Bezpieczne Raty to dobrowolne ubezpieczenie do pożyczki gotówkowej, które może pomóc Tobie i Twojej rodzinie w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych. Dostępne dla Klientów Citi Handlowy, którzy wnioskują o pożyczkę gotówkową.

  • Ubezpieczenie jest dobrowolne i nie wpływa na decyzję o udzieleniu pożyczki.
  • Zakres ochrony zależy od wieku osoby zawierającej Umowę Ubezpieczenia i dostępny jest w trzech wariantach, w wariancie standard również dla osób po 65 roku życia.
  • Zakres ochrony może obejmować: Ubezpieczenie na życie, czasową niezdolność do pracy dla osób aktywnych zawodowo lub hospitalizację dla pozostałych osób oraz utratę pracy dla osób, które przed zdarzeniem przepracowały 12 miesięcy u jednego pracodawcy lub były zatrudnione przez 24 miesiące a dla pozostałych osób złamanie. Ochrona od utraty pracy obejmuje również rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron.
  • Składka ubezpieczeniowa, w zależności od wybranej opcji ubezpieczenia, wynosi od 1,6% do 4,1% całkowitej kwoty pożyczki za każdy rok ochrony ubezpieczenia.