----

Informacja o kursach innych walut dostępna jest w CitiPhone - Zespół Obsługi Kart Business
Tel. 0 800 120 078, (022) 692 24 36.

 • Gdy walutą rozliczeniową jest EUR
     
  Waluta, w której dokonano transakcji Kurs dla przeliczenia transakcji na EUR Kurs dla przeliczania transakcji z EUR na PLN  
  CHF ----- -----  
  GBP -----
  USD -----
  EUR -----

Informacja o kursach innych walut dostępna jest w CitiPhone - Zespół Obsługi Kart Business
Tel. 0 800 120 078, (022) 692 24 36.


Zasady rozliczania transakcji zagranicznych dokonywanych Kartami Debetowymi Visa Electron Business

 • Jeśli transakcja dokonana jest w walucie innej niż waluta rozliczeniowa wybrana przez Klienta i określona w umowie (USD lub EUR), to w pierwszym kroku transakcja przeliczana jest przez organizację płatniczą Visa Europe z waluty, w której została dokonana transakcja na walutę rozliczeniową po kursie ustalonym przez tę organizację płatniczą. Następnie Bank na podstawie informacji z Visa Europe przelicza ją na walutę, w której prowadzony jest rachunek Karty Klienta (PLN).
 • Jeśli natomiast transakcja dokonana jest w walucie rozliczeniowej wybranej przez Klienta i określonej w umowie (USD lub EUR) to Bank na podstawie informacji z Visa Europe przelicza ją bezpośrednio na walutę, w której prowadzony jest rachunek Karty Klienta (PLN).
 • Informacja o wysokości kursu przeliczenia transakcji przez Visa Europe przesyłana jest do Citi Handlowy (jako wydawcy Karty) wraz z transakcją. Do przeliczenia transakcji z waluty rozliczeniowej (USD/EUR) na walutę, w której prowadzony jest rachunek Karty Klienta (PLN) stosowany jest kurs obowiązujący w Banku dla rozliczeń tych Kart w dniu księgowania transakcji na rachunku Karty. Kurs ten wyznaczany jest przez Citi Handlowy na koniec każdego dnia roboczego jako średni kurs na międzybankowym rynku walutowym w momencie jego ustalania, powiększony o należną Bankowi prowizję 4% za przeliczenie walutowe.

Wysokość kursu, po którym Citi Handlowy dokonuje rozliczenia jest znany Klientowi dopiero po zaksięgowaniu transakcji na rachunku Karty. Jest to związane ze specyfiką rozliczeń transakcji dokonywanych kartami płatniczymi, dla których nie jest dokładnie określony termin przedstawienia transakcji do rozliczenia Bankowi przez organizację płatniczą Visa Europe.

» Kartą Debetową Maestro Business

Zasady rozliczania transakcji zagranicznych dokonywanych Kartami Debetowymi Maestro Business

Walutą rozliczeniową dla transakcji Citi Handlowy a organizacją MasterCard jest EUR. Wyjątek stanowią transakcje wypłat gotówki z bankomatów Citi (bankomaty, których transakcje rozliczane są przez Citishare Corp.), dla których walutą rozliczeniową jest USD.

W przypadku zagranicznej transakcji Klienta w walucie innej niż EUR, transakcja podlega dwukrotnemu przewalutowaniu.

 • W pierwszym kroku organizacja MasterCard dokonuje przeliczenia kwoty transakcji z waluty oryginalnej na kwotę wyrażoną w EUR i taką kwotę przekazuje do Citi Handlowy (jako wydawcy tej karty) w celu rozliczenia transakcji na rachunku Klienta. W przypadku transakcji wypłaty gotówki z bankomatu Citi, Bank otrzymuje kwotę transakcji w USD.
 • W kolejnym kroku Citi Handlowy dokonuje przeliczenia kwoty transakcji (z EUR lub USD) na walutę, w której prowadzony jest rachunek Karty Klienta.

A) Transakcje bezgotówkowe w punktach sprzedaży oraz wypłata gotówki w bankomatach innych niż Citi

Rachunek Klienta obciążany jest kwotą przeliczoną z kwoty w EUR na podstawie obowiązującego w Citi Handlowy kursu sprzedaży EUR w momencie rozliczania transakcji.

W przypadku wypłat gotówkowych Citi Handlowy pobiera dodatkową prowizję od wypłat w bankomatach innych niż Citi oraz pozostałych współpracujących z Citishare Corp., zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji.

B) Transakcje wypłat gotówki w bankomatach Citi i pozostałych współpracujących z Citishare Corp.

Karty Debetowe Maestro Business mogą być na życzenie Klienta podpięte do dowolnego rachunku walutowego (w walucie oferowanej przez Bank). W takim przypadku, gdy wypłata gotówki następuje w walucie rachunku podpiętego do Karty (np. EUR z rachunku EUR), przeliczenie następuje w stosunku 1:1.

W pozostałych wypadkach Citi Handlowy otrzymuje od organizacji płatniczej kwotę w USD, którą przelicza na walutę rachunku Karty Klienta po kursie obowiązującym w Citi Handlowym w momencie dokonywania transakcji.

Od wypłat gotówki w bankomatach Citi na całym świecie, zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji, nie są pobierane dodatkowe prowizje.

