Bankowość zdalna

Obsługa

Dostęp do Twoich środków, bez ograniczeń

Oprócz tradycyjnych oddziałów, gdzie możesz zrealizować Swoje dyspozycje, oferujemy Ci Wygodny i nieograniczony dostęp do środków za pośrednictwem bankowości internetowej Citibank Online oraz dedykowanej linii bankowości telefonicznej CitiPhone.

Bankowość internetowa Citibank Online

Bankowość internetowa Citibank Online to najprostszy sposób na bieżące zarządzanie kontem. Dostęp do niej uzyskasz, rejestrując swoje dane i tworząc konto użytkownika. Citibank Online pozwala wykonać większość operacji i transakcji.

 
Główne zalety systemu
 • Nawigacja w serwisie jest bardzo przejrzysta, a jasne instrukcje prowadzą kolejno przez operacje. Można sprawnie i wygodnie odnaleźć potrzebne informacje, sprawdzić stan konta czy wykonać przelew.
 • Stan środków zmienia się w momencie zakładania lokat czy wykonywania przelewu. W Citibank Online na bieżąco można kontrolować stan dostępnych środków.
 • Większość transakcji zabezpieczona jest jednorazowymi kodami SMS – pozwala to zachować najwyższy poziom bezpieczeństwa przeprowadzanych operacji.
Za pomocą Citibank Online mogą Państwo:
 • uzyskać informacje o Państwa koncie
 • zarządzać lokatami
 • zarządzać kredytami i pożyczkami
 • wykonać przelew lub płatność
 • utworzyć oraz zarządzać listą odbiorców przelewów
 • zobaczyć aktualne kursy walut
 • zmienić kod PIN do karty
 • uzyskać pomoc i odpowiedzi na pytania
 • wyrazić swoją opinię
Aktywacja usługi

Aby usługa Citibank Online była dostępna dla Reprezentanta Posiadacza Rachunku należy:

 • Być posiadaczem aktywnej karty debetowej lub identyfikacyjnej.
 • Dostarczyć do Banku Kartę Reprezentanta, na której zostanie określony poziom dostępu danego Reprezentanta do usługi Citibank Online,

Aktywacji karty debetowej lub identyfikacyjnej można dokonać:

 • w CitiPhone,
 • w oddziale Citi Handlowy.
Pierwsze logowanie do serwisu Citibank Online

Przed pierwszym skorzystaniem z Citibank Online system poprosi o rejestrację. Rejestracja jest dokonywana na podstawie numeru karty do konta lub karty kredytowej oraz kodu PIN do karty.

W trakcie rejestracji użytkownik tworzy Nazwę Użytkownika oraz Hasło, którymi loguje się do Citibank Online, następnie ustala odpowiedzi na pytania kontrolne. Są one wykorzystywane w przypadku, gdy Użytkownik zapomni Hasła.

Kompatybilne przeglądarki

Korzystanie z Citibank Online nie wymaga instalacji dodatkowego oprogramowania. Minimalne wymagania dotyczące wersji przeglądarki:

 • Internet Explorer 6.0
 • Mozilla Firefox 2.0 i niższe
 • Opera 9.0

Ze względów bezpieczeństwa , zalecamy regularne aktualizacje przeglądarek oraz używanie ich najnowszej wersji. Konfiguracja Twojej przeglądarki powinna zapewniać możliwość przyjmowania plików "cookies" oraz JavaScript.

Mój bank

Funkcjonalność dostępna jest od razu po zalogowaniu się do Citibank Online. Jest to informacyjna cześć serwisu, na której wyświetlane są podstawowe informacje o rachunkach i saldach na tych rachunkach.

Informacje o rachunkach

Korzystając z tej sekcji mogą Państwo:

 • uzyskać aktualne informacje dotyczące Państwa rachunków,
 • uzyskać podgląd zestawienia transakcji, szczegółów dotyczących rachunków oraz wykonanych na nich operacji,
 • uzyskać podgląd szczegółów transakcji, m.in. danych nadawcy i odbiorcy przelewu zarówno dla przelewów wychodzących, jak i przychodzących,
 • wyświetlić na ekranie potwierdzenie zrealizowania przelewu z możliwością jego wydruku,
 • pobrać plik z zestawieniem transakcji oraz wykonanych operacji,
 • sprawdzić przepływy środków na rachunkach za wybrany okres,
 • zobaczyć wyciąg z Państwa rachunków,
 • zamówić papierową wersję wyciągu.

