Zagraniczne fundusze akcji

Dla cierpliwych inwestorów, oczekujących potencjalnie wysokiego zysku. Zagraniczne fundusze akcji znaczną część aktywów inwestują w akcje spółek notowanych na giełdach z całego świata. Udział akcji w portfelu funduszy zmienia się zależnie od koniunktury na rynku.

Oferowane fundusze

ALLIANZ CHINA EQUITY AT USD Prospekt KII
Allianz Europe Equity Growth  AT (H2-USD) - USD Prospekt KII
ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH AT Prospekt KII
ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH AT (H-PLN) Prospekt KII
ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND AT (H-PLN) Prospekt KII
Allianz Global Agricultural Trends AT USD Prospekt KII
BGF ASIA PACIFIC EQUITY INCOME Prospekt KII
BGF ASIA PACIFIC EQUITY INCOME FUND E2 Prospekt KII
BGF ASIAN DRAGON A2 EUR Prospekt KII
BGF ASIAN DRAGON A2 USD Prospekt KII
BGF EMERGING EUROPE A2 EUR Prospekt KII
BGF EMERGING EUROPE A2 USD Prospekt KII
BGF EMERGING MARKETS EQUITY INCOME Prospekt KII
BGF Euro-Markets A USD Prospekt KII
BGF EURO-MARKETS A2 EUR Prospekt KII
BGF EUROPEAN A2 EUR Prospekt KII
BGF EUROPEAN A2 USD Prospekt KII
BGF GLOBAL EQUITY INCOME A2 USD Prospekt KII
BGF GLOBAL EQUITY INCOME FUND HEDGED A2 EUR Prospekt KII
BGF GLOBAL EQUITY INCOME FUND HEDGED A2 PLN Prospekt KII
BGF JAPAN FLEXIBLE EQUITY FUND A2 EUR Prospekt KII
BGF JAPAN FLEXIBLE EQUITY FUND A2 USD Prospekt KII
BGF JAPAN SMALL AND MIDCAP OPPORTUNITIES FUND A2 EUR Prospekt KII
BGF JAPAN SMALL AND MIDCAP OPPORTUNITIES FUND A2 USD Prospekt KII
BGF LATIN AMERICA FUND HEDGED A2 PLN Prospekt KII
BGF LATIN AMERICAN A2 EUR Prospekt KII
BGF LATIN AMERICAN A2 USD Prospekt KII
BGF NEW ENERGY A2 EUR Prospekt KII
BGF NEW ENERGY A2 USD Prospekt KII
BGF UNITED KINGDOM A2 EUR Prospekt KII
BGF UNITED KINGDOM A2 GBP Prospekt KII
BGF UNITED KINGDOM A2 USD Prospekt KII
BGF US FLEXIBLE EQUITY A2 EUR Prospekt KII
BGF US FLEXIBLE EQUITY A2 USD Prospekt KII
BGF US SMALL AND MIDCAP OPPORTUNITIES FUND A2 EUR Prospekt KII
BGF US SMALL AND MIDCAP OPPORTUNITIES FUND A2 USD Prospekt KII
BGF WORLD AGRICULTURE FUND A2 USD Prospekt KII
BGF WORLD AGRICULTURE FUND HEDGED A2 EUR Prospekt KII
BGF WORLD AGRICULTURE FUND HEDGED A2 PLN Prospekt KII
BGF WORLD ENERGY A2 EUR Prospekt KII
BGF WORLD ENERGY A2 USD Prospekt KII
BGF WORLD ENERGY HEDGED A2 EUR Prospekt KII
BGF WORLD FINANCIALS A2 EUR Prospekt KII
BGF WORLD FINANCIALS A2 USD Prospekt KII
BGF WORLD GOLD A2 EUR Prospekt KII
BGF WORLD GOLD A2 USD Prospekt KII
BGF WORLD GOLD HEDGED A2 EUR Prospekt KII
BGF WORLD MINING A2 EUR Prospekt KII
BGF WORLD MINING A2 USD Prospekt KII
BGF WORLD MINING FUND HEDGED A2 PLN Prospekt KII
BGF WORLD MINING HEDGED A2 EUR Prospekt KII
FF - America Fund A-ACC-EUR (hedged) Prospekt KII
FF - America Fund A-ACC-PLN (hedged) Prospekt KII
FF - America Fund A-ACC-USD Prospekt KII
FF - Emerging Asia Fund A-ACC-EUR  Prospekt KII
