Najczęściej zadawane pytania

Korzystając z Citibank Online, masz dostęp do informacji o swoich rachunkach o każdej porze i z dowolnego miejsca.

 

 
Pierwsze logowanie do serwisu Citibank Online

Pierwszym krokiem do korzystania z Citibank Online jest aktywacja usługi. Aby zarejestrować się do serwisu wejdź na www.citihandlowy.pl i z menu Rejestracja w systemie wybierz Citibank Online. W procesie rejestracji będzie potrzebny numer Twojej karty oraz telefon, którego numer podawałeś na wniosku.

W trakcie rejestracji utworzysz swoją Nazwę Użytkownika oraz Hasło, którymi będziesz logować się do Citibank Online.

Ze względów bezpieczeństwa nie ujawniaj Nazwy Użytkownika ani Hasła osobom trzecim oraz ich nie zapisuj.

Jak odblokować hasło?

Jeśli przez 3 następujące po sobie próby nie udało Ci się zalogować do Citibank Online, Twoje hasło zostało zablokowane. Aby je odblokować należy przejść do strony: Odblokuj hasło.

System poprosi Cię o podanie: Nazwy Użytkownika, numeru karty, daty ważności karty, Twojej daty urodzenia oraz jednorazowego kodu SMS (który otrzymasz na swój numer telefonu). Po weryfikacji tych danych system poprosi o ustawienie nowego hasła.
Przejdź do: Odblokuj hasło

Nie pamiętam swojej Nazwy Użytkownika.

Jeśli nie pamiętasz swojej Nazwy Użytkownika należy przejść do strony: Przypomnij Nazwę Użytkownika. System poprosi Cię o podanie: Nazwy Użytkownika, numeru karty, daty ważności karty, Twojej daty urodzenia oraz jednorazowego kodu SMS (który otrzymasz na swój numer telefonu). Po weryfikacji tych informacji system wyświetli na ekranie Nazwę Użytkownika oraz zaszyfrowany numer karty. Po kliknięciu w przycisk ‘Dalej’ system przekieruje Cię na stronę logowania.
Przejdź do: Przypomnij Nazwę Użytkownika

Mój dostęp do Citibank Online został zablokowany po kilku nieudanych próbach zalogowania się. Jak mogę odzyskać dostęp?

Jeśli przez 3 następujące po sobie próby nie udało Ci się zalogować do Citibank Online, Twoje hasło zostało zablokowane. Aby je odblokować należy przejść do strony: Odblokuj hasło. System poprosi Cię o podanie Nazwy Użytkownika, numeru karty oraz numeru PIN do podanej karty. Po weryfikacji tych danych system poprosi o ustawienie nowego hasła oraz o odpowiedź na dwa pytania kontrolne, wybrane podczas pierwszego logowania. Jeśli 3 razy zostaną podane błędne odpowiedzi na pytania kontrolne, dostęp zostanie trwale zablokowany. Aby go odblokować należy skontaktować się z doradcą CitiPhone.
Przejdź do: Odblokuj hasło

Jak mogę zmienić swoje hasło?

Należy zalogować się do Citibank Online, a następnie wybrać link w prawym, górnym rogu Citibank Online zarządzanie profilem. Kolejnym krokiem jest wybór opcji "Zmień hasło"

Jak powinno wyglądać bezpieczne hasło do systemu Citibank Online?

Poniższe wskazówki pomogą Ci stworzyć dobre hasło. Dzięki nim będzie ono trudne do odgadnięcia dla innych osób oraz pomoże chronić dostęp do Twojego konta.

     
  Wskazówki Przykłady  
  Hasło musi zawierać przynajmniej:
8 znaków; jedną cyfrę; jedną dużą i jedną małą literę
Hasło nie może zawierać:
- polskich liter (ą, ę, ć itp.)
- następujących znaków specjalnych: ( ) , ; @ ~ `
dwóch identycznych znaków (np. 44)
- trzech kolejnych cyfr (np.123) bądź liter (np. abc)
zestawionych bezpośrednio po sobie
Dobre hasła:
Mrt45gas
Fireman23a

Złe hasło:
ABChrw123
 
  Nie używaj pojedynczych słów, które z łatwością mogą zostać odnalezione w słowniku. Złe hasło:
Bingo
 
  Nie używaj swojego imienia, imion swoich dzieci i krewnych, dat urodzin ani żadnych innych danych, które inne osoby mogą łatwo zdobyć. Złe hasło:
Maciek1975
 
  Nie używaj hasła, które zawiera część nazwy Twojego użytkownika lub adresu e-mail. Złe hasło:
Maciekpass (gdy użytkownikiem jest Maciek)
 
Jak mogę zmienić swoją Nazwę Użytkownika?

Należy zalogować się do Citibank Online, a następnie wybrać link w prawym, górnym rogu Citibank Online zarządzanie profilem. Kolejnym krokiem jest wybór opcji "Zmień Nazwę Użytkownika". Zmiany dokonuje się poprzez podanie nowej Nazwy Użytkownika i zatwierdzić ja przez wpisanie hasła.

Zmieniłem numer PIN w CitiPhone i nie mogę zalogować się do Citibank Online.

Jeśli bezpośrednio po zmianie numeru PIN za pośrednictwem CitiPhone nie możesz się zalogować przy pomocy swojej Nazwy Użytkownika i Hasła, system powinien przekierować Cię na stronę, gdzie w celu identyfikacji należy podać numer karty oraz nowy numer PIN. Jeśli przez kilka kolejnych prób nie uda Ci się zalogować do systemu, należy skontaktować się z doradcą CitiPhone.

Co się stanie w przypadku, kiedy otrzymam nową kartę do swojego konta osobistego?

W przypadku wymiany karty (wygaśnięcie okresu ważności) należy ponownie zarejestrować ją w systemie Citibank Online. W tym celu zostaniesz poproszony o wpisanie jej numeru i podanie kodu PIN. Dane te podaje się tylko raz. Kolejne logowania do systemu będą odbywać się za pomocą identyfikatora oraz hasła, ustawionych podczas rejestracji.

