Nagroda za skuteczne polecenie

Klienta Citigold

1 000zł


za polecenie klienta Citigold

Co zrobić, aby otrzymać nagrodę za polecenie?

Nagroda za skuteczne polecenie

Klienta Citigold Private Client

4 000zł


za polecenie klienta Citigold Private Client

Co zrobić, aby otrzymać nagrodę za polecenie?

Wprowadź swoje dane

Wprowadź dane osoby, którą chcesz polecić

Dokumenty

Ważne informacje:

Uczestnik Oferty otrzymuje nagrodę za Rekomendację w przypadku polecenia Klienta, który łącznie spełnia następujące warunki („Klient Polecony”):

  • w okresie obowiązywania Oferty Polecający złoży Rekomendację zawarcia umowy o Konto Osobiste typu Citigold lub Citigold Private Client przez Poleconego,
  • w okresie obowiązywania Oferty podczas składania Rekomendacji Citigold lub Citigold Private Client, Polecający przekaże Bankowi dane Poleconego

oraz gdy Polecony:

  • nie był Posiadaczem/Współposiadaczem lub Pełnomocnikiem Konta Osobistego, Rachunku Oszczędnościowego w Banku po 1 stycznia 2018 r.,
  • w okresie ważności Oferty zawarł z Bankiem umowę, na podstawie której zostanie otwarte Konto Osobiste typu Citigold lub Citigold Private Client („Konto”),
  • dla konta Citigold – do ostatniego dnia pierwszego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu otwarcia konta wpłacił na to konto 400 000 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych),
  • dla konta Citigold Private Client – do ostatniego dnia pierwszego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu otwarcia konta wpłacił na to konto 4 000 000 zł (słownie: cztery miliony złotych),
  • dla konta Citigold - zgromadził i utrzymał przez 3 (słownie: trzy) kolejne miesiące kalendarzowe na rachunkach oferowanych przez Bank średniomiesięczne saldo w wysokości min. 400 000 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych) w okresie do ostatniego dnia 4 (słownie: czwartego) miesiąca następującego po miesiącu, w którym otwarto Konto,
  • dla konta Citigold Private Client - zgromadził i utrzymał przez 3 (słownie: trzy) kolejne miesiące kalendarzowe na oferowanych przez Bank średniomiesięczne saldo w wysokości min.4000 000 zł (słownie: cztery miliony złotych) w okresie do ostatniego dnia 4 (słownie: czwartego) miesiąca następującego po miesiącu, w którym otwarto Konto,
  • nie później niż przed upływem pierwszego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym otwarto Konto zaloguje się przynajmniej jeden raz w serwisie bankowości internetowej Citibank Online pod adresem https://www.citibankonline.pl,
  • Polecony zgodzi się na ujawnienie tajemnicy bankowej Polecającemu w celu otrzymania przez Polecającego nagrody poprzez podpisanie właściwego Oświadczenia do Oferty.

Szczegółowe informacje na temat opłat i prowizji dla Konta Osobistego typu Citigold oraz Citigold Private Client są dostępne w Tabeli Opłat i Prowizji: Konta oraz Linia kredytowa dla Klientów indywidualnych na www.citihandlowy.pl. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

close
Informujemy, że strony Banku Handlowego w Warszawie S.A. wykorzystują pliki cookies do poprawnego działania serwisu Citibank Online, zbierania danych behawioralnych umożliwiających optymalizację stron oraz w celach marketingowych. Jeśli nie chcesz instalować tych plików, przejdź do ustawień swojej przeglądarki. Kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.