Nagroda za skuteczne polecenie

Klienta Citigold

2 000zł


lub

możliwość założenia lokaty 4%
na 3 m-ce do 200 000 złza polecenie klienta Citigold

Co zrobić, aby otrzymać nagrodę za polecenie?

Nagroda za skuteczne polecenie

Klienta Citigold Private Client

7 000zł


lub

możliwość założenia lokaty 3%
na 3 m-ce do 1 000 000 złza polecenie klienta Citigold Private Client

Co zrobić, aby otrzymać nagrodę za polecenie?

Jak polecić Klienta?

Wprowadź swoje dane

Wprowadź dane osoby, którą chcesz polecić


Za polecenie wybieram jedną z poniższych nagród:

Dokumenty

Ważne informacje:

Oferta „Poleć Klientów Citigold i odbierz nagrody – edycja XII” trwa od 1 lipca 2018 r. do 31 października 2018 r. i może się powtarzać w przyszłości. Nagrody zostaną przyznane dla pierwszych 500 Klientów Polecających, którzy skutecznie zarekomendują ofertę Citigold lub Citigold Private Client Klientom Poleconym. Szczegóły dostępne w regulaminie. Oprocentowanie lokaty podane w skali roku. Za polecenie więcej niż jednego Klienta można otrzymać za każdego Klienta dodatkowo 1000 PLN. Uczestnik Oferty otrzymuje nagrodę za Rekomendację w przypadku polecenia Klienta, który łącznie spełnia następujące warunki („Klient Polecony”):
Polecający ma prawo do nagrody, jeśli spełnione zostaną łącznie następujące warunki:

  • w okresie obowiązywania Oferty Polecający złoży Rekomendację zawarcia umowy o Konto Osobiste typu Citigold lub Citigold Private Client przez Poleconego,
  • podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego Polecający zobowiąże się do niezwłocznego poinformowania Poleconego o nazwie i siedzibie Banku, zgłoszeniu go do Oferty, zakresie przekazanych danych Poleconego oraz jego prawie dostępu do przekazanych danych.

Oraz gdy Polecony:

  • nie był Posiadaczem/Współposiadaczem lub Pełnomocnikiem Konta Osobistego, Rachunku Oszczędnościowego w Banku po 1 stycznia 2017 r.
  • w okresie ważności Oferty zawarł z Bankiem umowę, na podstawie której zostanie otwarte Konto Osobiste typu Citigold lub Citigold Private Client („Konto”),
  • dla konta Citigold – do ostatniego dnia pierwszego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu otwarcia konta wpłacił na to konto 330 000 zł (słownie: trzysta trzydzieści tysięcy złotych),
  • dla konta Citigold Private Client – do ostatniego dnia pierwszego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu otwarcia konta wpłacił na to konto 3 100 000 zł (słownie: trzy miliony sto tysięcy złotych),
  • dla konta Citigold - zgromadził i utrzymał przez 3 (słownie: trzy) kolejne miesiące kalendarzowe na rachunkach oferowanych przez Bank średniomiesięczne saldo w wysokości min. 300 000 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych) w okresie do ostatniego dnia 4 (słownie: czwartego) miesiąca następującego po miesiącu, w którym otwarto Konto,
  • dla konta Citigold Private Client - zgromadził i utrzymał przez 3 (słownie: trzy) kolejne miesiące kalendarzowe na oferowanych przez Bank średniomiesięczne saldo w wysokości min. 3 000 000 zł (słownie: trzy miliony złotych) w okresie do ostatniego dnia 4 (słownie: czwartego) miesiąca następującego po miesiącu, w którym otwarto Konto,
  • nie później niż przed upływem pierwszego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym otwarto Konto zaloguje się przynajmniej jeden raz w serwisie bankowości internetowej Citibank Online pod adresem https://www.citibankonline.pl
  • Polecony zgodzi się na ujawnienie tajemnicy bankowej Polecającemu w celu otrzymania przez Polecającego nagrody poprzez podpisanie właściwego Oświadczenia do Oferty.

Polecający może otworzyć tylko po jednej lokacie Citgold i Citigold Private Client w ramach oferty niezależnie od liczby rekomendacji.

„Lokata na powitanie w Citigold oraz nagroda za lojalność” dostępna dla pierwszych 500 Klientów, którzy w okresie od 28 maja 2018 r. do 30 września 2018 r. zawrą z Bankiem Umowę Produktów Depozytowych, otworzą na jej podstawie Konto Citigold lub Citigold Private Client, uzyskają saldo dzienne na poziomie co najmniej min. 330 000 zł dla konta Citigold lub 3 100 000 zł dla konta Citigold Private Client najpóźniej do końca pierwszego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu otwarcia Konta, podpiszą regulamin oferty w ciągu 10 dni od otwarcia Konta. Oprocentowanie Lokaty podane w skali roku. Z Oferty wyłączone są m. in. osoby, które po 01.01.2017 r. do dnia rozpoczęcia obowiązywania oferty posiadały w Banku Konto Osobiste lub Rachunek Oszczędnościowy oraz osoby, będące w Banku Współwłaścicielami/Pełnomocnikami do konta osobistego lub rachunku oszczędnościowego. Pełna lista wyłączeń jest dostępna w Regulaminie Oferty. Bank informuje, że oferty na takich samych lub podobnych warunkach mogą się powtarzać w przyszłości. Szczegóły oferty, w tym warunki otrzymania Nagrody, dostępne są w regulaminie w oddziałach Banku i na stronie www.citigold.pl. Oferta „Lokata na powitanie w Citigold oraz nagroda za lojalność” nie łączy się z innymi ofertami specjalnymi dotyczącymi Konta oraz Lokat. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

close
Informujemy, że strony Banku Handlowego w Warszawie S.A. wykorzystują do poprawnego działania pliki cookie. Brak zgody na instalację plików cookie może być wyrażony poprzez ustawienia przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej, kliknij tutaj.