Czy muszę dokonać osobnej rejestracji dla różnych kart, które posiadam (karta kredytowa, karta do konta)?

Tak. Aby mieć dostęp do konta należy zarejestrować się każdego typu kartą, której się używa. Powinno się osobno zarejestrować kartę kredytową i kartę debetową. Osoba, która posiada oba typy kart, a rejestruje się tylko kartą kredytową, nie będzie miała dostępu do funkcjonalności konta.

Czy logując się kartą debetową do konta będę również widział wyciągi z karty kredytowej?

Tak

Czy można ograniczyć funkcjonalność Citibank Online do operacji w ramach konta lub wyłącznie podglądu stanu rachunków?

Nie ma możliwości dowolnego modyfikowania funkcjonalności Citibank Online. Standardowo cały pakiet usług dostępnych przez Internet jest do dyspozycji klienta. Wprowadzone przez Citibank zabezpieczenia, przy zachowaniu odpowiednich środków bezpieczeństwa ze strony klienta, sprawiają ze bankowość internetowa Citibank Online jest w pełni bezpieczna.

Dlaczego w godzinach nocnych nie mogę wykonać niektórych transakcji?

Brak możliwości wykonania operacji w Citibank Online może być spowodowany przetwarzaniem danych, które zazwyczaj ma miejsce w późnych godzinach wieczornych tj. pomiędzy godz. 22:30 a 23:30 i trwa około 30 minut, lub w godzinach porannych (20-30 minut) około godziny 8:00. W tym czasie mogą być niedostępne następujące funkcje:

 • szczegóły i wykaz operacji na rachunkach,
 • przelewy wewnętrzne i zewnętrzne (za wyjątkiem przelewów do ZUS oraz US),
 • ustanawianie oraz edycja zleceń stałych,
 • definiowanie oraz edycja odbiorców płatności,
 • otwieranie lokat

Otwieranie lokat może być niedostępne w godzinach 22.30 - 8.00.
Wszystkie pozostałe funkcje, czyli Wyciąg Online, zmiana PIN, sprawdzenie kursów walut oraz wysyłanie wiadomości, dostępne są przez całą dobę.

W jakich godzinach niektóre funkcje Citibank Online mogą być niedostępne?

Czasowa niedostępność niektórych funkcji Citibank Online może wystąpić w późnych godzinach wieczornych - 30 minut między 22:30 a 23:30, oraz we wczesnych godzinach porannych - 20-30 minut około godziny 8:00.
Otwieranie lokat może być niedostępne w godzinach 22:30 - 8:00.

Które z funkcji Citibank Online mogą być czasowo niedostępne?

W późnych godzinach wieczornych oraz we wczesnych godzinach porannych, czasowo niedostępne mogą być następujące funkcje:

 • szczegóły i wykaz operacji na rachunkach,
 • przelewy wewnętrzne i zewnętrzne (za wyjątkiem przelewów do ZUS oraz US),
 • ustanawianie oraz edycja zleceń stałych,
 • definiowanie oraz edycja odbiorców płatności,
 • otwieranie lokat

Wszystkie pozostałe funkcje, czyli Wyciąg Online, sprawdzenie kursów walut oraz wysyłanie wiadomości, dostępne są przez całą dobę.

Jak wykonać przelew do nowego odbiorcy w Citibank Online?

W Citibank Online można wykonywać przelewy jednorazowe do odbiorców, którzy nie byli wcześniej dodani do Twojej listy. Każda taka operacja jest aktywowana jednorazowym kodem, wysyłanym w wiadomości SMS lub dostępnym w Automatycznym Bankierze.

Jak dodać/zdefiniować nowego odbiorcę?

Zdefiniować, czyli dodać nowego odbiorcę lub zmienić dane dotychczasowego odbiorcy można: samodzielnie w Citibank Online, u Doradcy CitiPhone lub w oddziale Banku.

Jaki jest średni czas oczekiwania na kod aktywacyjny SMS?

Wiadomości SMS z kodami aktywacyjnymi otrzymujesz natychmiast (maksymalny czas oczekiwania to 10 sekund od zlecenia transakcji).

Co zrobić w przypadku, gdy otrzymamy kod aktywacyjny stracił swoją ważność?

Nowy kod aktywacyjny zostanie przesłany do Ciebie po ponownym wypełnieniu formularza przelewu.

Jak mogę dokonać przelewu do Urzędu Skarbowego?

Przelew do Urzędu Skarbowego można wykonać kontaktując się z CitiPhone lub korzystając z Citibank Online.

W Citibank Online wystarczy wybrać pozycję „Przelewy i płatności / Przelew do Urzędu Skarbowego” lub wybrać odpowiednią pozycję z listy z zakładki „Szybki przelew”. Następnie należy wypełnić formularz podając:

1. typ identyfikacji podatnika (NIP, REGON, PESEL, dowód osobisty lub paszport) oraz jego numer
2. okres, za który należność podatkowa jest przelewana (miesiąc, półrocze, rok, kwartał, dekada miesiąca
3. typ deklaracji podatkowej (np. PIT4, PIT11)
4. identyfikację zobowiązania (np. "Podatek dochodowy od osoby fizycznej")

W jakich godzinach księgowane są przelewy przychodzące do banku?

Księgowanie przelewów przychodzących na rachunki bieżące (system Elixir)

Dni robocze:
I sesja od 10:30
II sesja od 14:30
III sesja od 17:30

Księgowanie przychodzących przelewów walutowych i przelewów zagranicznych w PLN
- dni robocze, niezwłocznie po otrzymaniu

Księgowanie przelewów przychodzących z rachunków korporacyjnych w naszym banku

Dni robocze:
I sesja około 10:20
II sesja około 12:30
III sesja około 14:00
IV sesja około 16:00
V sesja około 18:00
VI sesja około 18:55

Księgowanie przychodzących przelewów Sorbnet
- dni robocze, niezwłocznie po otrzymaniu

Księgowanie przelewów przychodzących na rachunki karty kredytowej
- dni robocze, w czasie przetwarzania danych

Księgowanie przelewów między rachunkami Klientów indywidualnych w naszym banku
- codziennie w czasie rzeczywistym

Bank zastrzega sobie prawo do zaksięgowania przelewu w innych godzinach bez wcześniejszego powiadomienia.

