Karta Kredytowa Citibank Silver

Karta Citi Silver

Cenisz bezpieczeństwo, wygodę i dodatkowe pieniądze pod ręką? Wybierz kartę Visa lub MasterCard.


Złóż wniosek

 

Zalety Karty Kredytowej Citibank Silver

Wygoda i nowoczesność

Nie musisz zabierać gotówki - zapłacisz kartą wszędzie, gdzie akceptowane są karty Visa lub MasterCard.

Karta rozpoznawana wszędzie na świecie

Citibank jest największym wydawcą kart kredytowych na świecie.

Karty Kredytowe Citibank są powszechnie akceptowane i rozpoznawane. Nic dziwnego - korzysta z nich blisko 200 milionów użytkowników na całym świecie.

Kupujesz kiedy chcesz, spłacasz kiedy chcesz

Kartą Kredytową Citibank Silver możesz płacić w sklepach i punktach usługowych oznaczonych symbolem Visa lub MasterCard w Polsce i na świecie.

Bank nie pobiera prowizji za zakupy dokonane kartą.

Karta nie jest powiązana z kontem. Otrzymując kartę dostajesz od Banku limit kredytowy. To najwygodniejszy kredyt, ponieważ spłacasz go jak chcesz i kiedy chcesz. Co miesiąc otrzymasz wyciąg z zestawieniem wydatków dokonanych kartą. Wymagamy jedynie spłaty kwoty minimalnej podanej na wyciągu do podanej daty. W przypadku, gdy nie otrzymasz wyciągu w spodziewanym terminie, skontaktuj się z CitiPhone w celu sprawdzenia terminu i kwoty wymaganej do spłaty.

Nieoprocentowany kredyt aż do 56 dni

Jeżeli co miesiąc spłacasz całość zadłużenia wskazanego na ostatnim wyciągu - korzystasz z nieoprocentowanego kredytu aż do 56 dni.

Od kwoty wykorzystanego kredytu są naliczane odsetki zgodnie z Tabelą Oprocentowania. Odsetki są naliczane od kwot wszystkich transakcji bezgotówkowych począwszy od dnia dokonania transakcji kartą kredytową aż do dnia całkowitej spłaty zadłużenia.

Odsetki od transakcji bezgotówkowych nie zostaną naliczone, jeżeli saldo zadłużenia zostanie uregulowane w całości przed upływem terminu płatności wskazanego na wyciągu. W ten sposób możesz korzystać z nieoprocentowanego kredytu nawet do 56 dni.

Nieoprocentowany kredyt dotyczy transakcji bezgotówkowych.

Rozszerzony zakres ochrony karty

Możesz czuć się bezpiecznie. Poza standardowym zakresem ochrony, wymaganym przez ustawę o elektronicznych instrumentach płatniczych, Twoja Karta Kredytowa Citibank Silver jest dodatkowo i bezpłatnie zabezpieczona przez:

 • Zwiększenie odpowiedzialności Banku - w przypadku utraty karty, Bank będzie odpowiedzialny za transakcje dokonane bez Twojej wiedzy i zgody, bez użycia PIN, nawet do 72 godzin przed zastrzeżeniem karty. W przypadku Kart Platinum oraz Karty Kredytowej Citibank MasterCard World Signia Ultime Bank będzie odpowiedzialny za całość transakcji, w przypadku pozostałych kart za transakcje powyżej 100 zł.
 • System wczesnego ostrzegania - stworzony i stosowany wyłącznie przez nasz Bank, chroni przed użyciem karty przez niepowołane osoby. W przypadku transakcji, którą Bank uzna za nietypową, Doradca CitiPhone skontaktuje się z Tobą w celu jej potwierdzenia.

W przypadku zgubienia lub kradzieży karty należy fakt ten niezwłocznie zgłosić do CitiPhone. Karta zostanie natychmiast zastrzeżona. Nowa karta jest wydawana w ciągu 2 dni roboczych.

Wypłaty z bankomatów

Jeżeli potrzebujesz gotówki, możesz podjąć ją z każdego bankomatu oznaczonego symbolem Visa, Plus lub MasterCard. Za transakcje gotówkowe pobierana jest prowizja zgodnie z Tabelą opłat i prowizji PDF..

