Logo Citibank

Nawet 300 zł na wiosenne zakupy!

Nie czekaj!

Poleć znajomym nasze produkty i zyskujcie razem!


Jeśli skutecznie polecisz Pożyczkę Gotówkową lub Kartę Kredytową Citibank z przelewem z limitu lub spoza limitu karty (minimalna kwota przelewu 3500 zł rozłożona na minimum 18 rat), Ty i Twój przyjaciel możecie otrzymać po 300 zł.

Z kolei za skuteczną rekomendację Karty Kredytowej Citibank z przelewem z limitu karty (minimalna kwota przelewu 3500 zł rozłożona na maksymalnie 12 rat) – Ty możesz otrzymać 50 zł, a Twój znajomy walizkę.

Jak polecić Klienta?

Krok 1 stepsImages Posiadasz konto osobiste lub główną kartę kredytową lub pożyczkę gotówkową w Citi Handlowy.
arrow
Krok 2 image steps Informujesz nas któremu znajomemu (nowy Klient Banku) chcesz polecić pożyczkę lub kartę z przelewem – wypełniasz poniższy formularz.
arrow
Krok 3 image steps Pracownik Banku kontaktuje się z osobą poleconą.
arrow
Krok 4 image steps Ty i osoba polecona otrzymujecie nagrody, gdy osoba, którą poleciłeś otworzy pożyczkę lub kartę z przelewem (szczegóły w regulaminie Oferty).

WPISZ SWOJE DANE

DANE  OSOBY, KTÓRĄ CHCESZ POLECIĆ

  • Zgadzam się przetwarzanie moich danych osobowych przez Bank Handlowy w Warszawie S.A., z siedzibą przy ul. Senatorskiej 16 w Warszawie, w celu i zakresie niezbędnym do uczestnictwa w ofercie. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w Ofercie. Znam swoje prawo dostępu do danych i ich poprawiania.

  • Przyjmuję do wiadomości i akceptuję, że nabycie prawa do Nagrody za polecenie jest uwarunkowane zgodą Klienta Poleconego na udostępnienie mi informacji o rekomendacji. W przypadku spełnienia pozostałych warunków skutecznej rekomendacji Bank zwróci się do Klienta Poleconego o udzielenie takiej zgody. Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania Klienta Poleconego, którego dane osobowe przekazałem/ przekazałam Bankowi w niniejszym formularzu, o nazwie i siedzibie Banku (Bank Handlowy w Warszawie S.A. przy ul. Senatorskiej 16), celu przekazania danych, którym jest Oferta „Poleć pożyczkę lub kartę kredytową” lub Oferta „Poleć Kartę Kredytową z opcją pożyczania do 12 miesięcy”, zakresie przekazanych danych (określone powyżej), prawie dostępu do tych danych, ich poprawiania i możliwości wniesienia sprzeciwu wobec dalszego ich przetwarzania przez Bank w wyżej wskazanym celu.

Oferta „Poleć pożyczkę lub Kartę Kredytową” obowiązuje od 05 kwietnia 2017 r. do 10 maja 2017 r. Oferta może zostać przedłużona lub powtarzać się w przyszłości. Przyznanie kredytu uzależnione jest od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Polecającym może być osoba posiadająca główną Kartę Kredytową Citibank lub Pożyczkę Gotówkową lub Konto Osobiste w Banku, a Poleconym nowy Klient. Liczba nagród dla Polecającego ograniczona jest do 5.

Oferta „Poleć Kartę Kredytową z opcją pożyczania do 12 miesięcy” obowiązuje od 05 kwietnia 2017 r. do 10 maja 2017 r. Oferta może zostać przedłużona lub powtarzać się w przyszłości. Przyznanie kredytu uzależnione jest od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Polecającym może być osoba posiadająca główną Kartę Kredytową Citibank lub Pożyczkę Gotówkową lub Konto Osobiste w Banku, a Poleconym nowy Klient. Liczba nagród dla Polecającego ograniczona jest do 5.

Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr. KRS 000 0001538; NIP: 526-030-02-91; wysokość kapitału zakładowego wynosi 522.638.400 złotych; kapitał został w pełni opłacony. Znaki Citi oraz Citi Handlowy stanowią zarejestrowane znaki towarowe Citigroup Inc., używane na podstawie licencji. Spółce Citigroup Inc. oraz jej spółkom zależnym przysługują również prawa do niektórych innych znaków towarowych tu użytych.

Niniejszy materiał reklamowy został wydany jedynie w celach informacyjnych i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.