Citi Handlowy - Citigold Private Client - Inwestowanie - Usługi maklerskie

Usługi maklerskie

Klienci Citigold Private Client mogą skorzystać z kompleksowej oferty produktów i usług rynku kapitałowego, takich jak:

  • Success Doradztwo na rynku akcji zagranicznych.
  • Success Wsparcie maklera w zakresie analizy rynków akcji w kraju i za granicą.
  • Success Możliwość zakupu akcji na ponad 20 giełdach w Polsce i za granicą.
  • Success Transakcyjne platformy online oraz możliwość składania zleceń telefonicznie.

Dzięki świadczonej przez Bank maklerskiej usłudze przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia papierów wartościowych, Klienci Citigold Private Client mogą być także obsługiwani bezpośrednio w oddziale Banku przez Dyrektora ds. współpracy z Klientem.

W ramach rachunku inwestycyjnego Klientom oferujemy:

Odroczony Termin Płatności

Możliwość zakupu papierów wartościowych bez pokrycia zlecenia - zapłata następuje dopiero w dniu rozliczenia transakcji.

Połączenie rachunku inwestycyjnego z rachunkiem osobistym

Możliwość integracji rachunku inwestycyjnego z rachunkiem osobistym. Środki pieniężne niezbędne do realizacji zleceń są automatycznie pobierane z rachunku osobistego, a gotówka dostępna na rachunku inwestycyjnym pochodząca ze zrealizowanych zleceń sprzedaży, wypłaty odsetek czy dywidendy automatycznie wraca na rachunek osobisty.

Zapewniamy wsparcie maklera z wieloletnim doświadczeniem, który:

  • Success przygotowuje spersonalizowane rekomendacje ze wskazaniem konkretnych akcji wybranych spółek
  • Success przygotowuje i prezentuje bieżące informacji dot. sytuacji rynkowej
  • Success redaguje poranny serwis informacyjny w formie komunikatów SMS
  • Success monitoruje aktywa Klienta w kontekście informacji rynkowych mogących mieć wpływ na ich wycenę
  • Success realizuje codzienne inwestycje według zasad wskazanych przez Klienta

O ile nie jest to wyraźnie określone w treści prospektu emisyjnego, warunków emisji lub innego dokumentu informacyjnego, instrumenty finansowe znajdujące się w ofercie DMBH oraz Citi Handlowy nie mają charakteru depozytu bankowego, nie są gwarantowane lub zabezpieczane przez DMBH lub Citi Handlowy ani żaden z podmiotów z grupy Citi jak również nie są gwarantowane lub zabezpieczane przez Skarb Państwa, Bankowy Fundusz Gwarancyjny lub inne instytucje państwowe; nie są także zobowiązaniem tych podmiotów względem Klienta. Papiery Wartościowe będące przedmiotem Zlecenia nabycia lub zbycia nie są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, o którym mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2009 r., Nr 84, poz. 711 ze zmianami). Inwestowanie środków w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem charakterystycznym dla poszczególnych instrumentów finansowych oraz ryzykiem inwestycyjnym. Klient musi liczyć się z utratą części lub całości zainwestowanych środków. Dotychczasowe wyniki z inwestycji w instrumenty finansowe lub wysoka stopa zwrotu z danego instrumentu finansowego uzyskana w przeszłości nie stanowi gwarancji jej uzyskania w przyszłości. Citi Handlowy prowadzi działalność maklerską w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia papierów wartościowych na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego udzielonego decyzją DFL/4040/18/I/11/1/2007/26 z dnia 13 listopada 2007 roku. Citi Handlowy został wpisany do rejestru agentów firm inwestycyjnych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego i działa jako agent firmy inwestycyjnej DMBH.

Documents

Nasi Doradcy Bankowi są dostępni:

Telefonicznie

Poprzez dedykowaną bankowość telefoniczną CitiPhone Citigold Private Client, gdzie służą pomocą w realizacji bieżących zleceń oraz w rozwiązywaniu ewentualnych problemów o każdej porze pod numerami telefonów: 22 692 22 00 lub 800 30 30 30

Osobiście

W Centrach Inwestycyjnych Citigold Private Client oraz oddziałach Citigold w całym kraju.

Znajdź odział

Potrzebujesz pomocy?

Skontaktuj się z dedykowanym opiekunem Citigold Private Client.

Zaloguj się do Citibank Online
Informujemy, że strony Banku Handlowego w Warszawie S.A. wykorzystują do poprawnego działania pliki cookie. Brak zgody na instalację plików cookie może być wyrażony poprzez ustawienia przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej, kliknij tutaj.