Jako transakcje gotówkowe traktowane są także wypłaty w bankach lub w innych instytucjach finansowych, transakcje w kasynach oraz urzędach pocztowych.

Korzystanie z karty za granicą

Transakcje dokonane Kartą Kredytową Citibank w walucie danego kraju przeliczane są na EUR (walutę stosowaną do rozliczeń z Visa i MasterCard Europe), po kursie ustalonym przez daną organizację. Informacja o wysokości kursu przesyłana jest do banku (wydawcy karty kredytowej) wraz z transakcją. Po otrzymaniu transakcji bank przelicza ją z waluty rozliczeniowej (EUR) na walutę, w której prowadzony jest rachunek karty (PLN). Do rozliczenia transakcji bank stosuje kurs obowiązujący w części detalicznej banku w chwili księgowania transakcji na rachunku karty.

Kurs obowiązujący w części detalicznej banku dla rozliczeń kart kredytowych w chwili księgowania Transakcji na Rachunku Karty jest ustalany każdego dnia roboczego, między godz. 15.00 a 17.00, jako średni kurs na międzybankowym rynku walutowym w momencie jego ustalania, powiększony o 4% opłaty za przeliczenie walutowe.

Wysokość kursu, po którym została przeliczona transakcja jest znana dopiero po zaksięgowaniu transakcji na rachunku karty. Jest to związane ze specyfiką rozliczeń transakcji dokonanych kartami kredytowymi, dla których nie jest dokładnie określony termin przedstawienia transakcji do rozliczenia bankowi przez organizacje płatnicze Visa i MasterCard.

Kursy walutowe użyte do przeliczenia transakcji z waluty oryginalnej na EUR dla kart Visa i MasterCard oraz kurs obowiązujący w części detalicznej banku dla przeliczenia kwoty transakcji z EUR na walutę rachunku karty (PLN) dostępne są w CitiPhone oraz w linku poniżej w następnym dniu roboczym po zaksięgowaniu transakcji.

W przypadku MasterCard, z uwagi na stosowanie przez MasterCard różnych kursów przeliczeniowych w trakcie dnia, podane są średnie dzienne kursy dla danej waluty.

PDF. Kursy walutowe zastosowane do rozliczenia transakcji dokonanych Kartami Kredytowymi i zaksięgowanych w poprzednim dniu roboczym

CitiPhone - telefoniczny dostęp do informacji o karcie

Niezależnie od pory dnia i nocy, w CitiPhone możesz od ręki załatwić wszystkie sprawy związane z kartą. Doskonale przygotowani Doradcy udzielą odpowiedzi na każde Twoje pytanie i rozwiążą każdy problem dotyczący Karty Kredytowej Citibank. W CitiPhone możesz m.in.:

 • sprawdzić, ile wynosi całkowity i dostępny limit kredytu lub limit wypłat gotówkowych, saldo zadłużenia, minimalna kwota do zapłaty i termin płatności,
 • sprawdzić, jakich transakcji i płatności dokonałeś,
 • zgłosić zaginięcie karty, zmianę adresu,
 • wybrać lub zmienić swój PIN (umożliwiający korzystanie z bankomatów) oraz CitiPhone PIN (umożliwiający telefoniczny dostęp do rachunku karty),
 • poprosić o kartę dodatkową lub dodatkowy wyciąg z rachunku karty.

Więcej informacji znajdziesz na stronie poświęconej CitiPhone.

Phone Home - bezpłatne połączenie z CitiPhone z zagranicy

Twój kontakt z CitiPhone nie urywa się w momencie wyjazdu za granicę. Dzięki Phone Home możesz bezpłatnie połączyć się z CitiPhone z telefonu stacjonarnego i załatwić wszelkie sprawy związane z Twoją kartą w języku polskim z niemal każdego zakątka ziemi. Kliknij tutaj, aby zobaczyć aktualny wykaz bezpłatnych połączeń.

www.online.citibank.pl - obsługa karty przez Internet

Dzięki Citibank Online zarządzasz wygodnie swoją kartą. Możesz sprawdzić m.in. stan rachunku karty, dostępny limit kredytowy, minimalną kwotę do zapłaty i termin spłaty karty. A jeśli masz konto w naszym Banku - możesz również w najłatwiejszy sposób spłacić zadłużenie.