W jakich godzinach wysyłane są przelewy?

Godziny składania zleceń na poszczególne sesje (system Elixir) dla przelewów wychodzących

Dni robocze:
I sesja 8:00
II sesja 12:15
III sesja 15:30

Realizacja przelewów walutowych i przelewów zagranicznych w PLN
- przelewy zautoryzowane przez bank do godziny 14 – ten sam dzień
- przelewy zautoryzowane przez bank po godzinie 14 – następny dzień roboczy

Realizacja przelewów na rachunki korporacyjne w naszym banku
- dni robocze, co 15 minut, od godziny 7:30 do 17:30

Realizacja przelewów zleconych w dni wolne od pracy
- najbliższy dzień roboczy

Realizacja przelewów między rachunkami Klientów indywidualnych w naszym banku
- codziennie w czasie rzeczywistym

Bank zastrzega sobie prawo do zaksięgowania przelewu w innych godzinach bez wcześniejszego powiadomienia

Co to są znaki zastrzeżone w systemie rozliczeniowym?

Z przyczyn technicznych nie jest dozwolone używanie w nazwie odbiorcy i tytule przelewu następujących znaków:
~ ` ! $ % ^ _ + = { } | [ ] : ; " ? < > "Enter"
Tytuł przelewu powinien być wprowadzony jednym ciągiem bez oddzielania poszczególnych linii klawiszem "Enter".

Co to jest numer rozliczeniowy banku?

NRB to format rachunku bankowego obowiązujący we wszystkich bankach. W przypadku Banku Handlowego w Warszawie S.A. jest to 10300019.

Co to jest przelew SEPA?

Przelew SEPA można zlecić do wszystkich krajów Unii Europejskiej. Przelew ten można wykonać jedynie w EURO. W procesowaniu przelewu nie korzysta się z banków pośredniczących, co po pierwsze obniża jego koszt, po drugie skraca czas procesowania (w porównaniu do zwykłego przelewu zagranicznego).

Dlaczego po wykonaniu przelewu zewnętrznego, w "Historii rachunku" dostępnej w Citibank Online, pojawia się wyłącznie opis "Zewnętrzny przelew internetowy wypłata"?

Szczegółowy opis przelewów zewnętrznych, pojawia się następnego dnia roboczego po dokonaniu przelewu. Jest to związane z nocnym przetwarzaniem danych.

Jak poprawnie zdefiniować przelew z datą przyszłą?

Dla prawidłowej realizacji przelewu z datą przyszłą środki powinny być dostępne na rachunku na jeden dzień roboczy przed datą wykonania przelewu. Brak środków w wystarczającej wysokości spowoduje anulowanie dyspozycji. Przelewy z datą przyszłą wliczone są do dziennego limitu transakcji wykonywanych w Citibank Online.

Co to jest "Lista odbiorców"?

"Lista odbiorców" to samodzielnie utworzona lista, w której podane są stałe dane beneficjenta (nazwa odbiorcy, numer rachunku, tytuł przelewu). Aby dodać nowego odbiorcę do listy należy wybrać w menu pozycję "Nowy odbiorca". Po zapisaniu instrukcji można wpisując tylko kwotę i tytułu przelewu.

Jak mogę zmienić dane moich odbiorców?

W każdej chwili możesz zmodyfikować ich dane. Z menu "Lista odbiorców" należy wybrać opcję "Edycja odbiorcy", wprowadzić i zaakceptować zmiany. Następnie należy aktywować zmienione dane odbiorcy.

Jak usunąć odbiorcę z listy?

W celu usunięcia odbiorcy z listy przelewów wybierz opcję ‘Przelewy > Lista odbiorców’. Następnie klikając [+] rozwiń odbiorcę, którego chcesz usunąć, a kiedy system wyświetli dane odbiorcy kliknij ‘Usuń odbiorcę’.

Jakim programem można otworzyć pobrany plik z historią transakcji?

Formaty historii rachunku, dostępne do pobrania ze stron Citibank Online, obsługiwane są przez najbardziej popularne programy do zarządzania finansami (MS Money, Quicken). Plik z rozszerzeniem CSV umożliwia przeglądanie, modyfikację i drukowanie transakcji w programie Microsoft Excel.

Czy w Citibank Online mogę zrealizować kilka przelewów jednocześnie?

Tak. Citibank Online udostępnia opcję "Przelewy zbiorcze", gdzie można wskazać jednocześnie kilku odbiorców, podać kwoty i określić daty realizacji tych przelewów. Wszystkie te przelewy (również z datą przyszłą) wliczone są do dziennego limitu przelewów w dniu ich zlecania. Opcja przelewy zbiorcze nie jest dostępna dla płatności kartą kredytową.

Jak mogę szybko wyszukać operację, znając datę jej realizacji?

Citibank Online pozwala na wyświetlenie operacji na rachunku w określonym przez Ciebie okresie. Na ekranie "Szczegóły i wykaz operacji na rachunkach" wybierz opcję "Wyszukaj operacje za dany okres" (bezpośrednio nad historią operacji). Następnie podaj interesujący Cię okres. System wyświetli wszystkie transakcje dokonane na Twoim rachunku w podanym przedziale czasowym.

Czy mogę ustalić zlecenie stałe pomiędzy własnymi rachunkami?

Tak.

Czy mogę wykonać przelew z rachunku złotówkowego na walutowy lub odwrotnie?

Tak. Przeliczenie walut nastąpi według aktualnego kursu.

Czy mogę wykonać przelew zbiorczy z rachunku karty kredytowej?

Nie. Przelewy zbiorcze można wykonywać jedynie z rachunków bieżących. Aby dokonać płatności kartą kredytową, należy wybrać opcję przelewu do innego banku.

Czy mogę ustawić płatność kartą kredytową jako przelew z datą przyszłą?

