Usługi maklerskie oferowane przez Citi Handlowy we współpracy z Domem Maklerskim Banku Handlowego S.A to kompleksowe usługi w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia papierów wartościowych.

Citi Handlowy przyjmuje zapisy na papiery wartościowe oferowane w ofertach publicznych, w których udział bierze Dom Maklerski Banku Handlowego. Zapisy można składać w Punktach Przyjmowania Zleceń, zlokalizowanych w wybranych placówkach Banku, lub w CitiPhone.

Aktualna oferta publiczna:

Zakończona oferta publiczna: