Nagroda za skuteczne polecenie

Klienta Citigold Private Client

7 000zł


za polecenie klienta Citigold Private Client

Co zrobić, aby otrzymać nagrodę za polecenie?

OSOBA POLECONA MOŻE SKORZYSTAĆ Z OFERTY „LOKATA NA POWITANIE W CITIGOLD ORAZ NAGRODA ZA LOJALNOŚĆ” I OTWORZYĆ LOKATĘ 3% NA 3 M-CE DO 1 500 000 ZŁ I ZYSKAĆ DODATKOWO 5 000 ZŁ.

Jak polecić Klienta?

Wprowadź swoje dane

Wprowadź dane osoby, którą chcesz polecić

Dokumenty

Ważne informacje:

Oferta „Poleć Klientów Citigold i odbierz nagrody – edycja XI” trwa od 1 maja 2018 r. do 30 czerwca 2018 r. i może się powtarzać w przyszłości. Nagrody zostaną przyznane dla pierwszych 500 Klientów Polecających, którzy skutecznie zarekomendują ofertę Citigold lub Citigold Private Client Klientom Poleconym. Szczegóły dostępne w regulaminie. Uczestnik Oferty otrzymuje nagrodę za Rekomendację w przypadku polecenia Klienta, który łącznie spełnia następujące warunki („Klient Polecony”):
Polecający ma prawo do nagrody, jeśli spełnione zostaną łącznie następujące warunki:

  • w okresie obowiązywania Oferty Polecający złoży Rekomendację zawarcia umowy o Konto Osobiste typu Citigold lub Citigold Private Client przez Poleconego,
  • podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego Polecający zobowiąże się do niezwłocznego poinformowania Poleconego o nazwie i siedzibie Banku, zgłoszeniu go do Oferty, zakresie przekazanych danych Poleconego oraz jego prawie dostępu do przekazanych danych.

Oraz gdy Polecony:

  • nie był Posiadaczem/Współposiadaczem lub Pełnomocnikiem Konta Osobistego, Rachunku Oszczędnościowego w Banku po 30 czerwca 2016 r.
  • w okresie ważności Oferty zawarł z Bankiem umowę, na podstawie której zostanie otwarte Konto Osobiste typu Citigold lub Citigold Private Client („Konto”),
  • dla konta Citigold – do ostatniego dnia pierwszego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu otwarcia konta wpłacił na to konto 330 000 zł (słownie: trzysta trzydzieści tysięcy złotych),
  • dla konta Citigold Private Client – do ostatniego dnia pierwszego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu otwarcia konta wpłacił na to konto 3 100 000 zł (słownie: trzy miliony sto tysięcy złotych),
  • dla konta Citigold - zgromadził i utrzymał przez 3 (słownie: trzy) kolejne miesiące kalendarzowe na rachunkach oferowanych przez Bank średniomiesięczne saldo w wysokości min. 300 000 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych) w okresie do ostatniego dnia 4 (słownie: czwartego) miesiąca następującego po miesiącu, w którym otwarto Konto,
  • dla konta Citigold Private Client - zgromadził i utrzymał przez 3 (słownie: trzy) kolejne miesiące kalendarzowe na oferowanych przez Bank średniomiesięczne saldo w wysokości min. 3 000 000 zł (słownie: trzy miliony złotych) w okresie do ostatniego dnia 4 (słownie: czwartego) miesiąca następującego po miesiącu, w którym otwarto Konto,
  • Polecony zgodzi się na ujawnienie tajemnicy bankowej Polecającemu w celu otrzymania przez Polecającego nagrody poprzez podpisanie właściwego Oświadczenia do Oferty.

„Lokata na powitanie w Citigold oraz nagroda za lojalność” dostępna dla pierwszych 500 Klientów, którzy w okresie od 28 maja 2018 r. do 30 września 2018 r. zawrą z Bankiem Umowę Produktów Depozytowych, otworzą na jej podstawie Konto Citigold lub Citigold Private Client, uzyskają saldo dzienne na poziomie co najmniej min. 330 000 zł dla konta Citigold lub 3 100 000 zł dla konta Citigold Private Client najpóźniej do końca pierwszego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu otwarcia Konta, podpiszą regulamin oferty w ciągu 10 dni od otwarcia Konta. Oprocentowanie Lokaty podane w skali roku. Z Oferty wyłączone są m. in. osoby, które po 01.01.2017 r. do dnia rozpoczęcia obowiązywania oferty posiadały w Banku Konto Osobiste lub Rachunek Oszczędnościowy oraz osoby, będące w Banku Współwłaścicielami/Pełnomocnikami do konta osobistego lub rachunku oszczędnościowego. Pełna lista wyłączeń jest dostępna w Regulaminie Oferty. Bank informuje, że oferty na takich samych lub podobnych warunkach mogą się powtarzać w przyszłości. Szczegóły oferty, w tym warunki otrzymania Nagrody, dostępne są w regulaminie w oddziałach Banku i na stronie www.citigold.pl. Oferta „Lokata na powitanie w Citigold oraz nagroda za lojalność” nie łączy się z innymi ofertami specjalnymi dotyczącymi Konta oraz Lokat. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Najwyższa ocena w rankingu bankowości prywatnej Forbes 2018 z dnia 10.02.2018 r. (źródło: www.forbes.pl). Najlepsza oferta bankowości prywatnej w Polsce w Private Banking and Wealth Management Survey 2018 z dnia 6.02.2018 r. (źródło: www.euromoney.com).

close
Informujemy, że strony Banku Handlowego w Warszawie S.A. wykorzystują do poprawnego działania pliki cookie. Brak zgody na instalację plików cookie może być wyrażony poprzez ustawienia przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej, kliknij tutaj.