Citi Handlowy - Citigold

Indywidualna obsługa na najwyższym poziomie

Partner, który pomaga realizować Twoje cele.

Dowiedz się więcej

Doradztwo inwestycyjne

Odkryj zalety spersonalizowanego zarządzania finansami. Nasi Doradcy proponują kompleksowe rozwiązania i oferty dopasowane do Twoich potrzeb i celów.

Dowiedz się więcej

Rozwiązania walutowe

Pozwól walutom przynosić zyski. Tym, którzy często podróżują, inwestują na rynku walutowym, zarabiają w walucie lub na zmiennościach kursów proponujemy nowoczesne rozwiązania walutowe.

Dowiedz się więcej

Bankowość globalna

Twój bank jest tam, gdzie ty. Bez względu na to czy jesteś podróżnikiem, czy obywatelem świata - dzięki globalnej obecności Citi bankowość przestaje mieć granice.

Dowiedz się więcej

Executive Lounge

Dodatkowa karta – „Korzyści i przywileje” umożliwi wstęp do saloników Executive Lounge, uatrakcyjni Twoje podróże, zakupy czy wyjścia do restauracji, a także wesprze w zakresie doradztwa podatkowego i art bankingu.

Dowiedz się więcej

Twój zespół

Wsparcie, którego potrzebujesz. W każdej drodze finansowej, którą wybierzesz, wesprze Cię Twój osobisty opiekun wraz z zespołem najlepszych specjalistów finansowych Citi Handlowy.

Konto Osobiste bez opłaty za prowadzenie

Citigold to prestiżowe konto, w którym prawie wszystkie transakcje (w tym przelewy krajowe i międzynarodowe, wypłaty z bankomatów oraz zlecenia stałe i polecenia zapłaty), realizowane są bezpłatnie online, w oddziale oraz przez CitiPhone.

Dowiedz się więcej

Citigold

Poznaj bankowość, która pomaga realizować Twoje cele. Zobacz, krótki film, prezentujący ofertę Citigold.

Aby w pełni korzystać ze wszystkich przywilejów i ofert dostępnych w Citigold należy utrzymać miesięczne saldo na rachunkach depozytowych i inwestycyjnych w banku min. 300 000 zł.

Bank świadczy usługę Doradztwa Inwestycyjnego wyłącznie Klientom, którzy zawarli z Bankiem umowę o świadczenie tej usługi. Usługa Doradztwa Inwestycyjnego świadczona jest przez Bank wyłącznie w ramach jednostek oraz tytułów uczestnictwa otwartych funduszy inwestycyjnych, w zakresie których Bank świadczy usługę przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia z wyłączeniem Planów Systematycznego Inwestowania i Indywidualnego Konta Emerytalnego).

Znajdujące się w ofercie Banku produkty inwestycyjne nie są gwarantowane przez Skarb Państwa ani jakiekolwiek inne instytucje rządowe lub Bankowy Fundusz Gwarancyjny, z wyjątkiem należności z bankowych papierów wartościowych oraz inwestycji dwuwalutowej objętych obowiązkowym systemem gwarantowania środków pieniężnych stosownie do treści Ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.

Produkty inwestycyjne są obarczone ryzykiem inwestycyjnym włącznie z możliwością utraty zainwestowanego kapitału. Dotychczasowe wyniki funduszy, portfeli inwestycyjnych, indeksów giełdowych, kursów walutowych oraz ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, od których zależy rentowność inwestycji, nie stanowią gwarancji ich przyszłych wyników. Produkty inwestycyjne nie są depozytem, ani zobowiązaniem, ani nie są gwarantowane przez Bank, ani żaden z podmiotów zależnych od lub powiązanych z Citigroup, z wyłączeniem produktów inwestycyjnych, których emitentem lub gwarantem jest Bank albo podmiot zależny od lub powiązany z Citigroup. W przypadku produktów inwestycyjnych ochrona kapitału i/lub gwarancja odsetek, jeśli dotyczy, są zobowiązaniem emitenta produktu inwestycyjnego.

Produkty inwestycyjne dostępne są wyłącznie dla posiadaczy Konta Osobistego Citibank i nie są dostępne dla osób amerykańskich. Inwestycja Dwuwalutowa obarczona jest ryzykiem walutowym, związanym z możliwością wahań kursu jednej waluty w stosunku do drugiej. Istnieje ryzyko wymiany Kwoty Inwestycji na Walutę Alternatywną po kursie gorszym niż kurs rynkowy i możliwość uzyskania kwoty niższej niż Kwota Inwestycji. Bank nie świadczy na rzecz Klientów usług doradztwa prawnego ani podatkowego.

CITIGOLD

Poleć Klienta Citigold i sprawdź jak odebrać 2000 zł.

Sprawdź
Informujemy, że strony Banku Handlowego w Warszawie S.A. wykorzystują do poprawnego działania pliki cookie. Brak zgody na instalację plików cookie może być wyrażony poprzez ustawienia przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej, kliknij tutaj.