Automatyczny Rachunek Depozytowy

Zarzadzanie Srodkami

Automatyczny Rachunek Depozytowy w PLN umożliwi Państwu codzienne lokowanie funduszy zgromadzonych na rachunku bieżącym, jeżeli wartość salda na rachunku bieżącym przekroczy określony przez Państwa poziom (kwota progowa dla Automatycznego Rachunku Depozytowego).

Korzyści z posiadania Automatycznego Rachunku Depozytowego:

  • oprocentowanie jest wyższe niż na rachunku bieżącym,
  • możliwość codziennego i automatycznego lokowania środków,
  • dowolna liczba wypłat miesięcznie bez prowizji,
  • wypłaty bez utraty odsetek.

Dzięki Automatycznemu Rachunku Depozytowemu pieniądze pracują na siebie przez cały czas.

Przykładowo, jeśli Posiadacz Rachunku określi kwotę progową na poziomie X PLN, wtedy codziennie wszystkie środki powyżej kwoty X PLN zostaną przeksięgowane na Automatyczny Rachunek Depozytowy, a na rachunku bieżącym pozostanie kwota X PLN środków własnych.

W przypadku gdy Posiadacz Rachunku będzie chciał zlecić transakcję z rachunku bieżącego połączonego z Automatycznym Rachunkiem Depozytowym i zabraknie środków na jej realizację, wówczas brakujące środki zostaną automatycznie pobrane z Automatycznego Rachunku Depozytowego celem zasilenia rachunku bieżącego, a dopiero w następnej kolejności zostanie wykorzystana ewentualna linia kredytowa.

Oferta dostępna dla Klientów korzystających z Pakietu CitiKonto, Citigold oraz innych dostępnych przez Citibank Online.