Citi Handlowy - Ubezpieczenia - Inwestycyjne i oszczędnościowe - WARTA Plan na Przyszłość

Gwarantowana suma ubezpieczenia

kwota ustalona przy zawarciu umowy, która zostanie wypłacona na koniec okresu ubezpieczenia (dożycie).

Zabezpieczenie najbliższych:

polisa gwarantuje wypłatę określonej w umowie kwoty w przypadku śmierci osoby ubezpieczonej; ubezpieczenie obowiązuje przez cały okres umowy, 24 h na dobę na terenie całego świata.

Premie za długoterminowe oszczędzanie,

powiększające wartość polisy - premia ubezpieczeniowa – możliwa co roku, naliczana od zysków wynikających z inwestowania aktywów przez ubezpieczyciela, dodatkowo gwarantowane premie ubezpieczeniowe w wysokości:

  • po 10. roku trwania umowy: +75% składki łącznej z pierwszego roku
  • po 20. roku trwania umowy: +100% składki łącznej z pierwszego roku
  • po 30. roku trwania umowy: +125% składki łącznej z pierwszego roku

Gwarancja przejęcia opłacania składki

do końca okresu ubezpieczenia w przypadku wystąpienia trwałego, całkowitego inwalidztwa. Jest to opcja dodatkowa, która zapewnia, że w tak trudnej sytuacji WARTA przejmie opłacanie składek do końca okresu ubezpieczenia, tak aby zapewnić ciągłość umowy i gwarancję wypłaty określonej kwoty na koniec umowy.

Minimum formalności:

w przypadku umów z sumą ubezpieczenia do 100 tys. zł możliwość wystawienia polisy już w oddziale naszego banku, podczas spotkania z doradcą, bez konieczności przeprowadzania badań lekarskich.

Statystyki, nad którymi warto się zastanowić:

Przeciętna wysokość emerytur wypłacana z ZUS w 2014 roku (wg. danych ZUS) 2 174,63 zł
Roczne czesne na kierunku Zarządzanie w Warszawie* 9 600 zł
Roczne czesne na kierunku Administracja we Wrocławiu* 5 700 zł
Miesięczne wydatki związane z utrzymaniem dziecka na studiach państwowych* 1 100 zł
Przeciętny miesięczny poziom wydatków w 2015 r. na jedną osobę w gospodarstwie domowym (wg. danych GUS) 1 091 zł
Średnia cena za m2 nowego mieszkania w Warszawie** 5 101 zł
Średnia cena za m2 nowego mieszkania w Poznaniu** 6 653 zł
Średnia cena za m2 nowego mieszkania we Wrocławiu** 6 147 zł
Liczba osób, które zginęły w wypadkach drogowych w 2015 r. (wg. danych Policji) 2 938

Źródło:

*Badanie kosztów studiowania w Polsce i za granicą przeprowadzone przez Millward Brown S.A. w czerwcu i lipcu 2013 r

**publikacja na serwisie bankier.pl, średnie ceny mieszkań w styczniu 2016, obliczone na podstawie ofert sprzedaży zamieszczonych w serwisie otodom.pl

ważne informacje

  • Success WARTA Plan na Przyszłość to indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie TUnŻ WARTA S.A. Ochrona ubezpieczeniowa w ramach ubezpieczenia WARTA Plan na Przyszłość udzielana jest przez TUnŻ WARTA S.A.
  • Success Szczegółowe informacje o produkcie wraz z pełną listą wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia WARTA Plan na Przyszłość dostępnych na stronie www.warta.pl, www.citihandlowy.pl oraz w Oddziałach Banku.
  • Success Bank działa jako agent ubezpieczeniowy wykonujący czynności agencyjne na rzecz Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A. wpisany do rejestru agentów ubezpieczeniowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Klient ma możliwość sprawdzenia wpisu Banku do tego rejestru poprzez złożenie odpowiedniego wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego, w szczególności w formie pisemnej lub telefonicznej. Bank działa na rzecz wielu Ubezpieczycieli – szczegółowe informacje są dostępne w Banku na życzenie Klienta. Zakres obowiązków Banku obejmuje w szczególności informowanie Ubezpieczających o warunkach ubezpieczenia oraz zasadach zawarcia Umowy.
  • Success Środki wpłacone tytułem składki w ramach ubezpieczenia WARTA Plan na Przyszłość nie są depozytem bankowym, nie są gwarantowane przez Skarb Państwa lub jakiekolwiek instytucje rządowe, z zastrzeżeniem, że wierzytelności wynikające z umowy ubezpieczenia na życie są gwarantowane przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w przypadku niewypłacalności Ubezpieczyciela w wysokości 50% wierzytelności osób uprawnionych z umowy ubezpieczenia, jednak do kwoty nie większej niż równowartość w złotych – 30 000 EUR. Ubezpieczenie WARTA Plan na Przyszłość nie jest zobowiązaniem, ani nie jest gwarantowane przez Bank ani żaden z podmiotów powiązanych lub zależnych. Osiągnięcie zysków nie jest gwarantowane zarówno przez Bank jak i ubezpieczyciela.
  • Success Bank w procesach sprzedaży i obsługi ubezpieczeń stosuje zasady określone w „Rekomendacji dobrych praktyk na polskim rynku bancassurance w zakresie ubezpieczeń inwestycyjnych i oszczędnościowych” wydanej przez Związek Banków Polskich wraz z Polską Izbą Ubezpieczeń.
  • Success Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

Ważne dokumenty

Informujemy, że strony Banku Handlowego w Warszawie S.A. wykorzystują do poprawnego działania pliki cookie. Brak zgody na instalację plików cookie może być wyrażony poprzez ustawienia przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej, kliknij tutaj.