Nie. Płatności kartą kredytową mogą być realizowane tylko jako przelewy z datą bieżącą.

Czy robiąc przelew zbiorczy mogę pominąć odbiorcę, którego wcześniej wybrałem z listy?

Tak. Po wybraniu odbiorców pojawia się ekran, na którym należy podać kwoty i daty realizacji przelewów. Jeżeli dla któregokolwiek przelewu kwota nie zostanie podana, taki przelew nie będzie zrealizowany.

Czy mogę zmienić dane przelewu, który ustawiłem jako przelew z datą przyszłą?

Tak. Z menu "Przelewy" należy wybrać opcję "Lista stałych zleceń", następnie rozwinąć konkretny przelew klikajc [+], wybrać opcję "Zmień", wprowadzić i zaakceptować zmiany. Zmian można tez dokonać z poziomu kalendarza bankowego (Przelewy → Kalendarz bankowy), przechodząc do konkretnej daty, a następnie przejść do edycji wybranego zlecenia przypadającego na ten dzień.

Co to jest przelew zagraniczny?

Przelewem zagranicznym jest każdy przelew zewnętrzny realizowany w walucie obcej, bez względu na to, w którym banku znajduje się rachunek odbiorcy przelewu. Również przelewy w walucie obcej do banków w Polsce oraz przelewy w PLN do banków zagranicą traktowane są jak przelewy zagraniczne.

Jakie opłaty ponoszę zlecając przelew zagraniczny?

Opłaty za przelewy zagraniczne, pobierane przez Citi Handlowy, znajdziesz w Tabeli Opłat i Prowizji.

Zlecając przelew zagraniczny w walucie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) ale do kraju nie będącego członkiem EOG bądź przelew w innej walucie ale do kraju będącego członkiem EOG należy liczyć się z możliwością, doliczenia przez bank korespondencyjny dodatkowych kosztów związanych z przelewem. Są to tzw. koszty banku zagranicznego i nie są one zależne od Citi Handlowy. W chwili zlecenia określasz, czy koszty te obciążą Twój rachunek, czy też pokryje je odbiorca przelewu. W drugim przypadku, pomniejszą one kwotę przelewu, jaka zostanie zaksięgowana na rachunku odbiorcy.

Wysokość kosztów banku zagranicznego jest różna, w zależności od kwoty przelewu oraz banku korespondencyjnego. W większości przypadków opłaty te nie przekraczają 30 Euro, zdarzają się jednak opłaty wyższe (nie jest możliwe ustalenie ich górnej granicy).

W przypadku przelewów do krajów Unii Europejskiej, bank odbiorcy może także naliczyć dodatkową opłatę, jeżeli na przelewie nie znajdą się wszystkie wymagane informacje. Opłata ta jest niezależna od opłaty związanej z kosztami banku korespondenta.

Czy będąc posiadaczem Konta Osobistego Citibank mogę zlecić przelew zagraniczny?

Tak. Jeżeli jesteś posiadaczem Konta Osobistego Citibank możesz zlecić wykonanie przelewu zagranicznego.

Gdzie mogę zlecić wykonanie przelewu zagranicznego?

Przelew zagraniczny możesz zlecić w Citibank Online (opcja 'Przelewy > Przelewy i zlecenia stałe, a następnie wybór sekcji "Odbiorca zagraniczny" jeśli odbiorca jest już zdefiniowany lub "Przelew do nowego odbiorcy" jeśli odbiorca nie został uprzednio zdefiniowany), dzwoniąc do CitiPhone lub w dowolnym oddziale Citi Handlowy.

Jak zlecić przelew zagraniczny w Citibank Online?

Przelew zagraniczny możesz zlecić w Citibank Online (opcja 'Przelewy > Przelewy i zlecenia stałe, a następnie wybór sekcji "Odbiorca zagraniczny" jeśli odbiorca jest już zdefiniowany lub "Przelew do nowego odbiorcy" jeśli odbiorca nie został uprzednio zdefiniowany).Pamiętaj o precyzyjnym wpisaniu danych odbiorcy przelewu. W razie nieprawidłowości przelew taki może nie zostać zrealizowany lub bank odbiorcy może obciążyć Cię dodatkowymi kosztami za jego realizację.

Jakie informacje potrzebne są, aby zlecić przelew zagraniczny?

Aby zlecić przelew zagraniczny musisz posiadać następujące informacje:

 • imię i nazwisko odbiorcy przelewu,
 • dokładny adres odbiorcy przelewu
 • numer rachunku odbiorcy
  UWAGA: Pamiętaj o tym, że w krajach Unii Europejskiej, w których jako jedyna obowiązuje numeracja rachunków w formacie IBAN, numer rachunku musi być podany w tym właśnie formacie. W przeciwnym przypadku przelew taki może nie zostać zrealizowany lub bank odbiorcy może obciążyć Cię dodatkowymi kosztami za jego realizację.
 • kod BIC/SWIFT banku odbiorcy (kod ten umożliwia zidentyfikowanie banku odbiorcy przelewu) lub inny kod (np. BLZ, ABA),
  UWAGA: Jeżeli nie znasz kodu banku, podaj pełne dane łącznie z adresem banku odbiorcy
 • nazwę banku odbiorcy i jego adres,
 • państwo w którym prowadzi działalność bank odbiorcy,
 • kwotę i walutę przelewu,
 • tytuł przelewu,
 • oryginalne dokumenty potwierdzające tytuł przelewu, jeżeli kwota przelewu przekracza równowartość 10.000 euro
Jakie dane są konieczne do wysłania przelewu zagranicznego do Citi Handlowy?

Dane niezbędne do zlecenia przelewu zagranicznego na rachunek w Citi Handlowy:

 • Imię, nazwisko i adres odbiorcy przelewu,
 • Nazwa i adres banku: Bank Handlowy w Warszawie S.A., ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa
 • Numer rachunku odbiorcy w formacie IBAN (26 cyfrowy numer rachunku w formacie NRB poprzedzony dwiema literami PL),
 • Kod SWIFT banku Citi Handlowy: CITIPLPX.
Co to jest kod BIC/SWIFT? Czy jest różnica pomiędzy kodem BIC a SWIFT?

