Jak mogę polecić konto?

Krok 1

Wypełnij formularz i wskaż przyjaciela, któremu chcesz polecić konto.

Krok 2

Jeśli Twój przyjaciel nie posiada żadnego produktu w Citi Handlowy, zadzwonimy do niego i zbierzemy wymagane informacje do zawarcia umowy o konto osobiste Citi Priority.

Krok 3

Twój znajomy powinien spełnić jeden z dwóch warunków bezpłatnego prowadzenia konta oraz dokonać transakcji na łączna kwotę minimum 300 zł do końca drugiego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu od otwarcia konta.

Krok 4

Otrzymasz 150 zł w kolejnym miesiącu po spełnieniu warunków przez Twojego przyjaciela.
Możesz polecić nawet do 3 znajomych.

Codzienne finanse za 0 zł

po spełnieniu warunków bezpłatnego prowadzenia konta Citi Priority

Konto osobiste

możliwosć prowadzenia konta osobistego, firmowego lub walutowego za 0 zł.

Przelewy krajowe

0 zł za przelewy krajowe zlecone w bankowości internetowej Citibank Online.

Wypłaty z bankomatów

0 zł za wypłaty z bankomatów wszystkich sieci w Polsce.

Wpłaty na konto w Euronet

0 zł za szybkie wpłaty na konto w sieci wpłatomatów Euronet.

Warunki bezpłatnego prowadzenia konta:

Utrzymuj średnie saldo środków w wysokości min. 30 000 zł (na koncie osobistym, oszczędnościowym, lokacie, inwestycjach lub ubezpieczeniach), lub zasilaj konto wynagrodzeniem lub sumą wpływów w wysokości min. 5 000 zł miesięcznie i posiadaj min. jeden wybrany produkt kredytowy (karta kredytowa, pożyczka gotówkowa, linia kredytowa lub kredyt hipoteczny).

Dokumenty

Oferta “Poleć Konto Citi Priority znajomemu – edycja IV” obowiązuje od 01.02.2018 r. do 31.05.2018 r. Oferta może zostać przedłużona lub powtarzać się w przyszłości.

Warunkiem skorzystania z oferty „Poleć Konto Citi Priority znajomemu – edycja IV” przez Polecającego jest:

 • posiadanie Konta Osobistego lub Karty Kredytowej Citibank w chwili przystąpienia do Oferty,
 • przekazanie Bankowi danych Polecającego i Polecanego podczas trwania oferty,
 • wyrażenie zgody przez Poleconego na ujawnienie tajemnicy bankowej Polecającemu w celu otrzymania przez Polecającego Nagrody,
 • zawarcie z Bankiem umowy o konto przez Poleconego, na podstawie której do dnia 30.06.2018 r. zostanie otwarte Konto Osobiste Citi Priority
 • podczas wypełniania formularza zobowiąże zobowiązanie się do niezwłocznego poinformowania Poleconego o nazwie i siedzibie Banku, zgłoszeniu go do Oferty, zakresie przekazanych danych Poleconego oraz jego prawie dostępu do przekazanych danych.
 • spełnienie przez Poleconego, w okresie do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, następującego po miesiącu, w którym otwarto Konto, jednego z następujących warunków:
  • zgromadzenie i utrzymanie na rachunkach w Banku średniomiesięcznego salda w wysokości min. 30 000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych), lub
  • zapewnienie wpływu na Konto w łącznej wysokości minimum 5000 zł i jednocześnie na ostatni dzień tego samego miesiąca posiadanie w banku aktywnego jednego z produktów kredytowych.
 • dokonanie przez Poleconego co najmniej 2 transkacji Kartą Debetową wydaną do Konta o łącznej wartości minimum 300 zł.

Warunkiem skorzystania z oferty „Poleć Konto Citi Priority znajomemu – edycja IV” przez Poleconego jest nieposiadanie od 31 października 2016 roku produktów w Citi Handlowy oraz wyrażenie zgody na przekazanie Polecającemu informacji objętych tajemnicą bankową dotyczących spełnienia przez Poleconego warunków, od których uzależnione jest przyznanie Nagrody.

Informujemy, że strony Banku Handlowego w Warszawie S.A. wykorzystują do poprawnego działania pliki cookie. Brak zgody na instalację plików cookie może być wyrażony poprzez ustawienia przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej, kliknij tutaj.
" "