Proszę czekać, trwa wczytywanie wniosku.
   
MasterCard Silver MasterCard Silver
wyjątkowe bezpieczeństwo transakcji program ratalny
Wybierz
Visa Silver Visa Silver
wyjątkowe bezpieczeństwo transakcji program ratalny
Wybierz
BP PAYBACK Silver BP PAYBACK Silver
punkty w Programie PAYBACK - 3 zł = 1pkt 1500 pkt na powitanie
Wybierz
Plus Silver Plus Silver
punkty w programie 5Plus: 5 zł = 1pkt
1000 pkt
na powitanie
Wybierz
Lot Silver Lot Silver
punkty Miles&More 1000 mil na powitanie; do 3% tańsze bilety na lot.com
Wybierz
Karta Elle Karta Elle
przygotowana
z myślą o kobietach,
dedykowany program rabatowy
Wybierz
Wizz Air Wizz Air
zbierasz punty i wymieniasz je na bilety lotnicze; nie płacisz za opłatę rezerwacyjną
Wybierz
MasterCard Gold MasterCard Gold
wyjątkowe bezpieczeństwo transakcji program ratalny
Wybierz
Visa Gold Visa Gold
wyjątkowe bezpieczeństwo transakcji program ratalny
Wybierz
BP PAYBACK  Gold BP PAYBACK Gold
punkty w Programie PAYBACK - 3 zł = 1pkt 3000 pkt na powitanie
Wybierz
Plus Gold Plus Gold
punkty w programie 5Plus: 5 zł = 1pkt
1700 pkt
na powitanie
Wybierz
Lot Gold Lot Gold
punkty Miles&More 2000 mil na powitanie; do 3% tańsze bilety na lot.com
Wybierz
Karta World Karta World
Rabaty i oferty specjalne u Partnerów karty,
5zł = 1pkt 1000pkt na powitanie
Wybierz
ZTM ZTM
karta płatnicza i miejska w jednym; rabaty na bilety ZTM w Warszawie
Wybierz

Wypełniono: 0 %
Oświadczam, że wszystkie dane zawarte we wniosku, w tym adres korespondencyjny, są zgodne z prawdą, aktualne i obowiązujące dla celów związanych z rozpatrzeniem niniejszego Wniosku i realizacja Umowy/Umów zawartej/zawartych na podstawie tego Wniosku, jak również umów zawartych w przeszłości z Bankiem.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zagranicznych centrach i ośrodkach obliczeniowych grupy kapitałowej Citigroup Inc., której Bank jest członkiem, w celu zrealizowania zleconych przeze mnie usług i transakcji dokonywanych za pomocą systemów informatycznych nalężących do Citigroup Inc. Powyższa zgoda obejmuje przekazywanie moich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy do państw, których prawodawstwo może nie zapewniać ochrony danych równorzędnej gwarancjom, jakie obowiązują na terytorium Polski. Bank zapewnia ochrone danych powierzonych tym podmiotom w zakresie dotyczącym ochrony danych osobowych i tajemnicy bankowej.
Wyrażam zgodę i upoważniam Bank do weryfikacji wszystkich podanych przeze mnie informacji zawartych w niniejszym wniosku i załączonych do niego dokumentach oraz do potwierdzenia z pracodawcą, który wystawił zaświadczenie o dochodach informacji nim zawartych.
Potwierdzam, że zostałem/am poinformowany/a o prawie dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz do niewyrażenia lub cofnięcia zgody w celu określonym w oświadczeniach numer 1, 2, 3 oraz 4.
Złożone dokumenty zachowują ważność przez 30 dni i nie podlegają zwrotowi. Uwaga: tylko Wnioski zawierające pełną dokumentację będą rozpatrywane. Przekazane dane są pufne i objęte tajemnicą bankową. Bank może zwrócić się z prośbą o przedłożenie innych dokumentów uzupełniających oraz zastrzega sobie prawo do:
a) potwierdzenia danych zawartych we Wniosku o wydanie karty przez osoby trzecie,
b) przedłużenia okresu rozpatrywania Wniosku,
c) niezaakceptowania Wniosku bez podania przyczyny.
Zostałem/am poinformowany/a, że w przypadkach likwidacji szkód objętych ubezpieczeniami określonymi w "Regulaminie Ochrony Ubezpieczeniowej dla Posiadaczy Kart Kredytowych Citibank", Bank przekazuje ubezpieczycielom na ich wniosek dane osobowe klientów w zakresie niezbędnym do skutecznej likwidacji szkód.