SWFIT jest to skrót od angielskiej nazwy Stowarzyszenia Banków na Rzecz Komunikacji Międzynarodowej i zarazem nazwa systemu wymiany informacji pomiędzy bankami z różnych państw. Skrót BIC oznacza wyłącznie kod wykorzystywany do identyfikacji banku beneficjenta w przypadku realizowania przelewów międzynarodowych. W Polsce jako synonimu kodu banku używa się zwyczajowo skrótu SWIFT, może on jednak być stosowany zamiennie ze skrótem BIC.

Poprawny format kodu BIC/SWIFT to 8 lub 11 znaków, gdzie kod 8 znakowy identyfikuje bank, natomiast możliwe dodatkowe 3 znaki, są wykorzystywane do określenia np. oddziału banku.

Kod BIC/SWIFT zawsze składa się z co najmniej 8 znaków.

Jaki jest kod BIC/SWIFT Citi Handlowy?

Kod SWIFT Citi Handlowy to: CITIPLPX.

Gdzie mogę znaleźć kod BIC/SWIFT?

Jeżeli chcesz dokonać przelewu zagranicznego, znasz numer rachunku odbiorcy oraz nazwę banku beneficjenta, natomiast nie posiadasz kodu BIC/SWIFT możesz spróbować odnaleźć go na stronie internetowej danego banku. Pamiętaj jednak - jeżeli nie masz pewności czy posiadasz właściwy kod, poproś odbiorcę przelewu o podanie poprawnego kodu BIC/SWIFT.

Co zrobić, jeżeli nie mogę uzyskać kodu BIC/SWIFT?

Jeżeli nie znasz kodu BIC/SWIFT banku beneficjenta i nie jesteś w stanie go uzyskać, możesz zamiast niego podać dokładną nazwę i adres banku beneficjenta. Pamiętaj jednak, że jeżeli zlecasz przelew do krajów Unii Europejskiej, oraz Islandii, Norwegii i Liechtensteinu kod BIC/SWFIT jest wymaganą informacją. Jeżeli nie zostanie on zamieszczony na poleceniu przelewu, bank odbiorcy może obciążyć Cię dodatkowymi kosztami z tytułu realizacji przelewu. Pamiętaj, że bank odbiorcy przelewu jest jednoznacznie identyfikowany tylko i wyłącznie przez kod BIC/SWIFT. Jeżeli zlecasz przelew zagraniczny podając jedynie nazwę i adres banku odbiorcy, istnieje prawdopodobieństwo, że kwota przelewu nie dotrze na wskazany rachunek. Dlatego właśnie rekomendujemy posługiwanie się kodem BIC/SWIFT.

Czy zlecając przelew zagraniczny muszę posiadać rachunek prowadzony w walucie rachunku beneficjenta?

Nie. Przelew zagraniczny możesz zlecić z rachunku prowadzonego w dowolnej walucie. Kwota przelewu zostanie przeliczona wg bieżącego kursu na walutę, w jakiej wykonywany będzie przelew. Informacji na temat bieżącego kursu walutowego udzieli Ci Doradca przyjmujący zlecenie przelewu. Jeżeli uznasz, że kurs walutowy danego dnia jest niekorzystny, możesz zrezygnować z wykonania przelewu i dokonać transakcji w późniejszym terminie. Dla przelewów w kwocie powyżej 10.000 dolarów lub równowartości tej kwoty istnieje możliwość negocjowania kursu, po jakim dokonane zostanie rozliczenie.

Jak szybko zostanie zrealizowany zlecony przeze mnie przelew zagraniczny ?

Przelewy zlecone w dniu roboczym do godz. 14 w walucie kraju będącego członkiem EOG, do banku znajdującego się na obszarze EOG realizowane są do końca następnego dnia roboczego.

Pozostałe przelewy zagraniczne Bank realizuje w możliwie najkrótszym czasie, nie później jednak niż w 5 dniu roboczym następującym po dniu przyjęcia dyspozycji.

Szczegółowe informacje dotyczące czasu realizacji przelewu uzyskasz w CitiPhone oraz w oddziale.

Czy przychodzący przelew transgraniczny zostanie zaksięgowany na moim koncie, jeśli waluta konta wskazanego w zleceniu przelewu będzie inna niż waluta przekazywanych środków?

Tak. Kwota przelewu zostanie przeliczona na walutę uznawanego rachunku według kursu obowiązującego w Banku w momencie księgowania przelewu np. jeśli na rachunek w EUR przesłany zostanie przelew transgraniczny w GBP, kwota przelewu zostanie przeliczona zgodnie z obowiązującym kursie GBP/EUR i zaksięgowana na rachunku w EUR.

Gdzie mogę sprawdzić aktualne kursy walut, które obowiązują w Banku?

Aktualne kursy są dostępne w oddziałach Banku, w CitiPhone oraz Citibank Online.
W Citibank Online możesz je znaleźć na stronie: Kursy walut

Zlecony przeze mnie przelew transgraniczny nie dotarł do odbiorcy. Co mogę zrobić, aby wyjaśnić zaistniałą sytuację?

Na podstawie zgłoszenia Klienta Bank rozpoczyna postępowanie wyjaśniające status realizacji przelewu transgranicznego. Zgłoszenie może zostać przekazane w oddziale Banku, CitiPhone lub Citibank Online.

Bank nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie przelewu transgranicznego, jeżeli wynika ono z wystąpienia siły wyższej lub zapobiegania wprowadzaniu do obiegu środków pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł. Ponadto Bank nie odpowiada za opóźnienie w realizacji, niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie przelewu wynikłe z przyczyn leżących po stronie beneficjenta lub Klienta (zleceniodawcy).

Jeśli brak realizacji przelewu wynika z przyczyn leżących po stronie Klienta, Bank uzna konto Klienta w momencie odzyskania kwoty objętej zleceniem. Kwota uznania będzie stanowić kwotę przelewu pomniejszoną o ewentualne koszty związane z przeprowadzonym postępowaniem wyjaśniającym.

