Minimalne wymagania:

Działalność gospodarcza zarejestrowana na terenie Polski.

Działalność gospodarcza o obrotach do
15 mln zł rocznie.

Zostań Klientem Citi Handlowy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. moich danych osobowych. (Pełna treść klauzuli)
Zamawiam informację o statusie mojego wniosku. (Pełna treść klauzuli)

Zamknji X