Szczegóły znajdziesz na stronie poświęconej CitibankOnline

Rachunki płacisz kartą kredytową

W CitiPhone lub Citibank Online możesz płacić kartą comiesięczne rachunki za: gaz, prąd, wodę, ogrzewanie, telefon komórkowy lub stacjonarny, mieszkanie, ochronę, internet i telewizję kablową lub cyfrową. Kartą możesz opłacać również przedszkole, czesne za naukę w szkole i uczelni wyższej, a także opłaty za polisy ubezpieczeniowe.

Możesz przy tym korzystać z kredytu na karcie, jak przy innych transakcjach bezgotówkowych. Zadzwoń do CitiPhone, żeby wskazać adresatów przelewów - firmy, od których rachunki chcesz opłacać kartą.

Dowiedz się więcej >>

Przelewy gotówki z karty

Z karty kredytowej można dokonywać przelewów na rachunki dowolnych odbiorców w dowolnym banku w Polsce. Co więcej, przelewy z rachunku karty powyżej 500 zł można w ramach Planu Spłat Ratalnych "Komfort" rozłożyć na 6 do 24 rat miesięcznych o preferencyjnym oprocentowaniu.

Dzięki temu:

 • korzystasz ze środków na karcie, nawet wtedy, gdy płatność kartą nie jest akceptowana co daje możliwość zapłacenia np.: należności podatkowych, za prace remontowe oraz za wiele innych usług,
 • znacznie większe możliwości korzystania ze środków na rachunku karty,
 • dodatkowe środki - możliwość zasilenia własnego rachunku bieżącego środkami w ramach limitu gotówkowego karty,
 • niezwykła elastyczność finansowa - dodatkowe możliwości rozłożenia na raty Twoich wydatków.

Zlecenia przelewów z karty kredytowej przyjmują Doradcy CitiPhone. Jeżeli przelewu chcesz dokonać na Konto Osobiste Citibank możesz tego dokonać także samodzielnie za pomocą Automatycznego Bankiera. W rozmowie z Doradcą można też od razu zgłosić zamiar rozłożenia na raty kwoty wybranego przelewu. Za przelew pobierana jest Opłata za przelew z rachunku karty.

Czasowe zwiększenie limitu kredytu

W wyjątkowych sytuacjach możesz poprosić o czasowe zwiększenie limitu kredytu, pod warunkiem, że posiadasz kartę co najmniej 6 miesięcy oraz dotychczasowa historia Twojego rachunku nie budzi zastrzeżeń.

Dowiedz się więcej >>

Twój PIN i CitiPhone PIN

Ze względów bezpieczeństwa przesłana Karta Kredytowa Citibank-Silver jest nieaktywna. Niezwłocznie po otrzymaniu karty prosimy o kontakt z CitiPhone w celu jej aktywacji i nadania numerów identyfikacyjnych:
PIN - do płatności w większości punktów handlowo-usługowych oraz do wypłat gotówki z bankomatu
CitiPhone PIN - do identyfikacji, gdy dzwonisz do CitiPhone.
Sam wybierasz numery identyfikacyjne wprowadzając je na klawiaturze telefonu po usłyszeniu komunikatu. Numery PIN znane są tylko Tobie. Bank nigdy nie prosi o podanie numerów PIN. W dowolnym momencie możesz też zmienić swoje numery identyfikacyjne. Pamiętaj - nie ujawniaj numerów PIN osobom trzecim.

Karty dodatkowe dla Twoich bliskich

Możesz otrzymać karty dodatkowe dla swoich bliskich. Użytkownicy kart dodatkowych posługują się nimi w ramach przyznanego Ci limitu. Dokonane przez nich transakcje będą widoczne na Twoim wyciągu. Dla każdej karty dodatkowej sam możesz ustalić limit kredytu. Aby otrzymać kartę dodatkową, zadzwoń do CitiPhone.

