Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie, łączące atrakcyjną formę odkładania pieniędzy z odpowiednio dopasowanym poziomem ochrony ubezpieczeniowej zdrowia i życia.

  • Gwarancja wypłaty świadczenia z tytułu dożycia na koniec obowiązywania umowy ubezpieczenia oraz możliwość powiększenia zgromadzonego kapitału o udział w zysku wypracowanym przez ubezpieczyciela.
  • Suma ubezpieczenia na dożycie, która jest dwukrotnie wyższa niż początkowa suma ubezpieczenia na życie.
  • Zabezpieczenie finansowe dla Ciebie i bliskich Ci osób w rożnych sytuacjach życiowych.
  • Masz wygodny dostęp do informacji o umowie ubezpieczenia - możliwość skorzystania z dostępu online w ramach portalu internetowego e-klient (www.eklientmetlife.pl) przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu oraz Telefonicznego Centrum Informacji od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-18:00, pod numerem telefonu (022) 523-50-70.