Z "Polisą na Dobry Początek" zgromadzisz kapitał na zabezpieczenie przyszłości dziecka. Sam określasz wysokość kwoty, jaką w przyszłości otrzyma Twoje dziecko.

  • Gwarancja wypłaty dziecku świadczenia na koniec trwania okresu ochrony. Środki finansowe mogą być wykorzystane na edukację, zakup mieszkania, samochodu, wesele itd.
  • Możliwość powiększenia gromadzonego kapitału o udział w zysku.
  • Zabezpieczenie finansowe dziecka w trudnych sytuacjach losowych, między innymi takich jak śmierć Ubezpieczającego tj. rodzica/opiekuna. Istnieje możliwość zawarcia umowy ubezpieczenia na rzecz dziecka nie spokrewnionego z Ubezpieczonym.
  • Składka jednorazowa lub regularna.