Wszystkie informacje o rachunkach można zapisać na lokalnym dysku w celu wykorzystania ich w aplikacjach ułatwiających zarządzanie środkami.

Pobieranie informacji o rachunkach

System Citibank Online może stanowić uzupełnienie Państwa aplikacji ułatwiających zarządzanie środkami finansowymi. Umożliwia pobranie informacji o rachunkach wraz z możliwością ich importowania do aplikacji finansowych lub arkuszy kalkulacyjnych w celu dalszej analizy. Importowanie oznacza przenoszenie pobranych plików bezpośrednio do aplikacji zarządzających finansami.

Polecenie „Pobranie historii transakcji” przenosi odpowiedni plik z systemu Citibank Online na lokalny dysk użytkownika systemu.

Zanim zostanie pobrany plik, należy wybrać zakres danych. Prosimy o sprawdzenie Państwa aplikacji do zarządzania finansami w celu określenia daty ostatniego pobrania i upewnienie się, że nie zostaną pobrane dane z zakresu pokrywającego się z ostatnim pobraniem pliku – w przeciwnym przypadku może dojść do podwójnych wpisów.

Należy także określić, jakiego formatu pliki są niezbędne do pobrania. Istnieje możliwość wybrania jednego z niżej wymienionych typów plików:

 • format CSV: należy wybrać tę opcję, jeżeli będą Państwo importować dane do arkusza kalkulacyjnego (np. Microsoft Excel),
 • format QIF: należy wybrać tę opcję, jeżeli będą Państwo importować dane do programu Quicken lub Microsoft Money,
 • format OFX należy wybrać tę opcję, jeżeli będą Państwo importować dane do programu Microsoft Money.
Przelewy i Płatności

Korzystając z tej sekcji można wykonać poniższe transakcje:

Dokonać przelew bądź płatność:

 • pomiędzy własnymi rachunkami,
 • na inny rachunek,
 • wykonać przelew zbiorczy (lub kilka przelewów jednocześnie),
 • przelew do ZUS,
 • przelew do Urzędu Skarbowego,
 • przelew zagraniczny,
 • przelew SEPA,
 • doładowanie telefonu,
 • zaimportować przelewy,

oraz modyfikować:

 • przelewy wewnętrzne z datą przyszłą,
 • inne przelewy z datą przyszłą.

Sekcja ta pozwala także na zarządzanie zleceniami stałymi czyli:

 • tworzenie zlecenia stałego pomiędzy własnymi rachunkami oraz jego modyfikację,
 • tworzenie nowego zlecenia stałego oraz jego modyfikację.

Dostępna jest także lista odbiorców z możliwością dodania i modyfikacji odbiorców:

 • krajowych,
 • zagranicznych,
 • Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
 • Urzędu Skarbowego.

Sekcja „Przelewy i Płatności” daje również możliwość zarządzania przelewami oczekującymi, w szczególności:

 • autoryzacji przelewów oczekujących,
 • sprawdzenia stanu przelewów,
 • weryfikacji i korekty przelewów odrzuconych.

Dodatkowo sekcja ta umożliwia doładowywanie telefonów komórkowych (Usługa dostępna jest tylko dla Reprezentantów o uprawnieniach „Samodzielna obsługa” i „Pojedyncza autoryzacja”).

Kredyty

Sekcja ta umożliwia dokonanie transferu środków z rachunków kredytowych.

Lokaty Terminowe

Sekcja ta umożliwia zakładanie przez Internet lokat terminowych, które znajdują się w aktualnej ofercie Banku. Ponadto w Citibank Online możliwe jest zwiększenie kwoty lokaty oraz zmiana instrukcji odnawiania lokaty.

Ważna informacja dla lokat o oprocentowaniu negocjowanym:
Aby zwiększyć kwotę lokaty lub zmienić instrukcję jej odnowienia, Powinni się Państwo skontaktować z CitiPhone. Zmiany dokonane w Citibank Online spowodują zmianę oprocentowania na standardowe, zgodne z obowiązującą Tabelą Oprocentowania.

