Lock Zapewnienie prywatności Wniosek o Konto Oszczędościowe Citibank
 

Wpisanie danych
zajmie Ci 1 minutę.
Nasz konsultant
skontaktuje się ze wskazaną osobą.
Twoje dane (podamy je osobie wskazanej poniżej) Imię* Nazwisko*

Kraj w którym przebywasz*



Dane osoby, dla której rekomendujesz otwarcie konta w Polsce
(możesz wpisać swoje dane, jeśli chcesz zlecić otwarcie konta dla siebie**).
Imię* Nazwisko*

Miejsce zamieszkania (miejscowość)*

Kod pocztowy miejsca zamieszkania*

PESEL*

Tel. stacjonarny lub komórkowy *


*   Pola obowiązkowe. W przypadku pól dotyczących numerów telefonu podaj przynajmniej jeden numer.
** Pamiętaj, nasz doradca zadzwoni i umówi się z Tobą na spotkanie. Spotkanie może odbyć się jedynie w trakcie Twojej wizyty w Polsce. Umowę oraz kartę do konta możemy przesłać tylko na polski adres korespondencyjny.