To lokata o stałym oprocentowaniu dla osób, które lubią planować i chcą z góry znać zysk ze swoich oszczędności. Już w dniu jej założenia możesz obliczyć, ile wyniosą Twoje odsetki.

 • Stałe oprocentowanie przez cały czas trwania lokaty.
 • Możliwość wyboru okresu lokaty od 1 tygodnia do 2 lat.
 • Wcześniejsze zerwanie lokaty powoduje utratę odsetek.
 • Możliwości oszczędzania:
  • Minimalna kwota lokaty to 500 jednostek wybranej waluty,
  • 3 waluty do wyboru: PLN, USD oraz GBP.
 • Opcje zamknięcia lokaty: otwierając lokatę określasz, w jaki sposób Twoja lokata zostanie zakończona. Masz trzy warianty do wyboru:
  • Lokata odnowi się na ten sam okres, a kwota kapitału zostanie powiększona o naliczone odsetki,
  • Lokata odnowi się na ten sam okres a odsetki zostaną przelane na Twój rachunek bieżący,
  • Lokata wraz z odsetkami zostanie przelana na Twój rachunek bieżący.
 • Twoje oszczędności są bezpieczne dzięki gwarancji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.