Wystarczy klika kliknięć w smartfonie, aby doładować wybrany numer komórkowy.

Jak doładować komórkę w Citi Mobile®?

Jak doładować komórkę w Citi Mobile?
  • Zaloguj się do Citi Mobile®
  • Wybierz: „Doładowanie telefonu” z menu bocznego
  • Wybierz źródło doładowania telefonu (np. rachunek lub kartę kredytową)
  • Wskaż numer telefonu odbiorcy
  • Podaj kwotę doładowania
  • Zaakceptuj regulamin i potwierdź transakcję

W Citi Mobile® możesz dodać nowego odbiorcę doładowania, a także edytować dane odbiorców zdefiniowanych.