Nagroda za skuteczne polecenie

Klienta Citigold

1 500zł


za polecenie klienta Citigold

Co zrobić, aby otrzymać nagrodę za polecenie?

Nagroda za skuteczne polecenie

Klienta Citigold Private Client

5 000zł


za polecenie klienta Citigold Private Client

Co zrobić, aby otrzymać nagrodę za polecenie?

Jak polecić Klienta?

Wprowadź swoje dane

Wprowadź dane osoby, którą chcesz polecić

Dokumenty

pdf

Ważne informacje:

Oferta „Polecam Citigold” trwa od 22 stycznia 2019 r. do 31 marca 2019 r., może zostać przedłużona lub powtarzać w przyszłości. Nagrody zostaną przyznane dla pierwszych 80 Klientów Polecających, którzy skutecznie zarekomendują ofertę Citigold lub Citigold Private Client Klientom Poleconym. Szczegóły dostępne w regulaminie oferty.

Uczestnik Oferty otrzymuje nagrodę za Rekomendację w przypadku polecenia Klienta, który łącznie spełnia następujące warunki („Klient Polecony”):

  • w okresie obowiązywania Oferty Polecający złoży Rekomendację zawarcia umowy o Konto Osobiste typu Citigold lub Citigold Private Client przez Poleconego,
  • w okresie obowiązywania Oferty podczas składania Rekomendacji Citigold lub Citigold Private Client, Polecający przekaże Bankowi dane Poleconego

oraz gdy Polecony:

  • nie był Posiadaczem/Współposiadaczem lub Pełnomocnikiem Konta Osobistego, Rachunku Oszczędnościowego w Banku po 1 stycznia 2017 r.,
  • w okresie ważności Oferty zawarł z Bankiem umowę, na podstawie której zostanie otwarte Konto Osobiste typu Citigold lub Citigold Private Client („Konto”),
  • dla konta Citigold – do ostatniego dnia pierwszego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu otwarcia konta wpłacił na to konto 330 000 zł (słownie: trzysta trzydzieści tysięcy złotych),
  • dla konta Citigold Private Client – do ostatniego dnia pierwszego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu otwarcia konta wpłacił na to konto 3 100 000 zł (słownie: trzy miliony sto tysięcy złotych),
  • dla konta Citigold - zgromadził i utrzymał przez 3 (słownie: trzy) kolejne miesiące kalendarzowe na rachunkach oferowanych przez Bank średniomiesięczne saldo w wysokości min. 300 000 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych) w okresie do ostatniego dnia 4 (słownie: czwartego) miesiąca następującego po miesiącu, w którym otwarto Konto,
  • dla konta Citigold Private Client - zgromadził i utrzymał przez 3 (słownie: trzy) kolejne miesiące kalendarzowe na oferowanych przez Bank średniomiesięczne saldo w wysokości min. 3 000 000 zł (słownie: trzy miliony złotych) w okresie do ostatniego dnia 4 (słownie: czwartego) miesiąca następującego po miesiącu, w którym otwarto Konto,
  • nie później niż przed upływem pierwszego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym otwarto Konto zaloguje się przynajmniej jeden raz w serwisie bankowości internetowej Citibank Online pod adresem https://www.citibankonline.pl,
  • Polecony zgodzi się na ujawnienie tajemnicy bankowej Polecającemu w celu otrzymania przez Polecającego nagrody poprzez podpisanie właściwego Oświadczenia do Oferty.

Oferta nie łączy się z ofertami specjalnymi organizowanymi przez Bank dla Konta: „Lokata na powitanie w Citigold oraz nagroda za lojalność” i „Lokata na powitanie w Citigold oraz nagroda za lojalność – edycja II”.

Szczegółowe informacje na temat opłat i prowizji dla Konta Osobistego typu Citigold oraz Citigold Private Client są dostępne w Tabeli Opłat i Prowizji: Konta oraz Linia kredytowa dla Klientów indywidualnych na www.citihandlowy.pl.

Konto Osobiste to rachunek płatniczy. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

close
Informujemy, że strony Banku Handlowego w Warszawie S.A. wykorzystują pliki cookies do poprawnego działania serwisu Citibank Online, zbierania danych behawioralnych umożliwiających optymalizację stron oraz w celach marketingowych. Jeśli nie chcesz instalować tych plików, przejdź do ustawień swojej przeglądarki. Kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.