Karta kredytowa Business

Karta Kredytowa CitiBusiness

Karta Kredytowa MasterCard Business

Karty kredytowe dla przedsiębiorstw są doskonałą alternatywą dla gotówki oraz sposobem na finansowanie bieżących potrzeb.
Liczne zabezpieczenia sprawiają, że karta kredytowa jest narzędziem, z którego można korzystać bez obaw i czuć się bezpiecznym.
Do tej pory banki oferowały przede wszystkim karty obciążeniowe, które wymagają od Klienta spłaty całości zadłużenia w konkretnym dniu. Citi Handlowy oferuje rozwiązanie, które pozwala na większą elastyczność. Bank oczekuje od firmy spłaty jedynie niewielkiej części zadłużenia - 3,42%, aby firma mogła dalej swobodnie korzystać z karty. Zachęcamy do korzystania z największego w Polsce Programu Rabatowego.

Citi Handlowy oferuje przedsiębiorcom:

  • Złotą Kartę Kredytową MasterCard Business lub
  • Srebrną Kartę Kredytową MasterCard Business.

Korzyści z posiadania Karty Kredytowej MasterCard Business:

  • eliminacja zaliczki gotówkowej,
  • łatwość monitorowania wydatków służbowych - dzięki bankowości elektronicznej,
  • 24-godzinny dostęp do obsługi telefonicznej poprzez CitiPhone,
  • aż do 54 dni okresu bez odsetek - dla transakcji bezgotówkowych
  • największy program rabatowy w Polsce - ponad 3000 punktów usługowo-handlowych, w tym hotele, restauracje, korporacje taksówkowe oraz linie lotnicze.

Bezpieczeństwo

Każda Karta Kredytowa MasterCard Business objęta jest ochroną Citi Handlowy polegającą na stałym monitorowaniu transakcji. W przypadku podejrzenia, że transakcja dokonywana jest przez osobę nieuprawnioną, Bank kontaktuje się z Użytkownikiem karty w celu potwierdzenia transakcji. Dodatkowo, istnieje możliwość uruchomienia usługi CitiAlerts, dzięki której Klient może otrzymywać na wybrany numer telefonu komórkowego lub e-mail wiadomości tekstowe z informacją o dokonanej transakcji, dostępnym saldzie karty itp.


Karta laureatem konkursu