Flesz rynkowy

Poniższe filmy, przygotowane przez specjalistów z Biura Doradztwa Inwestycyjnego, w przystępny sposób przedstawiają najważniejsze wydarzenia z rynków finansowych oraz ciekawostki z zakresu inwestycji.
Jeżeli jeszcze nie otrzymują Państwo naszych fleszy rynkowych drogą elektroniczną, zachęcamy do kontaktu z Opiekunem w oddziale Banku w celu subskrypcji.

Barometr

Obecna sytuacja i perspektywy rynkowe okiem specjalistów z Biura Doradztwa Inwestycyjnego. Dokument w bardziej rozbudowanej, ale nadal przystępnej formie przedstawia Państwu kluczowe informacje z poszczególnych rynków.
Jeżeli jeszcze nie otrzymują Państwo naszych Barometrów Inwestycyjnych drogą elektroniczną, zachęcamy do kontaktu z Opiekunem w oddziale Banku w celu subskrypcji.

Citi Weekly

Komentarz do bieżących wydarzeń makroekonomicznych w kraju, wraz z oceną ich spodziewanego wpływu na zachowanie rynku, przygotowywany przez ekonomistów Citi Handlowy.

Citi Monthly

Szersze spojrzenie na polską gospodarkę wraz z prognozami na nadchodzące miesiące.

Ważne informacje

Komentarze zamieszczone przez Bank na stronie zostały wydane jedynie w celach informacyjnych i nie są ofertą ani zachętą do dokonywania transakcji kupna lub sprzedaży papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych.

Komentarze nie stanowią analizy inwestycyjnej, analizy finansowej ani innej rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczącej transakcji w zakresie instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Komentarze nie stanowią rekomendacji w zakresie produktów inwestycyjnych. Komentarze nie stanowią także rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Komentarze nie stanowią również „informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną”, ani „rekomendacji inwestycyjnej” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku. Klient ponosi odpowiedzialność za wyniki decyzji inwestycyjnych podjętych w oparciu o informacje zawarte w zamieszczonych materiałach. Wyniki inwestycyjne osiągnięte przez Klienta w przeszłości z wykorzystaniem materiałów przygotowywanych przez Bank nie mogą stanowić gwarancji ani podstawy twierdzenia, że zostaną powtórzone w przyszłości.

Autorzy zamieszczonych komentarzy zaświadczają, że informacje w nich przedstawione dokładnie odzwierciedlają ich własne opinie oraz że nie otrzymali żadnego wynagrodzenia od emitentów, bezpośrednio lub pośrednio, za wystawienie takich opinii.

Materiały odzwierciedlają opinie i wiedzę jego autorów na dzień sporządzenia materiału.

Dodatkowych informacji udziela Biuro Doradztwa Inwestycyjnego Banku.

Informujemy, że strony Banku Handlowego w Warszawie S.A. wykorzystują pliki cookies do poprawnego działania serwisu Citibank Online, zbierania danych behawioralnych umożliwiających optymalizację stron oraz w celach marketingowych. Jeśli nie chcesz instalować tych plików, przejdź do ustawień swojej przeglądarki. Kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.