FF - Emerging Asia Fund A-ACC-PLN (hedged) Prospekt KII
FF - Emerging Asia Fund A-ACC-USD Prospekt KII
FF - European Dynamic Growth Fund A-ACC-EUR Prospekt KII
FF - European Dynamic Growth Fund A-ACC-EUR Prospekt KII
FF - European Dynamic Growth Fund A-ACC-PLN (hedged) Prospekt KII
FF - Global Dividend Fund A-ACC-USD Prospekt KII
FF - Global Dividend Fund A-HMDIST(G)-PLN (hedged) Prospekt KII
FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND Prospekt KII
FRANKLIN EUROPEAN DIVIDEND FUND CLASS A (ACC) EUR Prospekt KII
FRANKLIN GLOBAL FUNDAMENTAL STRATEGIES EUR Prospekt KII
FRANKLIN GLOBAL FUNDAMENTAL STRATEGIES EUR-H Prospekt KII
FRANKLIN GLOBAL FUNDAMENTAL STRATEGIES N PLN-H1 Prospekt KII
FRANKLIN GLOBAL FUNDAMENTAL STRATEGIES USD Prospekt KII
FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE FUND Prospekt KII
FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE FUND CLASS A (ACC) EUR-H1 Prospekt KII
FRANKLIN INDIA FUND CLASS A (ACC) USD Prospekt KII
FRANKLIN INDIA FUND N (ACC) PLN-H1 Prospekt KII
FRANKLIN INDIA FUND CLASS A EUR Prospekt KII
FRANKLIN MENA FUND CLASS A (ACC) USD Prospekt KII
FRANKLIN MENA FUND CLASS A (ACC) EUR Prospekt KII
FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND Prospekt KII
FRANKLIN NATURAL RESOURCES FUND Prospekt KII
FRANKLIN NATURAL RESOURCES FUND CLASS N (ACC) PLN-H1 Prospekt KII
FRANKLIN NATURAL RESOURCES FUND. Prospekt KII
FRANKLIN TECHNOLOGY FUND Prospekt KII
FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES Prospekt KII
FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND CLASS N (ACC) EUR-H1 Prospekt KII
FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND N (ACC) PLN-H1 Prospekt KII
FRANKLIN U.S. SMALL-MID CAP GROWTH FUND CLASS A (ACC) Prospekt KII
SCHRODER ISF ASIA PACIFIC PROPERTY SECURITIES A1 ACC USD Prospekt KII
SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD A ACC EUR Prospekt KII
SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD A1 ACC USD Prospekt KII
SCHRODER ISF ASIAN OPPORTUNITIES A1 ACC EUR Prospekt KII
SCHRODER ISF ASIAN OPPORTUNITIES A1 ACC USD Prospekt KII
SCHRODER ISF ASIAN OPPOTRUNITIES A1 ACC PLN HEDGED Prospekt KII
SCHRODER ISF BRIC (BRAZIL, INDIA, RUSSIA, CHINA) A1 ACC EUR Prospekt KII
SCHRODER ISF BRIC (BRAZIL, RUSSIA, INDIA, CHINA) A1 ACC USD Prospekt KII
SCHRODER ISF EMERGING EUROPE A1 ACC EUR Prospekt KII
SCHRODER ISF EMERGING EUROPE A1 ACC USD Prospekt KII
Schroder ISF Emerging Markets Prospekt KII
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS A1 ACC EUR Prospekt KII
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS A1 ACC USD Prospekt KII
SCHRODER ISF EURO EQUITY Prospekt KII
SCHRODER ISF EURO EQUITY A1 ACC EUR Prospekt KII
SCHRODER ISF EURO EQUITY USD HEDGED A ACC Prospekt KII
SCHRODER ISF EUROPEAN DIVIDEND MAXIMISER A ACC EUR Prospekt KII
SCHRODER ISF EUROPEAN SMALLER COMPANIES A1 ACC EUR Prospekt KII
