Pakiety dla firm

Pakiety dla firm

Ty masz cele, my mamy rozwiązania

W Citi Handlowy wiemy, że każdy biznes jest inny. Dlatego w zależności od potrzeb naszych Klientów proponujemy różne rozwiązania.

Pakiet Citigold oferta dla biznesu
oferta przygotowana dla firm współpracujących
z zagranicznymi kontrahentami
Pakiet Citi Priority oferta dla biznesu
oferta przygotowana dla firm rozliczających się
głównie w PLN
  • bezpłatne prowadzenie wszystkich rachunków pomocniczych oraz walutowych
  • tylko 5 zł za przelewy SEPA przez Internet
  • 20 zł za pozostałe przelewy zagraniczne i krajowe w walutach obcych przez Internet

Zobacz więcej

  • bezpłatne przelewy przez Internet (w tym do ZUS i US)
  • bezpłatne wypłaty ze wszystkich bankomatów w Polsce
  • bezpłatne prowadzenie konta (przy średnim miesięcznym saldzie na wszystkich rachunkach firmowych min. 30 000 zł lub jeśli firma posiada
    produkt kredytowy z limitem min. 30 000 zł.

Zobacz więcej

Wybrani Klienci mają do swojej dyspozycji Indywidualnego Doradcę Bankowego, który zapewnia wsparcie we wszystkich sprawach związanych z usługami banku.

Oferta dla firm o obrotach do 15 mln zł rocznie.