Informacja o kursach innych walut dostępna jest w CitiPhone 801 33 44 33, tel. 022 692 29 00

» Kartą Kredytową MasterCard Business

Tabele kursów dla rozliczenia transakcji zagranicznych zaksięgowanych dnia

     
  Waluta, w której dokonano transakcji Kurs dla przeliczenia transakcji na USD Kurs dla przeliczania transakcji z USD na PLN  
  CHF ----- -----  
  GBP -----
  USD -----
  EUR -----

Informacja o kursach innych walut dostępna jest w CitiPhone 801 33 44 33, tel. 022 692 29 00


Zasady rozliczania transakcji zagranicznych dokonywanych Kartami Kredytowymi MasterCard Business

Transakcje dokonywane tymi kartami za granicą, w oryginalnej walucie danego kraju (jeżeli nie jest to USD), podlegają dwukrotnemu przewalutowaniu.

 • W pierwszym kroku transakcja przeliczana jest przez organizację płatniczą MasterCard z oryginalnej waluty transakcji na USD (czyli walutę stosowaną do rozliczeń przez MasterCard Europe) po kursie ustalonym przez tą organizację płatniczą. Informacje o tych kursach dostępne są w CitiPhone (z uwagi na stosowanie przez MasterCard różnych kursów przeliczeniowych w trakcie dnia, podawane są średnie dzienne kursy dla danej waluty).
 • Informacja o wysokości kursu przeliczenia transakcji przez MasterCard przesyłana jest do Citi Handlowy (jako wydawcy Karty) wraz z transakcją. Po otrzymaniu transakcji Bank przelicza ją z waluty rozliczeniowej USD na walutę, w której prowadzony jest rachunek Karty Klienta (PLN). Citi Handlowy do tego przeliczenia stosuje kurs obowiązujący dla rozliczeń powyższych Kart w dniu księgowania transakcji na rachunku Karty. Jest on wyznaczany na koniec każdego dnia roboczego, jako średni kurs na międzybankowym rynku walutowym w momencie jego ustalania, powiększony o należną Bankowi prowizję 4% za przeliczenie walutowe.

Wysokość kursu, po którym Citi Handlowy dokonuje rozliczenia jest znany Klientowi dopiero po zaksięgowaniu transakcji na rachunku Karty. Jest to związane ze specyfiką rozliczeń transakcji dokonywanych kartami płatniczymi, dla których nie jest dokładnie określony termin przedstawienia transakcji do rozliczenia Bankowi przez organizację płatniczą MasterCard.

Do kwoty transakcji Kartą Kredytową MasterCard Business Citi Handlowy dolicza dodatkową opłatę w wysokości:

 • 0,03% wartości transakcji dla transakcji dokonanych w obszarze Europy
 • 0,45% wartości transakcji dla transakcji bezgotówkowych poza obszarem Europy
 • 0,36% dla transakcji gotówkowych dokonywanych poza obszarem Europy

Opłaty te nie są zawarte w podanych powyżej kursach.

» Kartą Obciążeniową Visa Business

Tabele kursów dla rozliczenia transakcji zagranicznych zaksięgowanych dnia

 • Gdy walutą rozliczeniową jest USD
     
  Waluta, w której dokonano transakcji Kurs dla przeliczenia transakcji na USD Kurs dla przeliczania transakcji z USD na PLN  
  CHF ----- -----  
  GBP -----
  USD -----
  EUR -----

Informacja o kursach innych walut dostępna jest w CitiPhone - Zespół Obsługi Kart Business
Tel. 0 800 120 078, (022) 692 24 36.

 • Gdy walutą rozliczeniową jest EUR
     
  Waluta, w której dokonano transakcji Kurs dla przeliczenia transakcji na EUR Kurs dla przeliczania transakcji z EUR na PLN  
  CHF ----- -----  
  GBP -----
  USD -----
  EUR -----

Informacja o kursach innych walut dostępna jest w CitiPhone - Zespół Obsługi Kart Business
Tel. 0 800 120 078, (022) 692 24 36.

Zasady rozliczania transakcji zagranicznych dokonywanych Kartami Obciążeniowymi Visa Business

 • Jeśli transakcja dokonana jest w walucie innej niż waluta rozliczeniowa wybrana przez Klienta i określona w umowie(USD lub EUR), to w pierwszym kroku transakcja przeliczana jest przez organizację płatniczą Visa Europe z waluty, w której została dokonana transakcja na walutę rozliczeniową po kursie ustalonym przez tę organizację płatniczą. Następnie Bank na podstawie informacji z Visa Europe przelicza ją na walutę, w której prowadzony jest rachunek Karty Klienta (PLN).
 • Jeśli natomiast transakcja dokonana jest w walucie rozliczeniowej wybranej przez Klienta i określonej w umowie (USD lub EUR) to Bank na podstawie informacji z Visa Europe przelicza ją bezpośrednio na walutę, w której prowadzony jest rachunek Karty Klienta (PLN).
 • Informacja o wysokości kursu przeliczenia transakcji przez Visa Europe przesyłana jest do Citi Handlowy (jako wydawcy Karty) wraz z transakcją. Do przeliczenia transakcji z waluty rozliczeniowej (USD/EUR) na walutę, w której prowadzony jest rachunek Karty Klienta (PLN) stosowany jest kurs obowiązujący w Banku dla rozliczeń tych Kart w dniu księgowania transakcji na rachunku Karty. Kurs ten wyznaczany jest przez Citi Handlowy na koniec każdego dnia roboczego jako średni kurs na międzybankowym rynku walutowym w momencie jego ustalania, powiększony o należną Bankowi prowizję 4% za przeliczenie walutowe.

Wysokość kursu, po którym Citi Handlowy dokonuje rozliczenia jest znany Klientowi dopiero po zaksięgowaniu transakcji na rachunku Karty. Jest to związane ze specyfiką rozliczeń transakcji dokonywanych kartami płatniczymi, dla których nie jest dokładnie określony termin przedstawienia transakcji do rozliczenia Bankowi przez organizację płatniczą Visa Europe.