Notowania na dzień:

Kursy walut obowiązujące od dnia ,

L.p. Kraj Waluta Dewizy
Kupno
Dewizy
Sprzedaż
Pieniądze
Kupno
Pieniądze
Sprzedaż
1. Australia 1 AUD
2. Dania 1 DKK
3. Japonia 100 JPY
4. Kanada 1 CAD
5. Norwegia 1 NOK
6. Szwajcaria 1 CHF
7. Szwecja 1 SEK
8. UGW 1 EUR
9. USA 1 USD
10. W.Brytania 1 GBP
11. Węgry 100 HUF
12. Czechy 1 CZK
13. Rosja 1 RUB
14. Rumunia 1 RON
15. Turcja 1 TRY
16. RPA 1 ZAR
17. Chorwacja 1 HRK
18. Chiny 1 CNY
19. Bułgaria 1 BGN