SCHRODER ISF EUROPEAN SMALLER COMPANIES A1 ACC USD Prospekt KII
SCHRODER ISF FRONTIER MARKETS EQUITY A1 ACC PLN HEDGED Prospekt KII
SCHRODER ISF FRONTIER MARKETS EQUITY A1 ACC USD Prospekt KII
SCHRODER ISF GLOBAL DIVIDEND MAXIMISER A ACC EUR HEDGED Prospekt KII
SCHRODER ISF GLOBAL DIVIDEND MAXIMISER A ACC USD Prospekt KII
SCHRODER ISF GLOBAL DIVIDEND MAXIMISER HEDGED A1 DIS EUR Prospekt KII
SCHRODER ISF GLOBAL DIVIDEND MAXIMISER PLN HEDGED A1 DIS Prospekt KII
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities Prospekt KII
SCHRODER ISF GLOBAL EMERGING MARKET OPPORTUNITIES A1 ACC EUR Prospekt KII
SCHRODER ISF GLOBAL EMERGING MARKET OPPORTUNITIES A1 ACC USD Prospekt KII
SCHRODER ISF GLOBAL ENERGY A1 ACC EUR Prospekt KII
SCHRODER ISF GLOBAL ENERGY A1 ACC USD Prospekt KII
SCHRODER ISF GLOBAL PROPERTY SECURITIES A ACC USD Prospekt KII
SCHRODER ISF GLOBAL PROPERTY SECURITIES EUR HEDGED A1 ACC Prospekt KII
SCHRODER ISF GREATER CHINA A1 ACC USD Prospekt KII
SCHRODER ISF GREATER CHINA EUR A ACC Prospekt KII
SCHRODER ISF ITALIAN EQUITY A1 ACC EUR Prospekt KII
SCHRODER ISF JAPANESE OPPORTUNITIES A1 ACC EUR HEDGED Prospekt KII
SCHRODER ISF JAPANESE OPPORTUNITIES A1 ACC USD HEDGED Prospekt KII
SCHRODER ISF LATIN AMERICAN A1 ACC USD Prospekt KII
SCHRODER ISF LATIN AMERICAN EUR A1 ACC Prospekt KII
SCHRODER ISF MIDDLE EAST A1 ACC USD Prospekt KII
SCHRODER ISF MIDDLE EAST EUR A1 ACC Prospekt KII
SCHRODER ISF US LARGE CAP A1 ACC USD Prospekt KII
SCHRODER ISF US LARGE CAP HEDGED A1 ACC EUR Prospekt KII
SCHRODER ISF US SMALL AND MIDCAP EQUITY A1 ACC EUR Prospekt KII
SCHRODER ISF US SMALL AND MIDCAP EQUITY A1 ACC USD Prospekt KII
SCHRODER ISF US SMALL ANDMIDCAP EQUITY EUR HEDGED A1 ACC Prospekt KII
TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND CLASS A (ACC) USD Prospekt KII
TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND EUR H1 Prospekt KII
TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND N (ACC) PLN-H1 Prospekt KII
TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND CLASS A (ACC) EUR Prospekt KII
TEMPLETON BRIC FUND CLASS A (ACC) USD Prospekt KII
TEMPLETON BRIC FUND EUR H1 Prospekt KII
TEMPLETON BRIC FUND N (ACC) PLN-H1 Prospekt KII
TEMPLETON BRIC FUND CLASS A (ACC) EUR Prospekt KII
TEMPLETON CHINA FUND Prospekt KII
TEMPLETON EASTERN EUROPE FUND Prospekt KII
TEMPLETON FRONTIER MARKETS FUND CLASS A (ACC) USD Prospekt KII
TEMPLETON FRONTIER MARKETS FUND - A (ACC) EUR H1 Prospekt KII
TEMPLETON FRONTIER MARKETS FUND CLASS N (ACC) PLN-H1 Prospekt KII
TEMPLETON FRONTIER MARKETS FUND CLASS A (ACC) EUR Prospekt KII
TEMPLETON GROWTH (EURO) FUND Prospekt KII
TEMPLETON LATIN AMERICA FUND Prospekt KII
TEMPLETON LATIN AMERICA FUND N (ACC) PLN-H1 Prospekt KII
TEMPLETON THAILAND FUND Prospekt KII
SCHRODER ISF GLOBAL GOLD PLN HEDGED A ACC Prospekt KII
SCHRODER ISF EMERGING EUROPE A1 ACC EUR Prospekt KII

