Nie płać za prowadzenie Konta Oszczędnościowego

Jeśli posiadasz Konto osobiste w Banku, Konto Oszczędnościowe jest bezpłatne.

Swobodnie wpłacasz i wypłacasz gotówkę

Możesz swobodnie wpłacać i wypłacać gotówkę bez utraty odsetek.

Oszczędzasz już od pierwszej złotówki

Oszczędzasz już od pierwszej złotówki, a odsetki są co miesiąc automatycznie dopisywane do kapitału.

Oszczędzasz w różnych walutach

Możesz oszczędzać w złotówkach lub w walucie obcej: EUR, USD, GBP.

Stały dostęp do środków online

Masz stały dostęp do swoich środków za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej Citibank Online i aplikacji Citi Mobile.

Bezpłatna pierwsza wypłata gotówki i polecenie przelewu

Pierwsza wypłata gotówki, polecenie przelewu w walucie obcej, polecenie przelewu krajowego w PLN w miesiącu są bezpłatne - za kolejne pobieramy opłaty zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji.

Twoje oszczędności są bezpieczne

Twoje oszczędności są bezpieczne dzięki gwarancji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Oprocentowanie na Koncie Oszczędnościowym w PLN

Oprocentowanie Maksymalne 0,8
Oprocentowanie Maksymalne na Koncie Oszczędnościowym PLN jest naliczane do wysokości Limitu Podstawowego, a w przypadku jego przekroczenia - dodatkowo do wysokości Limitu Dodatkowego
Typ Konta Osobistego Citigold Private Client Citigold Citi Priority
Warunki naliczenia Klientowi Oprocentowania Maksymalnego

Utrzymywanie w danym miesiącu średniego salda na rachunkach w Banku min. 200 000 PLN oraz aktywny Profil Klienta w rozumieniu Regulaminu Produktów Inwestycyjnych Banku.

W przypadku kont wspólnych przynajmniej jeden ze Współposiadaczy powinien spełnić powyższe warunki.

Utrzymywanie w danym miesiącu średniego salda na rachunkach w Banku min. 30 000 PLN
Limit Podstawowy : 300 000,00 zł 200 000,00 zł 15 000,00 zł
Limit Dodatkowy (kwota nadwyżki podlegającej oprocentowaniu po przekroczeniu Limitu Podstawowego):

Równowartość 50% bieżącej wartości zaangażowania Klienta w Produkty inwestycyjne i ubezpieczeniowe na koniec miesiąca, za który naliczane jest oprocentowanie

(Produkty zgodnie z definicją Regulaminu Produktów Inwestycyjnych Banku. Bieżącą wartość zaangażowania w Produkty Bank udostępnia w Raporcie "Analiza Portfela" na zasadach określonych w Regulaminie Produktów Inwestycyjnych)

Odsetki od salda objętego Oprocentowaniem Maksymalnym wypłacane są do 7 Dnia Roboczego po zakończeniu miesiąca kalendarzowego, którego dotyczą.
Oprocentowanie Podstawowe 0,10

Oprocentowanie na Koncie Oszczędnościowym w EUR/GBP/USD

USD EUR GBP
0,05 0,05 0,15
Konto Oszczędnościowe

Jeśli posiadasz w naszym banku Konto Osobiste możesz otworzyć Konto Oszczędnościowe

Samodzielnie w Usłudze bankowości elektronicznej Citibank Online.

W tym celu :

  • zaloguj się,
  • przejdź do sekcji Przelewy – Konta,
  • otwórz wybrane przez siebie konto.

Konto jest aktywne od razu.

Przez telefon

Jeśli posiadasz w naszym banku Konto Osobiste, możesz otworzyć Konto Oszczędnościowe podczas rozmowy telefonicznej. Aby zamówić rozmowę z Doradcą, kliknij w poniższy link i wypełnij formularz.

Zamawiam rozmowę


Lokaty terminowe i Konta Oszczędnościowe są dostępne dla posiadaczy Konta Osobistego w Citi Handlowy. Jeśli nie masz jeszcze takiego konta, sprawdź naszą ofertę i wybierz konto, które odpowiada Twoim potrzebom.

Sprawdź
Informujemy, że strony Banku Handlowego w Warszawie S.A. wykorzystują pliki cookies do poprawnego działania serwisu Citibank Online, zbierania danych behawioralnych umożliwiających optymalizację stron oraz w celach marketingowych. Jeśli nie chcesz instalować tych plików, przejdź do ustawień swojej przeglądarki. Kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.