Dlaczego obciążono mój rachunek dodatkowymi kosztami za przelew zagraniczny?

Zgodnie z regulacją UE 2560/2001 wszystkie przelewy w EURO wykonywane na rzecz beneficjentów posiadających konta w bankach na terenie Unii Europejskiej muszą zawierać:

 • kod BIC (Bank Identify Code) banku beneficjenta oraz
 • rachunek beneficjenta w formacie IBAN.

Kod BIC to adres swiftowy banku składający się z 8 lub 11 znaków.Zarówno kod BIC jak i numer rachunku beneficjenta w formacie IBAN można uzyskać od beneficjenta.

Aby w przyszłości uniknąć tych kosztów należy ustalić z beneficjentem numer IBAN i kod BIC, na jakie należy wysłać przelewy.

Dlaczego bank wprowadził takie opłaty?

Opłaty, którymi został obciążony rachunek nie są opłatami pobieranymi przez Citi Handlowy. Są to opłaty naliczone przez bank beneficjenta przelewu, przeznaczone na pokrycie kosztów poniesionych przez bank beneficjenta przelewu z tytułu konieczności ręcznego procesowania przelewu. Bank beneficjenta może obciążyć takimi kosztami nadawcę przelewu na podstawie regulacji UE 2560/2001, która obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej (czyli również w Polsce).

Kiedy mój rachunek może zostać obciążony takimi kosztami?

Rachunek zostanie obciążany ww. kosztami jeżeli zainicjowany przelew w Euro nie będzie zawierał kodu BIC i / lub numeru rachunku beneficjenta w formacie IBAN.

W związku z obecnym procesem przesyłania informacji pomiędzy bankami, zwykle rachunek zostanie obciążony kosztami w kolejnym miesiącu kalendarzowym. Ponieważ jednak część banków stosuje kwartalne rozliczenia kosztów, może się zdarzyć, że rachunek zostanie obciążony za nieprawidłowo sformatowane przelewy np. po 3 miesiącach od ich dokonania.

Każdorazowo, przed dokonaniem obciążenia rachunku kwotą kosztów podanych przez bank beneficjenta, Citi Handlowy sprawdzi zasadność żądania banku beneficjenta.

Zostałem obciążony kosztami, jednak nie wiem jaki błąd popełniłem przy formatowaniu zlecenia?

W celu wyjaśnienia wątpliwości prosimy o kontakt z CitiPhone lub z dowolnym oddziałem Citi Handlowy.

Jaki rachunek będzie obciążany kosztami?

Będzie to rachunek, z którego wykonany był przelew lub, w przypadku braku środków na tym rachunku, inny rachunek bieżący Klienta, którego saldo jest wystarczające do pokrycia kwoty kosztów.

Jakie są kwoty obciążeń za pojedyncze transakcje?

Z reguły kwoty te zawierają się w granicach 5-10 EUR (w zależności od praktyki stosowanej przez bank beneficjenta). Są to koszty dodatkowe w stosunku do opłat i prowizji pobieranych dotychczas przez banki zagraniczne, a związanych z procesowaniem przelewów zagranicznych.

Czy za każde niepoprawnie sformatowane zlecenie mój rachunek zostanie obciążony kosztami?

Nie wszystkie banki wprowadziły praktykę naliczania kosztów za przelewy w Euro wysłane niezgodnie z opisanymi powyżej standardami.

Czy muszę podawać numer w formacie IBAN i kod BIC dla wszystkich przelewów, których beneficjent posiada konto poza granicami Polski?

Obowiązek podawania kodu BIC i numeru konta w formacie IBAN dotyczy tylko płatności w Euro do krajów Unii Europejskiej oraz Islandii, Norwegii i Luksemburga i tylko te płatności mogą być obciążone dodatkowymi kosztami.

Sugerujemy jednak stosowanie takiej praktyki dla wszystkich przelewów zagranicznych.

Co stanie się, gdy w momencie obciążania mojego rachunku kosztami nie będę miał na nim środków wystarczających na pokrycie opłaty?

W przypadku, gdy na żadnym z rachunków bieżących Klienta nie będzie środków wystarczających do pokrycia kwoty kosztów, koszty te zostaną zaksięgowane w debet rachunku, z którego przelew został zrealizowany.

Czy można otrzymywać elektroniczną wersję wyciągu z Konta lub Karty Kredytowej?

Tak. Bank umożliwia obejrzenie i pobranie elektronicznej wersji wyciągu każdemu Klientowi posiadającemu w Citi Handlowy Konto Osobiste, Rachunki Oszczędnościowe lub Kartę Kredytową.

Jak można uzyskać dostęp do Wyciągu elektronicznego?

Każdy Klient posiadający w Citi Handlowy Konto Osobiste, Rachunki Oszczędnościowe lub Kartę Kredytową. Po zalogowaniu do Citibank Online, należy wybrać opcję "Produkty i usługi", a następnie "Wyciąg i historia transakcji". Wybranie okresu, za który ma być wyświetlony wyciąg, należy zatwierdzić. Wyciąg zostanie wyświetlony na ekranie.

Czy po zarejestrowaniu się do usługi można nadal otrzymywać wyciąg w formie papierowej?

Klient może złożyć dyspozycję otrzymywania wyciągów także w formie papierowej płatnej zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji dla danego produktu obowiązująca w Banku.

Czy otrzymam informację, że mój wyciąg jest już udostępniony?

W dniu, w którym Wyciąg będzie udostępniony Bank wyśle wiadomość na wskazany główny adres e-mail. Jeśli Klient nie chce otrzymywać powiadomień o wystawieniu wyciągu można wyłączyć tę opcję.

Do ilu miesięcy wstecz można pobierać wyciągi z Citibank Online?

W Citibank Online istnieje możliwość obejrzenia i pobrania wyciągów z ostatnich 36 miesięcy.

W jaki sposób zamówić wyciąg w formie papierowej?

