Informacje o nowościach i zmianach w ofercie

Karta Kredytowa:

Uprzejmie informujemy, że w związku z decyzją Rady Polityki Pieniężnej z dnia 28 maja 2020 r. o obniżeniu stóp procentowych, obniżeniu ulega wysokość oprocentowania kredytu dla Kart Kredytowych Citibank.

Od dnia 29 maja 2020 r. oprocentowanie kredytu dla kart kredytowych Citibank wynosi 2% dla umów zawartych do 30 listopada 2018 r. oraz 7,2% dla umów zawartych od 1 grudnia 2018 r.

Informujemy, że od 15 grudnia 2019 Bank nie pobiera prowizji od transakcji przewalutowanej dynamicznie z waluty oryginalnej na walutę rachunku karty, przez usługodawcę, w momencie dokonania Transakcji.

Zmiana wynika z wejścia w życie zapisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/518 z dnia 19 marca 2019 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 924/2009 w odniesieniu do niektórych opłat za płatności transgraniczne w Unii i opłat za przeliczenie waluty.

Uprzejmie informujemy, że od dnia 14 września 2019 r. zmianie ulega Regulamin Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A oraz Tabela Opłat i Prowizji. Aktualne dokumenty dostępne są na stronie Banku w sekcji Dokumenty

Przypominamy, że dokonywane kartami kredytowymi transakcje u podmiotów świadczących usługi wymiany walut, np. Revolut, TransferWise, TransferGo są obciążane prowizją (zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji).

Warto pamiętać, że bezprowizyjnie można wykonywać transakcje za pośrednictwem tych podmiotów korzystając ze środków zgromadzonych na rachunku bieżącym.

Konto:

Uprzejmie informujemy, że z dniem 20 sierpnia 2020 roku zmianie ulega Tabela Opłat i Prowizji: Konta oraz kredyt w rachunku płatniczym Linia Kredytowa dla klientów indywidualnych, Tabela Opłat i Prowizji dla Podstawowego Rachunku Płatniczego oraz Tabela Oprocentowania Kont. Poniżej przedstawiamy zmienione dokumenty. Ze szczegółami wprowadzanych modyfikacji mogą się Państwo zapoznać w załączonym Wykazie. Aktualne dokumenty dostępne są na stronie Banku w sekcji Dokumenty > .

Linia Kredytowa

Uprzejmie informujemy, że z dniem 9 kwietnia 2020 roku zmianie uległa Oferta Linii Kredytowej. Poniżej przedstawiamy zmienione dokumenty. Aktualne dokumenty dostępne są na stronie Banku w sekcji Dokumenty > Linia Kredytowa.

Uprzejmie informujemy, że z dniem 29 maja 2020 roku zmianie uległa Oferta Linii Kredytowej. Poniżej przedstawiamy zmienione dokumenty. Aktualne dokumenty dostępne są na stronie Banku w sekcji Dokumenty > Linia Kredytowa.

Zmiana sposobu realizowania przelewów do ZUS

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 stycznia 2018 r. zmianie ulegną zasady rozliczeń z ZUS

Informacje o nowościach i zmianach w ofercie

Informujemy, iż z dniem 1.01.2021r. wejdą w życie zmiany w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny oraz w ustawie z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta wprowadzone ustawą z dnia 8 sierpnia 2019r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych. W tym przypadku ochrona konsumencka zostanie rozszerzona na przedsiębiorcę będącego osobą fizyczna prowadzącą działalność gospodarczą.

W związku z tym, dostosowaliśmy obowiązujące regulacje wewnętrzne do nowego porządku prawnego.

Z dniem 1 stycznia 2021r. zmianie ulegną zapisy


Uprzejmie informujemy, że od 01.09.2020r. ulegają zmianie Tabele Opłat i Prowizji oferta dla biznesu


Uprzejmie informujemy, że w związku z decyzją Rady Polityki Pieniężnej z dnia 8 kwietnia 2020 r. o obniżeniu stóp procentowych, od 30 kwietnia 2020 r. ulega zmianie Tabela Oprocentowania.


Uprzejmie informujemy, iż od 08.07.2019r. ulegają zmianie zapisy Regulaminu Udzielania Produktów Kredytowych Klientom Firmowym („Regulamin”). Tego samego dnia zmianie ulegnie także Tabela Opłat i Prowizji: Produkty Kredytowe dla Klientów Firmowych („TOiP”). Aktualne dokumenty dostępne są na stronie Banku w sekcji Dokumenty oraz poniżej:


Uprzejmie informujemy, że od dnia 14 września 2019 r. ulega zmianie Tabela funkcjonalności i uprawnień („Tabela”), określająca szczegółowy zakres uprawnień Reprezentantów oraz funkcji udostępnionych przez Bank w różnych kanałach dostępu do Rachunku.
Aktualny dokument dostępny jest na stronie Banku w sekcji Dokumenty oraz poniżej:

Karty Kredytowe

Ważne dokumenty:

Oferty Specjalne:

Konta

Oferty Specjalne:

Dokumenty archiwalne:

Inwestycje

Ubezpieczenia

Ubezpieczenie Pakiet Bezpieczeństwa:

Konta

Informacje o Banku

Informacje o Banku

Kursy Walut

Przetwarzanie danych osobowych

Przedsiębiorstwa i Korporacje

Dowiedz się jak strony Banku Handlowego w Warszawie S.A. wykorzystują pliki cookies do poprawnego działania serwisu Citibank Online, zbierania danych behawioralnych umożliwiających optymalizację stron oraz w celach marketingowych. Jeśli nie chcesz instalować tych plików, przejdź do ustawień swojej przeglądarki.