Obsługa Klienta

Za pośrednictwem tej sekcji mogą Państwo:

 • zmienić kody PIN dla kart debetowych i kredytowych
 • uzyskać informacje o kursach wymiany walut,
 • sprawdzić nadane uprawnienia w systemie Citibank Online,
 • odczytać nowe wiadomości,
 • złożyć reklamację,
 • skorzystać z dodatkowych usług takich jak: zamówienie potwierdzenia przelewu wychodzącego, zamówienie dokumentów bankowych (historia rachunku, opinia bankowa), zmiana danych.

Sekcja ta umożliwia dodatkowo zmianę identyfikatora oraz haseł.

Wiadomości

Z tej sekcji mogą Państwo korzystać w codziennej komunikacji z bankiem poprzez wysyłanie wiadomości tekstowych w Citibank Online oraz odbieranie wiadomości wysłanych przez Dział Obsługi Klienta. Opcja archiwizacji pozwala zachować otrzymane lub wysłane wiadomości.

Sekcja wiadomości podzielona jest na 5 grup tematycznych, które ułatwią Państwu przygotowanie wiadomości. Są to:

 • Nowe wiadomości
 • Reklamacje
 • Usługi
 • Co myślisz o naszym Banku?
 • Zachowane wiadomości
Możliwość zaznaczenia wszystkich transakcji do autoryzacji jednym przyciskiem
Archiwalne wyciągi elektroniczne z okresu 3 lat

W Citibank Online mają Państwo dostęp do wyciągów elektronicznych z ostatnich 3 lat. Można je pobierać w postaci pliku PDF a następnie wydrukować.

Zarządzanie listą odbiorców

Wygoda zarządzania listą odbiorców została zwiększona dzięki wprowadzeniu takich opcji jak wyszukiwarka i możliwość szybkiego grupowania odbiorców.

Potwierdzenie przelewu w postaci pliku PDF

Po zaksięgowaniu danego przelewu, potwierdzenie jego realizacji można pobrać w postaci pliku PDF. Wystarczy na historii transakcji kliknąć odpowiednią ikonę.

„Import przelewów” to narzędzie, które służy do definiowania dużej ilości przelewów poza systemem bankowości internetowej Citibank Online. Dane przelewów formatowane są do pliku tekstowego, który można automatycznie zaimportować do serwisu Citibank Online. Akceptacja zaimportowanych przelewów odbywa się zgodnie z procesem i nadanymi uprawnieniami, tak jak w przypadku standardowych przelewów definiowanych bezpośrednio w serwisie.

Pobierz aplikację „Import Przelewów” (FTDE.exe)

Zmiany w metodzie autoryzacji importu pliku

W dniu 7. lutego została wyłączona możliwość otwierania tzw. „okna czasowego”. Jedyną metodą autoryzacji pliku z przelewami jest wpisanie kodu aktywacyjnego, który dostarczany jest w postaci wiadomości SMS lub otrzymywany w CitiPhone.

Główne zalety aplikacji „Import przelewów”:
 • prosta i przyjazna obsługa,
 • przejrzyste menu,
 • możliwość zachowywania nieograniczonej listy odbiorców,
 • tworzenie instrukcji przelewów krajowych, Urzędu Skarbowego oraz ZUS,
 • automatyczne sumowanie kwoty i ilości przygotowanych instrukcji przelewów,
 • przygotowywanie przelewów bez podłączenia do Internetu.

Aplikacja „Import Przelewów” nie wymaga instalacji, należy ją jednak zapisać na lokalnym komputerze przed uruchomieniem. W celu sprawdzenia autentyczności aplikacji należy kliknąć na nazwę naszego Banku. Pojawi się wówczas wartość sumy kontrolnej algorytmu MD5, która powinna wynosić:

 • MD5 pliku FTDE.exe: 9C1D006FF54312CF5D5FE2B9533E1CC5

Wykorzystując inne programy, można również sprawdzić wartość sumy kontrolnej algorytmu SHA1, która powinna wynosić:

 • SHA1 pliku FTDE exe: 0260ee8fdb0a1044d745a5a80978164a1a4fb9f2
Autoryzacja kodem SMS

Po zaimportowaniu pliku z przelewami, aby kontynuować realizowanie płatności, należy zatwierdzić plik przy użyciu kodu aktywacyjnego SMS. Jeżeli aktywowali już Państwo funkcjonalność „Aktywacja odbiorców kodem SMS”, system automatycznie wygeneruje kod, który w ciągu maksymalnie 10 sekund zostanie przesłany w formie wiadomości SMS na telefon komórkowy. Otrzymany kod należy wpisać w odpowiednim polu w Citibank Online, a następnie postępować zgodnie z pojawiającymi się instrukcjami.