Zagraniczne fundusze obligacji

Inwestycje krótkoterminowe przy akceptacji niewielkich wahań cen aktywów. Zagraniczne fundusze obligacji większą część aktywów inwestują w obligacje rządowe oraz emitowane przez renomowane firmy papiery dłużne, o terminie wykupu dłuższym niż 1 rok.

Oferowane fundusze

ALLIANZ EURO HIGH YIELD BOND AT (H-PLN) Prospekt KII
ALLIANZ EURO HIGH YIELD BOND AT EUR Prospekt KII
ALLIANZ US HIGH YIELD AT (H2-PLN) Prospekt KII
ALLIANZ US HIGH YIELD BOND AT USD Prospekt KII
BGF EMERGING MARKETS BOND A2 EUR Prospekt KII
BGF EMERGING MARKETS BOND A2 USD Prospekt KII
BGF EURO BOND A2 EUR Prospekt KII
BGF Euro Corporate Bond Fund A EUR Prospekt KII
BGF EURO SHORT DURATION BOND A2 EUR Prospekt KII
BGF FIXED INCOME GLOBAL OPPORTUNITIES FUND A2 USD Prospekt KII
BGF FIXED INCOME GLOBAL OPPORTUNITIES FUND HEDGED A2 EUR Prospekt KII
BGF FIXED INCOME GLOBAL OPPORTUNITIES FUND HEDGED A2 PLN Prospekt KII
BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND A2 PLN Prospekt KII
BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND A2 USD Prospekt KII
BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND HEDGED A2 EUR Prospekt KII
BGF LOCAL EMERGING MARKETS SHORT DURATION BOND (PLN) Prospekt KII
BGF US Dollar Short Duration Bond A USD Prospekt KII
BGF WORLD BOND A2 USD Prospekt KII
BGF WORLD BOND FUND HEDGED A2 EUR Prospekt KII
FF - Emerging Market Debt Fund A-ACC-EUR (hedged) Prospekt KII
FF - Emerging Market Debt Fund A-ACC-USD Prospekt KII
FF - European High Yield Fund A-ACC-EUR Prospekt KII
FF - European High Yield Fund A-ACC-PLN (hedged) Prospekt KII
FF - European High Yield Fund A-ACC-USD (hedged) Prospekt KII
FF - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged) Prospekt KII
FF - Global Strategic Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) Prospekt KII
FF - Global Strategic Bond Fund A-ACC-PLN (hedged)  Prospekt KII
FF - Global Strategic Bond Fund A-ACC-USD  Prospekt KII
FRANKLIN EURO HIGH YIELD FUND Prospekt KII
FRANKLIN EUROPEAN TOTAL RETURN FUND CLASS A (ACC) Prospekt KII
FRANKLIN HIGH YIELD FUND Prospekt KII
SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND A1 ACC PLN HEDGED Prospekt KII
SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND A1 ACC USD Prospekt KII
SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND EUR HEDGED A1 ACC Prospekt KII
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN A1 ACC PL Prospekt KII
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN A1 ACC US Prospekt KII
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN EUR HEDGE Prospekt KII
SCHRODER ISF EURO BOND A1 ACC EUR Prospekt KII
SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND A ACC USD HEDGED Prospekt KII
SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND A1 ACC EUR Prospekt KII
SCHRODER ISF GLOBAL BOND A1 ACC EUR HEDGED Prospekt KII
SCHRODER ISF GLOBAL BOND A1 ACC USD Prospekt KII
SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND HEDGED A1 ACC EUR Prospekt KII
SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND USD A1 ACC Prospekt KII
SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND A1 ACC USD Prospekt KII
SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND HEDGED A1 ACC EUR Prospekt KII
SCHRODER ISF GLOBAL HIGH INCOME BOND PLN A1 ACC PL Prospekt KII
SCHRODER ISF GLOBAL HIGH YIELD A1 ACC USD Prospekt KII
SCHRODER ISF GLOBAL HIGH YIELD EUR HEDGED A1 ACC EUR Prospekt KII
SCHRODER ISF STRATEGIC BOND A1 ACC USD Prospekt KII
SCHRODER ISF STRATEGIC BOND EUR HEDGED A1 ACC Prospekt KII
SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A1 ACC USD Prospekt KII
SCHRODER ISF WEALTH PRESERVATION A1 ACC EUR Prospekt KII
TEMPLETON ASIAN BOND FUND CLASS A (ACC) Prospekt KII
TEMPLETON GLOBAL BOND (EURO) FUND Prospekt KII
TEMPLETON GLOBAL BOND FUND CLASS A (ACC) USD Prospekt KII
TEMPLETON GLOBAL BOND FUND H1 Prospekt KII
TEMPLETON GLOBAL BOND FUND N (ACC) PLN-H1 Prospekt KII
TEMPLETON GLOBAL BOND FUND CLASS A (ACC) EUR Prospekt KII
TEMPLETON GLOBAL FUND Prospekt KII
TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND Prospekt KII
TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND H1 Prospekt KII
TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND. Prospekt KII
SCHRODER ISF GLOBAL INFLATION LINKED BOND A ACC EUR Prospekt KII
TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND FUND N(QDIS) PLN-H1 Prospekt KII
TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND FUND N(MDIS) USD Prospekt KII
Allianz US Short Duration High Income Bond (SFIO) Prospekt KII

Zagraniczne fundusze mieszane

Podwyższony poziom ryzyka i perspektywa na wysoki zysk. Zagraniczne fundusze mieszane inwestują w akcje i obligacje na całym świecie. Udział poszczególnych papierów wartościowych zmienia się w zależności od sytuacji na rynku.