Wyciąg w formie papierowej można zamówić wykonując następujące kroki:

 • zalogować się do Citibank Online,
 • wybrać "Kontakt z bankiem",
 • wybrać "Zamów dokumenty bankowe" -"Wyciąg" i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Czy mogę zarejestrować się do usługi CitiAlerts, jeśli korzystam tylko z karty kredytowej?

Tak. Do usługi CitiAlerts mogą zarejestrować posiadacze zarówno karty kredytowej, jak i konta osobistego. Jeśli Klient korzysta jednocześnie z karty kredytowej oraz konta osobistego, w trakcie aktywacji usługi może wybrać powiadomienia dla obydwu tych produktów.

Ile wynosi opłata za korzystanie z usługi CitiAlerts?

Miesięczna opłata za korzystanie z CitiAlerts wynosi 6 zł za Pakiet Standard i 10 zł za Pakiet Premium.

Czy mogę uruchomić usługę CitiAlerts na więcej niż jednym rachunku?

Tak. Do każdego wybranego rodzaju powiadomienia możesz przyporządkować jeden albo wszystkie swoje rachunki, np. jeśli posiadasz trzy konta osobiste i chcesz wybrać powiadomienie o zmianie salda na koncie, musisz wybrać albo jedno, albo wszystkie swoje konta - nie możesz wskazać tylko dwóch spośród nich.

Ile wynosi opłata za usługę CitiAlerts, jeśli usługa jest uruchomiona dla kilku rachunków?

Niezależnie od liczby rachunków, dla których uruchomiona jest usługa, Klient płaci tylko jedną opłatę za usługę CitiAlerts: 6 zł za pakiet Standard, 10 zł za pakiet Premium.

Jak mogę aktywować usługę CitiAlerts?

Najprostszą i najszybszą metodą aktywacji usługi CitiAlerts jest samodzielna rejestracja w serwisie transakcyjnym Citibank Online Sprawdź.
Usługę CitiAlerts możesz również uruchomić konsultantów CitiPhone oraz w oddziale Citi Handlowy.

O której godzinie będę otrzymywać powiadomienia SMS ?

Powiadomienia SMS wysyłane są raz dziennie w pakiecie standard. Podczas rejestracji wybierasz przedział czasowy, w którym chcesz otrzymywać powiadomienia SMS.

Czy mogę wybrać jeden sposób otrzymywania powiadomień - tylko SMS lub tylko e-mail?

Tak, możesz wybrać tylko jeden sposób otrzymywania powiadomień.

Kiedy bank będzie naliczać opłatę za korzystanie z usługi CitiAlerts?

Opłaty za korzystanie z usługi CitiAlerts naliczane są w tym samym momencie co inne, stałe opłaty bankowe.

Czy usługa CitiAlerts przypomni mi o zbliżającym się terminie spłaty karty kredytowej?

Tak. Wystarczy, że wybierzesz odpowiedni rodzaj powiadomienia. Powiadomienie o zbliżającym się terminie spłaty karty kredytowej jest dostępny zarówno w pakiecie Standard, jak i pakiecie Premium.

Jak mogę zrezygnować z usługi CitiAlerts? Czy za rezygnację z usługi pobierana jest opłata?

Rezygnacja z usługi CitiAlerts jest możliwa w serwisie bankowości elektronicznej Citibank Online. Wystarczy w sekcji CitiAlerts kliknąć przycisk Wyrejestruj. Rezygnacja z usługi jest bezpłatna.

Jak szybko po zmianie na rachunku otrzymam powiadomienie?

W ramach usługi CitiAlerts powiadomienia wysyłane są raz dziennie lub natychmiast po zmianie na rachunku. Dokładny opis powiadomień znajdziesz tutaj.

Czym różni się pakiet Standard od Premium?

Pakiety różnią się pod względem zakresu przekazywanych informacji oraz częstotliwości ich wysyłania. Pakiet Standard obejmuje podstawowe powiadomienia o Twoich rachunkach. W ramach pakietu Premium będziesz dotrzymywać dodatkowe powiadomienia np. o lokatach terminowych. Ponadto pakiet Premium obejmuje powiadomienia wysyłane w trybie natychmiastowym. Dokładny opis pakietów znajdziesz tutaj.

Po jakim czasie od rejestracji zacznę otrzymywać powiadomienia CitiAlerts?

Usługa CitiAlerts zostanie uruchomiona w ciągu dwóch dni roboczych od momentu rejestracji.

Jak mogę zmienić numer telefonu lub adres e-mail do przesyłania powiadomień CitiAlerts?

W każdej chwili możesz zmienić swoje dane, które zapisałeś w trakcie rejestracji. Najprościej dokonasz tego w Citibank Online - w sekcji CitiAlerts. Swoje dane możesz również zmienić u Doradcy CitiPhone oraz w oddziale.

Czy jest możliwe zrywanie lokat poprzez Citibank Online?

Tak, w Citibank Online można zerwać T lokaty oraz Lokaty terminowe o stałym oprocentowaniu. Poprzez Citibank Online nie można zrywać lokat promocyjnych.

Dlaczego opcja zakładania lokaty nie jest dostępna w Citibank Online przez całą dobę?

W związku z nocnym przetwarzaniem danych mogą wystapić utrudnienia w otwarciu lokaty w Citibank Online w godzinach 22:30-24:00. Możesz założyć w takim przypadku lokatę samodzielnie przez Automatycznego Bankiera lub u Doradcy CitiPhone.

Czy ustanawiając zlecenie stałe w Citibank Online, możliwe jest zaznaczenie opcji automatycznego generowania potwierdzenia do każdego przelewu?

Tak. Za pośrednictwem Citibank Online możliwe jest zaznaczenie opcji generowania potwierdzenia w momencie ustanowienia zlecenia stałego.

Jakie transakcje wliczane są do dziennego limitu w Citibank Online?

Do limitu dziennego wliczane są następujące transakcje finansowe zlecone danego dnia:

 • przelewy zewnętrzne,
 • przelewy zewnętrzne z przyszłą datą realizacji,
 • zlecenia stałe.

