Plan Systematycznego Inwestowania "Emerytura z Lwem" przeznaczony jest dla osób, które poprzez systematyczne inwestowanie chcą w perspektywie kilku lat zbudować kapitał korzystając jednocześnie z przywileju niższej opłaty dystrybucyjnej naliczonej od deklarowanej kwoty inwestycji, a nie pojedynczych mniejszych wpłat.

  • Sam wybierasz kwotę, jaką chciałbyś regularnie inwestować przez okres 5 lub 10 lat.
  • Opłatę dystrybucyjną płacisz tylko raz na początku inwestycji, jej wysokość zależy od zadeklarowanej składki.
  • W każdej chwili możesz wypłacić część zgromadzonych środków lub zaprzestać dokonywania dalszych wpłat.
  • Po upływie czasu trwania Planu zamieniany jest on automatycznie na zwykły rejestr jednostek uczestnictwa funduszu. Twoje środki nadal pracują do czasu, kiedy będą potrzebne.
  • Emeryturę z Lwem możesz otworzyć także dla dziecka.