Sam wybierasz kwotę

Opłatę dystrybucyjną płacisz tylko raz na początku inwestycji, jej wysokość zależy od zadeklarowanej składki.

Opłatę dystrybucyjną płacisz tylko raz

Pełna swoboda w wyborze optymalnego wariantu, dostosowanego do Twoich oczekiwań, możliwości finansowych i gotowości do podejmowania ryzyka oraz okresu inwestycji: 5, 10, 15 lub 30 lat.

Możesz wypłacić część zgromadzonych środków

W każdej chwili możesz wypłacić część zgromadzonych środków lub zaprzestać dokonywania dalszych wpłat.

Po upływie czasu trwania Planu

Po upływie czasu trwania Planu zamieniany jest on automatycznie na zwykły rejestr jednostek uczestnictwa funduszu. Twoje środki nadal pracują do czasu, kiedy będą potrzebne.

Również dla dziecka

Emeryturę z Lwem możesz otworzyć także dla dziecka.

Przystępując do Emerytury z Lwem masz pełną swobodę w wyborze optymalnego wariantu inwestowania. Wybierasz kwotę, jaką chciałbyś regularnie inwestować przez okres 5 lub 10 lat, w jednym spośród 4 dostępnych funduszy:
  • NN Subfundusz Akcji,
  • NN Subfundusz Zrównoważony,
  • NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu,
  • NN Subfundusz Obligacji. Jeśli chcesz zmienić pierwotnie wybrany Fundusz Inwestycyjny NN Investment Partners na inny – możesz dokonać konwersji tak często jak chcesz.
Deklarowane miesięczne wpłaty mogą wynieść (wielokrotność 50 PLN):
  • dla Programu 5-letniego: od 150 do 1000 PLN,
  • dla Programu 10-letniego: od 150 do 500 PLN.
W każdej chwili i bez opłat likwidacyjnych możesz wypłacić wszystkie zainwestowane środki wraz z zyskiem (wówczas Plan kończy się automatycznie).
Dodatkowych wpłat możesz dokonywać z dowolną częstotliwością i w dowolnej wysokości (pojedyncza wpłata nie może być niższa niż 150 PLN) przelewem z konta osobistego.
Emerytura z Lwem może zostać otwarta dla dziecka. Rodzina i najbliżsi mogą także podarować dziecku dodatkową wpłatę przelewając ją bezpośrednio ze swojego konta w banku.
Uczestnikiem Planu może zostać osoba fizyczna lub małżeństwo.

Ważne informacje

Produkty inwestycyjne są dostępne wyłącznie dla posiadaczy Konta Osobistego Citibank. Inwestycje w fundusze inwestycyjne nie są zobowiązaniem ani nie są gwarantowane przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. ani żaden z podmiotów powiązanych z lub zależnych od Citigroup. Jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym. Inwestycje w jednostki uczestnictwa funduszy nie są gwarantowane przez Skarb Państwa, Bankowy Fundusz Gwarancyjny lub jakiekolwiek inne instytucje rządowe. Produkty inwestycyjne są obarczone ryzykiem inwestycyjnym włącznie z możliwością utraty całości kapitału. Dotychczasowe wyniki funduszy inwestycyjnych, indeksów giełdowych oraz kursów walut, od których zależy rentowność inwestycji, nie stanowią gwarancji ich przyszłych wyników. Przed podjęciem decyzji o zainwestowaniu w fundusz należy zapoznać się z prospektem informacyjnym funduszu, zawierającym w szczególności informacje o czynnikach wpływających na rentowność inwestycji, w tym czynnikach ryzyka. Zasady realizacji zleceń określone są w statutach Funduszy. Prospekty informacyjne funduszy dostępne są w oddziałach Banku oraz na stronie www.citihandlowy.pl

Bank świadczy usługę doradztwa inwestycyjnego w zakresie funduszy inwestycyjnych (z wyłączeniem planów systematycznego inwestowania oraz indywidualnego konta emerytalnego w rozumieniu Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego) wyłącznie Klientom, którzy zawarli z Bankiem umowę o świadczenie tej usługi.

Dokumenty

Informujemy, że strony Banku Handlowego w Warszawie S.A. wykorzystują pliki cookies do poprawnego działania serwisu Citibank Online, zbierania danych behawioralnych umożliwiających optymalizację stron oraz w celach marketingowych. Jeśli nie chcesz instalować tych plików, przejdź do ustawień swojej przeglądarki. Kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.