Wszystkie zlecenia stałe są monitorowane i każde z nich może być weryfikowane telefonicznie przez bank

Jak działa funkcja "Automatyczna spłata karty kredytowej"?

Dzięki tej funkcji ustalisz automatyczna spłatę karty – w dniu spłaty karty kredytowej z Twojego konta zostanie automatycznie pobrana kwota spłaty - całkowita lub minimalna, w zależności od wybranej opcji.

Czym jest Polecenie Zapłaty?

Polecenie Zapłaty to wygodna, bezpieczna i szybka forma regulowania powtarzających się płatności, niezależnie od ich kwoty i częstotliwości. Dzięki Poleceniu Zapłaty opłaty za telefon, telewizję kablową, energię, gaz, prenumeratę i inne automatycznie obciążają Twoje konto osobiste.
Od momentu uruchomienia Polecenia Zapłaty Twoje rachunki będą regulowane automatycznie przez nasz bank. Jednocześnie, tak jak dotychczas, usługodawca będzie do Ciebie wysyłał faktury za usługi lub produkty.

Zalety Polecenia Zapłaty:

 • oszczędność czasu
 • automatyczne płacenie rachunków
 • gwarancja stałego płacenia rachunków - raz ustanowione Polecenie Zapłaty gwarantuje płacenie rachunków tak długo, jak zechcesz
 • gwarancja, że Twoje opłaty będą zawsze wnoszone na czas - nie musisz pilnować terminów płatności
 • obniżenie kosztów związanych z płaceniem rachunków - ustanowienie i realizacja Polecenia Zapłaty są bezpłatne
 • możliwość odwołania zrealizowanej transakcji*
 • możliwość ustanowienia Polecenia Zapłaty na rzecz Cyfra+, Era, UPC Telewizja Kablowa, Telekomunikacja Polska, Orange, Plus GSM, Netia S.A., Świat Internet S.A., TELE 2 POLSKA Sp z o.o. bez konieczności wypełniania papierowych formularzy – przez telefon lub Internet

*W terminie 56 dni kalendarzowych od dnia obciążenia konta płatnością.

W jaki sposób mogę ustanowić Polecenie Zapłaty?

Polecenie Zapłaty możesz wygodnie ustanowić przez Internet (w serwisie Citibank Online) lub podczas jednej rozmowy z Doradcą CitiPhone (801 32 2484, 48 22 692 2484).

Usługa ta obejmuje następujących wierzycieli:

 • Cyfra+
 • Plus GSM
 • Era
 • Netia S.A.
 • UPC Telewizja Kablowa
 • Świat Internet S.A.
 • Telekomunikacja Polska
 • TELE 2 POLSKA Sp z o.o.
 • Orange

Jeśli Twój wierzyciel akceptuje rozliczenia w formie Polecenia Zapłaty i nie znajduje się na ww. liście, usługę możesz aktywować w tradycyjny sposób. W tym celu skontaktuj się z wierzycielem.

Czy mogę ustanowić Polecenie Zapłaty bez wypełniania formularzy, na przykład przez Internet lub telefon?

Tak. Na rzecz następujących usługodawców:

 • Cyfra+
 • Plus GSM
 • Era
 • Netia S.A.
 • UPC Telewizja Kablowa
 • Świat Internet S.A.
 • Telekomunikacja Polska
 • TELE 2 POLSKA Sp z o.o.
 • Orange

można ustanowić Polecenie Zapłaty u Doradcy CitiPhone, lub logując się do Citibank Online.

Jakie są różnice pomiędzy Poleceniem Zapłaty a zleceniem stałym?

W ramach Polecenia Zapłaty możesz regulować zobowiązania o różnych kwotach lub terminach płatności (np. opłaty za telefon komórkowy). Przelew realizujemy w momencie otrzymania dyspozycji od Twojego wierzyciela.

W przypadku stałego zlecenia wskazujesz nam kwotę, termin realizacji oraz dane odbiorcy przelewu. Bank pamięta o regularnym dokonywaniu płatności. W ten sposób możesz opłacać np. czynsz, czesne, stałe raty kredytu.

Czy Polecenie Zapłaty może być zrealizowane częściowo, jeśli nie ma wystarczającej ilości środków na rachunku?

Nie. Polecenie Zapłaty może być zrealizowane tylko w całości. Jeśli na rachunku nie ma wystarczających środków, płatność nie zostanie wykonana.

Jak zrezygnować z Polecenia Zapłaty?

Rezygnację z Polecenia Zapłaty możesz złożyć w każdej chwili, przesyłając do nas i wierzyciela wypełniony formularz cofnięcia zgody na obciążanie rachunku.
Polecenie Zapłaty na rzecz: Cyfra+, PTC Era, NETIA, Świat Internet, Orange, Plus GSM, Tele2, Telekomunikacja Polska oraz UPC Telewizja Kablowa możesz odwołać także w CitiPhone, lub w Citibank Online.

Czy mogę odwołać zrealizowane już Polecenie Zapłaty?

Tak. Zrealizowane Polecenie Zapłaty możesz odwołać w terminie 56 dni kalendarzowych od dnia obciążenia konta płatnością. W tym celu zadzwoń do CitiPhone, zaloguj się do Citibank Online lub przyjdź do oddziału Citi Handlowy.

Gdzie znajdę potwierdzenie, że rachunek został zapłacony w ramach Polecenia Zapłaty?

Potwierdzenie realizacji przelewu znajdziesz na wyciągu z Twojego Konta Osobistego Citibank.

Ile kosztuje Polecenie Zapłaty?

Ustanowienie i realizacja Polecenia Zapłaty w naszym banku są bezpłatne.

Czy Polecenie Zapłaty jest formą rozliczeń, która dotyczy tylko osób indywidualnych?

Nie. Polecenie Zapłaty jest formą rozliczeń, w której mogą brać udział zarówno Klienci indywidualni, jak i podmioty gospodarcze.

Czy istnieją ograniczenia kwotowe dla płatności realizowanych w ramach Polecenia Zapłaty?

Nie.