Uwaga! Kod służy tylko do jednorazowej autoryzacji pojedynczego pliku.

Aby aktywować funkcjonalność „Aktywacja odbiorców kodem SMS”, należy wypełnić punkt 2. „Karty Reprezentanta” i przekazać dokument w oddziale Banku.

Jeżeli funkcjonalność „Aktywacja odbiorców kodem SMS” nie zostanie aktywowana, odsłuchanie kodu aktywacyjnego będzie możliwe za pośrednictwem Automatycznego Bankiera w CitiPhone.

Czym są jednorazowe kody aktywacyjne?

To sześciocyfrowe kody, generowane przez system bankowy, służące do potwierdzenia transakcji dokonywanych w Citibank Online, np.:

 • przelew do odbiorcy spoza listy (wszystkie rodzaje przelewów – krajowy, zagraniczny, przelew do ZUS i Urzędu Skarbowego)
 • edycja przelewu z przyszłą data
 • dodanie odbiorcy przelewów do listy i edycja odbiorcy
 • zmiana kodu PIN do bankomatu dla kart debetowych i kredytowych
 • ustawienie zlecenia stałego
Jak można uzyskać jednorazowy kod aktywacyjny?

Klienci, którzy korzystali z funkcjonalności „Kod aktywacyjny SMS” otrzymują jednorazowe kody aktywacyjne w wiadomościach SMS. Czas ważności kodów wynosi 15 minut. Klienci, którzy nie korzystali z usługi „Kod aktywacyjny SMS” mają możliwości uzyskania kodu dzwoniąc do CitiPhone.

Bankowość telefoniczna CitiPhone

Citi Handlowy oferuje Klientom wygodną i bezpieczną obsługę telefoniczną, dzięki której uzyskają Państwo informacje dotyczące bieżącej obsługi rachunku bankowego i pomoc Doradcy.

W trakcie rozmowy telefonicznej z Doradcą można m.in.:

 • uzyskać informacje na temat rachunku i jego historii, oprocentowania rachunków i lokat, kursów wymiany walut, produktów bankowych, godzin otwarcia oddziałów Banku,
 • uzyskać informacje o wysokości opłat za usługi bankowe,
 • złożyć reklamacje dotyczące operacji na rachunkach,
 • zamówić zaświadczenia i opinie bankowe dotyczące rachunku.

Dodatkowo w CitiPhone można inicjować najczęściej wykonywane operacje bankowe, takie jak:

 • uzyskanie informacji na temat karty kredytowej,
 • zastrzeżenie karty debetowej i kredytowej,
 • inicjowanie przelewów krajowych i zagranicznych oraz zamówienie potwierdzenia realizacji przelewów,
 • założenie lokaty terminowej,
 • zamawianie zaświadczeń i opinii bankowych dotyczących rachunku i karty kredytowej,
 • zamawianie wyciągów,
 • otrzymanie kodu aktywacyjnego.

Dbając o bezpieczeństwo, informacje udzielane są po uprzedniej weryfikacji osoby dzwoniącej w systemie Automatyczny Bankier IVR (Interactive Voice Response). Automatyczny Bankier pozwala na samodzielny, bez pośrednictwa pracownika Banku, dostęp do wielu informacji o rachunku, a w przypadku Klientów CitiPhone także na przeprowadzanie większości transakcji bankowych. Realizacja usług za pośrednictwem CitiPhone jest znacznie tańsza i wygodniejsza niż tradycyjna obsługa w oddziale Banku.

CitiPhone jest dostępny od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.00-21.00 oraz w soboty w godzinach 9.00-17.00. W pozostałych godzinach w wyjątkowych przypadkach możliwe jest wykonanie takich operacji jak: aktywacja/zastrzeżenie karty debetowej czy nadanie/zmiana kodu PIN.

     
  Numery telefonów do CitiPhone:  
  0 801 33 44 33  
  +48 22 692 29 00  

Koszt połączenia z infolinią według stawek i zasad ich naliczania ustalonych przez operatora.

Połączenie przy użyciu karty IVR i numeru PIN zapewni Państwu bezpieczny, bezpośredni kontakt z Opiekunem Państwa konta.