Dowiedz się więcej >>

Program Citi Rabaty

Płacąc swoją kartą uzyskasz rabat nawet do 50% w ponad 4800 punktów handlowo-usługowych w całej Polsce.

Więcej informacji znajdziesz na: www.citirabaty.pl

Z Kartą Kredytową Citibank możesz dobrowolnie korzystać z usług dodatkowych

Za usługi dodatkowe pobierana jest opłata zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji

Usługa CitiAlerts - pełna kontrola Twoich finansów przez 24 godziny na dobę.

Powiadomienia CitiAlerts wysyłane są na bieżąco lub w trybie dziennym, w formie komunikatu e-mail lub SMS i dotyczą np. salda zadłużenia na karcie, terminu spłaty zadłużenia, transakcji dokonanych kartą kredytową, salda i operacji na koncie. Za usługę CitiAlerts pobierana jest opłata zgodnie z Tabelą opłat i prowizji PDF..

Ubezpieczenie Pakiet Bezpieczeństwa

To dobrowolne ubezpieczenie zapewniające Posiadaczom naszych kart dodatkową ochronę w różnych sytuacjach związanych z podróżą i zakupami. Jeżeli przystąpisz do ubezpieczenia Pakiet Bezpieczeństwa (składając jeden podpis w sekcji "O ubezpieczeniu Pakiet Bezpieczeństwa" na wniosku o kartę lub dzwoniąc do CitiPhone) zostaniesz objęty ochroną ubezpieczeniową w ramach ubezpieczeń: "Bezpieczne Zakupy", "Tańsze Zakupy", "Bezpieczna Podróż", "Opóźnienie Odlotu" oraz "Opóźnienie Bagażu".

Dowiedz się więcej >>

Ubezpieczenie "CreditShield"

To dobrowolne ubezpieczenie zwalniające ubezpieczonego i jego rodzinę z obowiązku spłacenia salda zadłużenia w przypadku śmierci lub trwałej i całkowitej niezdolności ubezpieczonego do pracy. Aby przystąpić do ubezpieczenia wystarczy złożyć jeden podpis w sekcji "O ubezpieczeniu CreditShield" na wniosku o kartę lub zadzwonić do CitiPhone. Miesięczna opłata za objęcie ochroną ubezpieczeniową wynosi 0,36% salda zadłużenia. Opłata jest kalkulowana co miesiąc i zależy od wysokości wykorzystanego kredytu.

Dowiedz się więcej >>

Ubezpieczenie "CreditShield Plus"

To dobrowolne ubezpieczenie zwalniające ubezpieczonego lub jego rodzinę z obowiązku spłacenia salda zadłużenia w przypadku śmierci ubezpieczonego, śmierci ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku, trwałej i całkowitej niezdolności ubezpieczonego do pracy lub utraty pracy. W przypadku utraty pracy przez ubezpieczonego Zakład Ubezpieczeń spłaci do sześciu kolejnych minimalnych kwot do zapłaty. Aby przystąpić do ubezpieczenia wystarczy złożyć jeden podpis w sekcji "O ubezpieczeniu CreditShield Plus" na wniosku o kartę lub zadzwonić do CitiPhone. Miesięczna opłata za objęcie ochroną ubezpieczeniową wynosi 0,79% salda zadłużenia. Opłata jest kalkulowana co miesiąc i zależy od wysokości wykorzystanego kredytu.

Dowiedz się więcej >>

 

Zainteresowała Cię nasza oferta?

Zostaw dane oddzwonimy do Ciebie i przedstawimy Ci jej szczegóły.

Reprezentatywny przykład dla Karty Kredytowej Citibank Silver. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 14,71% całkowita kwota kredytu 4500 zł, zmienne oprocentowanie nominalne 10% w skali roku, czas obowiązywania umowy 12 miesięcy, całkowity koszt kredytu 343,46 zł w tym opłata roczna za wydanie i możliwość użytkowania karty głównej 96 zł. Stan na dzień 05/03/2015.