Każdy z nas wie, że warto oszczędzać. Celem może być emerytura, podróże, nieruchomości, posag dla dzieci. Czasem celem jest dodatkowe zabezpieczenie finansowe na wypadek nieprzewidzianych sytuacji życiowych – chcemy mieć pewność, że za 10 lub 20 lat będziemy posiadać dodatkowe środki do wykorzystania.

Najbardziej optymalną i efektywną formą oszczędzania jest oszczędzanie długoterminowe - warto wybrać oszczędnościową polisę na życie WARTA Plan na Przyszłość.

 • Gwarantowana suma ubezpieczenia tj. kwota ustalona przy zawarciu umowy, która zostanie wypłacona na koniec okresu ubezpieczenia (dożycie).
 • Zabezpieczenie najbliższych: polisa gwarantuje wypłatę określonej w umowie kwoty w przypadku śmierci osoby ubezpieczonej; ubezpieczenie obowiązuje przez cały okres umowy, 24 h na dobę na terenie całego świata.
 • Premie za długoterminowe oszczędzanie, powiększające wartość polisy:
  • premia ubezpieczeniowa – możliwa co roku, naliczana od zysków wynikających z inwestowania aktywów przez ubezpieczyciela, dodatkowo gwarantowane premie ubezpieczeniowe w wysokości:
  • po 10. roku trwania umowy: +75% składki łącznej z pierwszego roku
  • po 20. roku trwania umowy: +100% składki łącznej z pierwszego roku
  • po 30. roku trwania umowy: +125% składki łącznej z pierwszego roku
 • Gwarancja przejęcia opłacania składki do końca okresu ubezpieczenia w przypadku wystąpienia trwałego, całkowitego inwalidztwa. Jest to opcja dodatkowa, która zapewnia, że w tak trudnej sytuacji WARTA przejmie opłacanie składek do końca okresu ubezpieczenia, tak aby zapewnić ciągłość umowy i gwarancję wypłaty określonej kwoty na koniec umowy.
 • Minimum formalności: w przypadku umów z sumą ubezpieczenia do 100 tys. zł możliwość wystawienia polisy już w oddziale naszego banku, podczas spotkania z doradcą, bez konieczności przeprowadzania badań lekarskich.