Aktualności

 
 
 

28-04-2006 Ważne informacje dotyczące godzin przyjmowania zleceń do realizacji w dniach 28 kwietnia - 3 maja 2006 r.

 
 
 
 
 

Uprzejmie informujemy, że w dniach 28 kwietnia - 3 maja 2006 r. zmianie ulegną godziny przyjmowania zleceń do realizacji. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

     
  Przelewy Krajowe wychodzące: data zlecenia data realizacji  
    28 kwietnia do godz. 14.30 28 kwietnia  
    28 kwietnia po godz 14.30 2 maja  
    29, 30 kwietnia i 1 maja 2 maja  
    2 maja do godz. 14.30 2 maja  
    2 maja po godz. 14.30 i 3 maja 4 maja  

 

     
  Zlecenia stałe i przelewy z datą przyszłą: data przelewu data realizacji  
    28 kwietnia 28 kwietnia  
    29, 30 kwietnia i 1, 2 maja 2 maja  
    3 maja 4 maja  

W przypadku pytań związanych z obłsugą operacyjną Twojego rachunku prosimy o kontakt z CitiPhone pod numerem telefonu 0 801 32 2484 lub (22) 692 2484. Na Twój telefon czekamy 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

 
 
 

03-04-2006 Zmiany w Regulaminie oraz Tabeli Opłat i Prowizji Kart Kredytowych Citibank.

 
 
 
 
 

Informujemy, że z dniem 3 kwietnia 2006 r. zmianie ulega Regulamin Kart Kredytowych Citibank.

Nowe brzmienie otrzymują zapisy §7. ust. 9, natomiast do §8 zostaje dodany ust. 9.

"§7 ust. 9. Transakcje w walutach obcych są przeliczane na walutę rozliczeniową po kursie organizacji rozliczającej Transakcję. Gdy waluta Rachunku Karty i waluta rozliczeniowa są różne, Transakcje są przeliczane z waluty rozliczeniowej na walutę Rachunku Karty po kursie obowiązującym w części detalicznej Banku dla rozliczeń kart kredytowych w chwili księgowania Transakcji na Rachunku Karty. Powyższy kurs dostępny jest w CitiPhone".

§8 ust. 9. Bank może podwyższyć wysokość Limitu Kredytu w celu jednorazowej wypłaty środków pieniężnych, w formie przelewu bankowego dla Klienta na dowolny cel. Przedmiotowa wypłata środków pieniężnych stanowi Transakcję w rozumieniu niniejszego Regulaminu i podlega spłacie, na zasadach takich jak Transakcja gotówkowa w ramach Planu Spłat Ratalnych "Komfort", o którym mowa w rozdziale XIII niniejszego Regulaminu. O przedmiotowym podwyższeniu wysokości Limitu Kredytu, Bank niezwłocznie poinformuje Klienta. Klient może się sprzeciwić takiej zmianie informując o tym Bank poprzez CitiPhone lub w Oddziale."

Dodatkowo, zostały wprowadzone zmiany do: Tabeli Limitów Transakcji (załącznik nr 1 do Regulaminu), Tabeli Opłat i prowizji (załącznik nr 2 do Regulaminu), Tabeli Oprocentowania (załącznik nr 3 do Regulaminu) oraz Załącznika nr 4 do Regulaminu.

Nowa, maksymalna wartość wszystkich Transakcji w ramach Planu Spłat Ratalnych "Komfort" wynosi 80% Limitu Kredytu. Nowa, niższa opłata roczna za wydanie i korzystanie z karty Platinum wynosi 700 zł. Wyciąg z załączników do Regulaminu prezentujemy na następnej stronie.

Zobacz pełną treść Regulaminu wraz z załącznikami.