Aby dowiedzieć się więcej o produktach oszczędnościowych wciśnij alt+1

Dopasuj sposób oszczędzania do swoich potrzeb i możliwości finansowych!

Lokata terminowa

T-lokata

Konto Oszczę- dnościowe

Konto SuperOszczę- dnościowe

wymagane konto osobiste

możliwość podwyższenia oprocentowania

brak opłaty za prowadzenie

opcjonalnie

możliwość oszczędzania w walutach obcych

określony czas oszczędzania

możliwość dokonywania wypłat i przelewów

> Szczegóły > Szczegóły > Szczegóły > Szczegóły

Informujemy, że od 20 maja 2015 zmianie ulega oprocentowanie środków zgromadzonych na Kontach Oszczędnościowych oraz Kontach SuperOszczędnościowych prowadzonych w PLN.