3% NA KONCIE OSZCZĘDNOŚCIOWYM

Jak oszczędzać 3% w skali roku przez 6 m-cy na Koncie Oszczędnościowym?

krok 1

Przystąp do Oferty „Nowe możliwości pomnażania oszczędności z Kontem Osobistym Citi Priority” i spełnij warunki opisane w Regulaminie m.in. wyraź zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.

Krok 2

Otwórz bezpłatne Konto Oszczędnościowe, zapewnij co miesiąc wpływ na konto min. 8 000 zł, lub utrzymaj średnie saldo na rachunkach prowadzonych przez Bank min. 100 000 zł i skorzystaj z promocyjnego oprocentowania.

Krok 3

Promocyjne oprocentowanie na Koncie Oszczędnościowym wyniesie 3% w skali roku przez 6 m-cy dla środków do 70 000 zł. Odsetki promocyjne zostaną zaksięgowane do 12 dnia następnego miesiąca kalendarzowego.

-->

Podróżujesz? Spłacasz kredyt walutowy?
Sprawdź, jak zyskać zwrot do 4% prowizji pobranej za przewalutowanie poleceń przelewu.

  • Przystąp do oferty Konto Osobiste Citi Priority i spełnij warunki opisane w Regulaminie m.in. wyraź zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i zapewnij co miesiąc wpływ na konto min. 8 000 zł, lub utrzymaj średnie saldo na rachunkach prowadzonych przez Bank min. 100 000 zł
  • Złóż przynajmniej jeden przelew z rachunku w innej walucie niż waluta rachunku.
  • Przez 6 miesięcy kalendarzowych następujących po miesiącu, w którym otwarto rachunek płatniczy, możesz otrzymać premię w wysokości odpowiadającej marży pobranej przez Bank przy przewalutowaniu w wysokości 0,8% dla franków szwajcarskich (CHF) w dniach roboczych albo 3% dla franków szwajcarskich (CHF) w dniach weekendowych i świątecznych lub 4% wartości transakcji wymiany walut dla pozostałych walut.
  • Maksymalna miesięczna kwota przelewów od których zostanie naliczona premia to 20 000 zł.
  • Premia za dany miesiąc kalendarzowy będzie przekazana w PLN na Twoje Konto Osobiste Citi Priority, nie później niż do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym dokonano transakcji.

Podstawowe opłaty za Konto Osobiste Citi Priority w Ofercie

Usługa Opłaty
Prowadzenie rachunku płatniczego Konta Osobistego w PLN lub Rachunku Oszczędnościowego 0 zł/ 30 zł
0 zł gdy w danym miesiącu średnie saldo na wszystkich rachunkach min. 30 000 zł LUB wpływy na Konto Osobiste min. 5000 zł, 30 zł w pozostałych przypadkach
Realizacja przelewu krajowego w złotych natychmiastowy - Express Elixir w usłudze bankowości elektronicznej Citibank Online 0 zł za pierwsze 3 przelewy miesięcznie, 5 zł za każdy następny
Realizacja przelewu zewnętrznego w walucie obcej SEPA (EUR) w usłudze bankowości elektronicznej Citibank Online 0 zł za pierwsze 3 przelewy miesięcznie, 5 zł za każdy następny
CitiAlerts Standard (powiadomienia SMS/e-mail) 0 zł

Dokumenty

Oferta „Konto Osobiste Citi Priority” jest dostępna dla Klientów, którzy do 30 czerwca 2019 r. zawrą z Bankiem Umowę Produktów Depozytowych, otworzą na jej podstawie Konto Osobiste Citi Priority i spełnią warunki opisane w Regulaminie Oferty. Oferta może zostać przedłużona lub powtarzać się w przyszłości. Oprocentowanie Konta Oszczędnościowego podane w skali roku. Z Oferty wyłączone są m.in. osoby, które po 01.01.2017 r. do dnia rozpoczęcia obowiązywania Oferty posiadały w Banku Konto Osobiste lub Rachunek Oszczędnościowy oraz osoby, będące w Banku Współwłaścicielami/Pełnomocnikami do konta osobistego lub rachunku oszczędnościowego. Pełna lista wyłączeń jest dostępna w Regulaminie Oferty. Bank informuje, że oferty na takich samych lub podobnych warunkach mogą się powtarzać w przyszłości. Szczegóły Oferty, w tym warunki otrzymania Nagrody, dostępne są w Regulaminie Oferty w oddziałach Banku i na stronie www.citihandlowy.pl. Oferta „Konto Osobiste Citi Priority” nie łączy się z innymi ofertami specjalnymi dotyczącymi Konta, z wyłączeniem ofert Banku związanych z polecaniem klientom kont osobistych oraz lokat walutowych. Szczegółowe informacje na temat opłat i prowizji dla Konta Osobistego Citi Priority są dostępne w Tabeli Opłat i Prowizji: Konta oraz Linia kredytowa dla Klientów indywidualnych na www.citihandlowy.pl. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że strony Banku Handlowego w Warszawie S.A. wykorzystują pliki cookies do poprawnego działania serwisu Citibank Online, zbierania danych behawioralnych umożliwiających optymalizację stron oraz w celach marketingowych. Jeśli nie chcesz instalować tych plików, przejdź do ustawień swojej przeglądarki. Kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.