Systematyczne inwestowanie nawet niewielkich kwot w dłuższym okresie czasu. Rozwiązanie umożliwia inwestowanie w fundusze Union Investment TFI S.A. na preferencyjnych warunkach, a także korzystanie z ulg w opłatach manipulacyjnych.

  • Systematycznie inwestujesz środki w zadeklarowanym okresie.
  • Za otwarcie rejestru SAK płacisz raz przez cały okres inwestowania, korzystając z ulgi w opłatach manipulacyjnych.
  • W każdej chwili możesz wypłacić część zgromadzonych środków lub zaprzestać dokonywania dalszych wpłat, z zachowaniem minimalnego salda w wysokości 3000 PLN.