Linia Kredytowa Zabezpieczona

Wysoki limit kredytowy w koncie na bieżące potrzeby

Unikalna na rynku oferta limitu kredytowego w koncie, który może sięgnąć nawet kilku milionów złotych. Linia Kredytowa jest zabezpieczona jest aktywami, które posiadasz w banku – mogą to być lokaty, Obligacje Strukturyzowane lub aktywa zgromadzone w ramach ubezpieczeń na życie powiązanych z funduszami, tj.: Portfel Inwestycyjny, Globalny Portfel Inwestycyjny lub Portfel Funduszy Zagranicznych.
Wysokość limitu zabezpieczonego uzależniona jest od wysokości i rodzaju zabezpieczenia, które posiadasz.

Zalety:

 • Wysoki limit kredytu, do wykorzystania na bieżące potrzeby.
 • Linia może być otwarta w walucie: PLN, USD, EUR, GBP, CHF.
 • Linia może być otwarta w walucie w innej walucie niż waluta zabezpieczenia.

Warto wiedzieć:

 • Bank pobiera opłatę roczną za prowadzenie Linii Kredytowej Zabezpieczonej w wysokości uzależnionej od przyznanego limitu i rodzaju przedstawionego zabezpieczenia:
  • zabezpieczenie w formie portfeli inwestycyjnych oraz Obligacji Strukturyzowanych: od 0,15 do 0,5% wysokości limitu, minimalnie 500 zł, maksymalnie 5000 zł
  • zabezpieczenie w formie lokaty: od 0,25% do 1,0% wysokości limitu.
 • Każdorazowo, przy zmianie wielkości limitu bank pobiera opłatę w wysokości uzależnionej od kwoty zwiększenia limitu i rodzaju zabezpieczenia:
  • zabezpieczenie w formie portfeli inwestycyjnych oraz Obligacji Strukturyzowanych: od 0,15 do 0,5% kwoty zwiększenia, minimalnie 500 zł, maksymalnie 5000 zł,
  • zabezpieczenie w formie lokaty: od 0,25% do 1,0% kwoty zwiększenia.
 • Do jednego rachunku może być prowadzona tylko jedna linia kredytowa – bez rozróżnienia, czy jest to Linia Kredytowa Zabezpieczona czy Linia Kredytowa Citibank.
 

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania dla Linii Kredytowej Zabezpieczonej wynosi:

 • 9,54% dla zabezpieczenia kaucją, przy kwocie 262 694 zł na 12 miesięcy,WIBOR 3M 4,99%, marży 4,00% i opłacie przygotowawczej 0,50%.
 • 35,22% dla pozostałych zabezpieczeń, przy kwocie 262 694 zł na 7 dni, WIBOR 3M 4,99%, marży 4,25% i opłacie przygotowawczej 0,40%.

W przypadku zabezpieczenia kaucją RRSO wyliczono przy następujących założeniach: wykorzystanie całej kwoty Linii przez cały okres kredytowania,opłata przygotowawcza nie jest kredytowana, opłata miesięczna za prowadzenie Konta Osobistego 0 zł oraz łączna kwota opłat za przelewy i wypłaty z bankomatów 0 zł. Całkowita kwota do zapłaty przy uwzględnieniu powyższych założeń wynosi 287 630 zł.
W przypadku pozostałych zabezpieczeń RRSO wyliczono przy założeniu, że cała kwota Linii była wykorzystana przez cały okres kredytowania, opłata przygotowawcza nie jest kredytowana. Całkowita kwota do zapłaty przy uwzględnieniu powyższych założeń wynosi 264 209 zł.
Stan na dzień 2.02.2012 r.