To propozycja dla tych, którzy chcą inwestować i pomnażać środki na realizację planów i potrzeb przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony ubezpieczeniowej. Indywidualne inwestycyjne ubezpieczenie na życie łączy ubezpieczenie na życie i dożycie z możliwością osiągnięcia zysku powiązanego z określonym wskaźnikiem rynkowym.

  • po zakończeniu okresu ochrony ubezpieczeniowej wypłacana jest gwarantowana przez PZU Życie SA kwota, która może być powiększona o bonus inwestycyjny uzależniony od zachowania wskaźników rynkowych
  • ochrona ubezpieczeniowa na życie i dożycie,
  • niska minimalna składka 5 000 PLN,
  • możliwość wskazania uposażonych (osób uprawnionych do świadczenia ubezpieczeniowego) na wypadek śmierci Ubezpieczonego,
  • minimum formalności oraz brak wymogu badań lekarskich przy zawarciu Umowy ubezpieczenia,
  • brak ryzyka walutowego – produkt denominowany w PLN.