Oferowane fundusze

BGF FLEXIBLE MULTI-ASSET HEDGED A2 EUR Prospekt KII
BGF FLEXIBLE MULTI-ASSET HEDGED A2 USD Prospekt KII
BGF GLOBAL ALLOCATION A2 EUR Prospekt KII
BGF GLOBAL ALLOCATION A2 USD Prospekt KII
BGF GLOBAL ALLOCATION FUND A2 PLN HEDGED Prospekt KII
BGF GLOBAL ALLOCATION HEDGED A2 EUR Prospekt KII
BGF GLOBAL ALLOCATION HEDGED A2 GBP Prospekt KII
FF - Global Multi Asset Income Fund A-ACC-EUR (hedged) Prospekt KII
FF - Global Multi Asset Income Fund A-ACC-PLN (PLN/USD hedged) Prospekt KII
FF - Global Multi Asset Income Fund A-ACC-USD Prospekt KII
FF - Global Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G) PLN Prospekt KII
FF - Global Multi Asset Income Fund A-MINC(G)-USD Prospekt KII
FF - Global Multi Asset Income Fund A-QINC(G)-EUR (hedged) Prospekt KII
Franklin NextStep Conservative Fund PLN-H Prospekt KII
Franklin NextStep Growth Fund PLN-H Prospekt KII
Franklin NextStep Moderate Fund PLN-H Prospekt KII
SCHRODER ISF GLOBAL DIVERSIFIED GROWTH A1 ACC [EUR] Prospekt KII
SCHRODER ISF GLOBAL DIVERSIFIED GROWTH HEDGED A1 ACC PLN Prospekt KII
SCHRODER ISF GLOBAL DIVERSIFIED GROWTH HEDGED A1 ACC USD Prospekt KII
TEMPLETON GLOBAL BALANCED FUND CLASS A (ACC) EUR Prospekt KII
TEMPLETON GLOBAL BALANCED FUND CLASS A (ACC) USD Prospekt KII
SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME HEDGED A1 MDIS PLN Prospekt KII

Dokumenty

Ważne Informacje.

Produkty inwestycyjne są dostępne wyłącznie dla posiadaczy Konta Osobistego Citibank. Inwestycje w fundusze inwestycyjne nie są zobowiązaniem ani nie są gwarantowane przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. ani żaden z podmiotów powiązanych z lub zależnych od Citigroup. Jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym. Inwestycje w jednostki uczestnictwa funduszy nie są gwarantowane przez Skarb Państwa, Bankowy Fundusz Gwarancyjny lub jakiekolwiek inne instytucje rządowe. Produkty inwestycyjne są obarczone ryzykiem inwestycyjnym włącznie z możliwością utraty całości kapitału. Dotychczasowe wyniki funduszy inwestycyjnych, indeksów giełdowych oraz kursów walut, od których zależy rentowność inwestycji, nie stanowią gwarancji ich przyszłych wyników.

Przed podjęciem decyzji o zainwestowaniu w fundusz należy zapoznać się z prospektem informacyjnym funduszu, zawierającym w szczególności informacje o czynnikach wpływających na rentowność inwestycji, w tym czynnikach ryzyka. Zasady realizacji zleceń określone są w statutach Funduszy. Prospekty informacyjne funduszy dostępne są w oddziałach Banku oraz na stronie www.citihandlowy.pl.

W ofercie Banku mogą znajdować się Fundusze inwestycyjne o złożonej strategii, np. Fundusze inwestycyjne zamknięte, Fundusze inwestycyjne otwarte wykorzystujące mechanizm dźwigni finansowej lub pobierające opłatę za osiągnięty wynik, z możliwością sprzedaży przez Klienta rzadziej niż raz w tygodniu. Inwestowanie w Fundusze o złożonej strategii może wiązać się z potencjalnie z wyższym ryzykiem utraty zainwestowanego kapitału.

Bank świadczy usługę doradztwa inwestycyjnego w zakresie funduszy inwestycyjnych (z wyłączeniem planów systematycznego inwestowania oraz indywidualnego konta emerytalnego w rozumieniu Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego) wyłącznie Klientom, którzy zawarli z Bankiem umowę o świadczenie tej usługi.

Dowiedz się jak strony Banku Handlowego w Warszawie S.A. wykorzystują pliki cookies do poprawnego działania serwisu Citibank Online, zbierania danych behawioralnych umożliwiających optymalizację stron oraz w celach marketingowych. Jeśli nie chcesz instalować tych plików, przejdź do ustawień swojej przeglądarki.